หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติ เพลง น้อยใจ ยา
ประวัติศาสตร์ 21/9/54 โพสต์โดย god_ice
คำตอบ
1 จาก 1
น้อยใจยา - จรัล มโนเพ็ชร&สุนทรี เวชานนท์
2008-09-15 21:11:28เพลง น้อยใจยา
จรัล มโนเพ็ชร & สุนทรี เวชานนท์
ดนตรี.........
(..ชาย.) ปวง ดอกไม้ เบ่งบานสลอน.... ฝูงภมร ภู่ผึ้งสอดไซร้ ดอกพิกุลของเปิ้นต้นใต้ ลมปัดไม้มาสู่บ้านตู๋ ฮู้แน่ซัดเข้าสอดสองหู ว่าสีจมปู ถูกป้อมเก๊าเนิ้ง.... เก๊ามันต๋าย ป๋ายมันเซิ่ง ลำกิ่งเนิ้ง ต๋ายโก่นตวยแนว ดอกพิกุล ก่คือดอกแก้ว ไปเป๋นหองเปิ้น แล้ว เหนอ

....ดนตรี.....
(.หญิง.) แปม เก๊าเนิ้ง กิ่งมันบ่ถอน.... บ่ไหวคลอนเฟือนเตี่ยงมันแต้เล่า ต๋ามกำลม เปิ้นปัดออกเข้า
มีแต่เก๊า ไหวหวั่นคลอนเฟือน กิ่งมันแต้ บ่แซสะเหลือน บ่เหมือนลมเจย ลำเพย ก่จะนั้น.... ใจ๋คำญิง นี้หนิมเตี่ยงมั่น บ่เป๋นหองเปิ้น..คนใด ยังเป๋นกระจก แว่นแก้วเงาใส บ่ไหวคลอนเงี่ยง จาย เหนอ

....ดนตรี.....
(.ชาย..) ตั๋ว .น้อยจักขอถาม.... ต๋าม กำลมเปิ้นมาเล่าอู้ ว่านายมีจู้ อยู่บ้านวังสิงห์คำ ฝ่ายตางปู้นเปิ้นมาใส่ผะจ๋ำ บ้านวังสิงห์คำ เปิ้นมาหมั้นก่ไว้แล้ว....ตางฝ่ายปั๋นตั๋ว น้องนางแว่นแก้ว ก่ตกลงแล้ว บ่ไจ่กาหา เปิ้นจะกินแขก แต่งก๋านก่วิวาห์ เมื่อใดจา .น้อยไคร่ฮู้เก้า.... ส่วนไจยาบ่สมเปิงเจ้า เพราะเขียมเข้าของ..เงินทอง ฝ่ายตางนาย บ่หมายเกี่ยวข้อง มาละหมองต่ำ ก้อย เหนอ

....ดนตรี.....
(.หญิง.) ตั๋ว น้องนี้บ่ลาไหลหลง.... ก๋านตกลงก่ยังบ่แล้ว จึงเจิญตั๋ว.มาห้วยแก้ว เพราะใคร่ฮู้กำฟู่กำจ๋า
จึงเจิญน้อย .มาเปิกษา จะว่าใดจา ตั๋วน้องก่ไคร่ฮู้.... ก๋านตี้มาฟู่อู้ จะเอาเป็นจู้กาว่าเอาเป๋นเมียหรือจักลบล้างลืมลายหน่ายเสีย บ่เอาเป๋นเมีย
หรือจักทิ้ง เสียแล้ว.... หรือเอาเป๋น เมียนางจ้างแก้ว อยู่เป๋น.้ ข้างเตียมคิง ขอบอกนายหื้อแน่ใจ๋จริง บ่อำพรางนาถ น้อง เหนอ
จรัล) บ่จุ๊หลอกน้อง หื้อหม่นหมองหมาง ..... บ่ล่อลวงพราง แม่นางฮ้างแคว
ปี้หมายเอาเป๋น เมียนางจ้างแก้ว ..... บ่หื้อคลาดแคล้ว เรื่องกำสีเนห์
หลอนแก้วน้อง ใจ๋ยังบ่เหว ..... เตี้ยงสมคะเน เหมือนปี้กึ๊ดเล่า ....
หลอนปี้จุ๊ ก่ยังล่ายเจ้า ..... ขอหื้อฟ้าผ่า หัวแม่เมียต๋าย
ลูกแม่ญิง อู้เล่นก่บ่ดาย ..... ลูกป้อจาย อู้แต้ก่บ่ฟัง....
หลอนนายต๋าย ไปเป๋นไก่ตั้ง ..... ปี้น้อยจักต๋าย เป๋นพืน
ฟู่บ่ถูก วันพูกก่บ่ขืน ..... ฟู่มะคืน ตึงบ่ขืนเมื่อเจ๊า ....
ก๋านฮักกั๋น หองข้าตึงเจ้า ..... เผียบเหมือนเหล้า .. กับปาง
ปากกำได ปี้ก็ตึงอ้าง ..... บ่ใจ้จ๋างจาก น้องเหนอ

(สุนทรี) หลอนว่าแต้ เหมือนดังกำจ๋า ..... น้องขอสัญญา กับตั๋วปี้น้อย
บ่ขอฮักไผ ซักเต้าเกิ่งก้อย ..... ขอฮักปี้น้อย ใจยานี้ก่คนเดว
คนอื่นนับร้อย ตึงบ่แลบ่เหลว ..... จะขอฮักเดวจายเดว ก่เต้านี้....
หลอนว่าน้องจุ๊ หรือสัปปะหลี้ ..... ขอหื้อฟ้าผ่า หัวป้อผัวต๋าย
ลูกแม่ญิง บ่ไจ้ว่าบ่ดาย ..... ลูกป้อจาย ขี้จุ๊ก่แต้ๆ ....
กิ๋นก่ยังตึ้งแก้ สะเรียมยำใส่แย้ ..... บะเขือแจ้ยำใส่เตา
ก่อนปี้น้อยใจ๋ยา ฮักแต้ข้าเจ้า ..... ก็ยินดีจิ่ม แต้เหนอ
ประวัติของเพลงนี้
น้อยใจยาเป็นวรรณกรรมที่มีความโดดเด่นเรื่องภาษาและท่วงทำนอง เป็นเพลงซอเพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงอย่างมากของล้านนา มีเพลงซอที่เป็นเลิศ
ตัวละครในเรื่อง จะมีเด่น ๆ อยู่ 3 กลุ่ม ดังนี้

1. “น้อยไชยา”… น้อยไชยา เป็นลูกของ “พญาสามล้านเชียงใหม่” เป็นหนุ่มรูปงาม และมีพี่เลี้ยงคือ “ส่างตุ้ย”
2. “แว่นแก้ว” เป็นลูกของ “ท้าวไชลังกา” (อ่านว่า ต๊าวไจลังก๋า) กับ “นางอุสาห์” มีพี่เลี้ยงชื่อ “บัวเกี๋ยง” อยู่ที่บ้านเงิน ถนนวัวลายด้านตะวันออก ทำเครื่องเงินจำหน่าย
3. “ส่างนันตา” เป็นลูกของ “ตังแกส่างมุ้ย” เป็นพ่อค้าไม้ชาวไทยใหญ่ อยู่บ้านวังสิงห์คำ ถนนป่าตัน เหนือเทศบาลเชียงใหม่ มีพี่เลี้ยงชื่อ “ปู่ทวาก”

บทละครซอที่ท้าวสุนทรพจกิจ แต่งนี้ ใช้ทำนอง “ล่องน่าน” และทำนอง “เงี้ยวลา” โดยแบ่งฉากออกเป็น 3 ฉาก อันได้แก่ ฉากห้วยแก้ว ฉากบ้านท้าวไชลังกา และ ฉากในศาล
เนื้อเรื่องย่อ มีอยู่ว่า

“แว่นแก้ว” ลูกท้าวไชลังกา ถูกพ่อแม่หมั้นหมายจะใหั้แต่งงานกับ “ส่างนันตา” ซึ่งเป็นเงี้ยวที่ร่ำรวย แว่นแก้ว ไม่ได้มีใจผูกสมัครรักไคร่กับส่างนันตา เพราะนางเองได้มอบหัวใจรักให้แก่ “น้อยไชยา”
น้อยไชยารู้ข่าวการหมั้นหมาย จึงร้อนใจเป็นอย่างยิ่ง จึงนัดหมายแว่นแก้วให้ไปพบตนที่น้ำตกห้วยแก้ว เพื่อปรึกษาหารือกัน … เมื่อวันนัดมาถึง ทั้งสองต่างมากับพี่เลี้ยง เมื่อถึงน้ำตกห้วยแก้ว ต่างก็พูดคุยกัน น้อยไชยาก็ตัดพ้อต่อแว่นแก้ว ว่าดอกแก้วดอกนี้จะไปเป็นของคนอื่นเสียแล้ว…แว่นแก้วก็บอกว่า นั้นเป็นตามลมที่พัดต้นมันให้ไหวต่างหาก กิ่งใบ หาได้ไหวตามไม่ ก็ยังเป็นแว่นแก้วเงาใสอยู่เช่นเดิม
แล้วแว่นแก้วก็ถามว่า รักตนจริงหรือว่าแค่หยอกเล่นกันแน่ น้อยไชยาก็บอกว่า รักจริงแท้แน่นอน หมายจะเอามาเป็นเมียแพงแนบข้าง
แว่นแก้วก็บอกว่าหากพ่อแม่ไม่เห็นแก่ความรักครั้งนี้ ก็จะหนีตามน้อยไชยาไป ขณะที่นัดหมายกันอยู่นั้น “ส่างนันตา” ก็มาพบเห็นใส่พอดี (ไม่รู้ว่าสองพี่เลี้ยงที่เป็นต้นทาง หายไปไหน …อิอิ จึงปล่อยให้ส่างนันตาเข้ามาพบเห็นได้) แล้วบอกว่า แว่นแก้วนี้ ตนเองได้หมั้นหมายไว้แล้ว ทำอย่างนี้จักได้อย่างไร ก็จะขอนำเรื่องนี้ไปฟ้องพ่อท้าวไชลังกา และอาจถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล
เมื่อกลับบ้าน ส่างนันตา ก็นำความไปฟ้องแก่ ท้าวไชลังกา จากแค่หมูบอกเป็นช้าง จากแค่แมวบอกเป็นเสือ ท้าวไชยลังกาจึงตามแว่นแก้วมาซักถาม แว่นแก้วก็ปฏิเสธและบอกว่าตนเองไปขายตลับเงินที่ที่ตลาดหัวสะพานใกล้กับคุ้มหลวง(คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ) ริมน้ำปิง ไม่ได้ไปพบใคร
ส่างนันตาเห็นดังนั้นจึงนำความขึ้นศาล เมื่อศาลสอบความ สอบพยานต่าง ๆ แล้ว จึงตัดสินให้ แว่นแก้วมีสิทธิ์ในการเลือกคู่ครองเอง และแล้วแว่นแก้วกับน้อยไชยา จึงได้แต่งงานกันในที่สุด…
ในบทละครซอ จะจบเพียงเท่านี้ …
และจะมีเรื่องราวที่ต่อจากนี้อีกว่า
หลังจากที่แว่นแก้วแต่งงานกับน้อยไชยาแล้ว ทั้งสองนึกถึงความหลังครั้นไปพบกันที่ห้วยแก้ว จังพากันไปยังที่ห้วยแก้วอีกครั้ง ขณะที่ทั้งสองชื่นชมกับธรรมชาติอันงดงามอยู่นั้น หาได้รู้ไม่ว่าอันตรายได้รออยู่ข้างหน้า
ส่างนันตาที่ผูกพยาบาทได้ลอบติดตามมา เพื่อรอโอกาส…
พอได้โอกาส ส่างนันตาก็ยกปืนชึ้นเล็ง ไกปืนที่เหนี่ยวพร้อมกับเสียงปืนที่กึกก้องสะท้อนไปตามหน้าผา ร่างของน้อยไชยาก็ทรุดลง สิ้นใจลงตรงนั้นเอง

ส่วนบทละคร ซอ ไปอ่านอ่านได้ ในหนังสือ “วรรณกรรมล้านนา” ของอาจารย์อุดม รุ่งเรืองศรี หรือในหนังสือ “วรรณกรรมจากพับสาและใบลาน” ของ สุพิน ฤทธิ์เพ็ญ

เรื่องนี้เคยนำไปสร้างเป็นภาพยนต์ เมื่อประมาณ 2509

ภาพยนตร์ไทยเรื่อง
"น้อยไจยา"


ผู้สร้าง - วัฒนภาพยนตร์
นำแสดงโดย - ไชยา สุริยันต์
- เพชรา เชาวราษฎร์
- ทักษิณ แจ่มผล
- สมจิตต์ ทรัพย์สำรวย
- ดอกดิน กัญญามาลย์

เพลงประกอบภาพยนตร์
- น้อยไจยา (สุเทพ วงศ์กำแหง)
- กลิ่นแก้วเสียงซึง (สุเทพ-สวลี)
- หมื่นแสนรัญจวน (สุเทพ)

น้อยไจยา

คำร้อง ทำนอง
ธาตรี ธนิต ผลประเสริฐ

มวลดอกไม้มีเสน่ห์ที่เกสร
หมู่ภมรซอนเซาะสู่คู่ภิรมย์
หอมเอยช่างหอมหวน เย้ายวนให้ชวนชม
ภมรสู่สมหมายใจจะชม มิข่มความอาลัย
คนจะงาม ศักดิ์ศรีที่ความซื่อตรง
รักมั่นคงถือความรักยง เหนือยิ่งสิ่งใด
ไม่ผันไม่แปร ความรักที่แน่แก่ใจ
ไม่มีรักใด ดังรักของน้อยไจยา
21/9/54 โพสต์โดย Dong yi
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ใครรู้ประวัติ จัสติน บีเบอร์ บ้างจ๊ะ
ประวัติเพลงไทย
แทนคำขอบคุณ
น้อยใจ
> เราน้อยใจกันเพราะอะไรค่ะ <
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู