หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
บทสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา
แม้ผู้ใดไม่นิยมชมสิ่งงาม                                 เมื่อถึงยามเศร้าอุราน่าสงสาร
เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญ                     โอสถใดจะสมานซึ่งดวงใจ

1)สัมผัสนอก (บังคับ)
2)สัมผัสใน (พยัญชนะ สระ)
3)เ่ล่นเสียง
4)เล่นคำ (พ้องรูป พ้องเสียง คำซ้ำ)
5)ใช้โวหารชนิดใด ตรงไหน
6)สรุปความ
7)ให้ข้อคิดเกี่ยวกับอะไร
โรงเรียน | การศึกษา | ข้อมูล | รายงาน | ภาษาไทย 31/5/55 โพสต์โดย ิBammiizz Bp'z
คำตอบ
1 จาก 3
1) งาม ในวรรคสดับ สัมผัสกับ ยาม ในวรรครับ , สาร ในวรรครับสัมผัสกับ คาญ ในวรรครอง , คาญ ในวรรครองสัมผัสกับ สมาน ในวรรคส่ง
2) ยม-ชม ในวรรคสดับ , งับ-ดับ ในวรรครอง
3) ในบทนี้ ไม่มีการเล่นเสียง
4)ในบทนี้ ไม่มีการเล่นคำ
5)อุปมาโวหาร
6) สรุปความนี้ ยังไงหรอ ถ้าแปลก็ตามนี้นะ หากใครไม่เห็นคุณค่าความงามของศิลปะ  เมื่อเผชิญความทุกข์ก็ไม่มีสิ่งใดมาเป็นยาช่วยสมานบาดแผลของจิตใจ  
7)คนที่ไม่เห็นคุณค่าความงามของศิลปะ เมื่อทุกข์ก็จะไม่มีสิ่งใดมาเป็นยาช่วยให้หายทุกข์ได้
29/6/55 โพสต์โดย Hurry Lo Potter
2 จาก 3
ผมอยากได้บทเสภาสามัคคีเสวก ตอน สามัคคีเสวก อะ
30/10/55 โพสต์โดย OTAKU JOKER
3 จาก 3
อีกสถาปนะการชาญฉลาด  ปลูกปราสาท
29/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การบ้านค่ะ ช่วยหน่อยค่า
ถอดคำประพันธ์บทเสภาตอน วิศวกรรมา
ประวัติหมื่นมานิตย์นเรศ (นายเฉลิม เศวตนันท์)
อยากทราบประวัติขุนธนบุรี(อ่ำ)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู