หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พุทธเกษตรหรือวิสุทธิภูมิคืออะไร?
พุทธเกษตร (อาณาจักรแห่งพระพุทธเจ้า) หรือ วิสุทธิภูมิ (ดินแดนบริสุทธิ์) ตามความเชื่อของศาสนาพุทธนิกายมหายาน คือดินแดนที่พระพุทธเจ้าได้สร้างขึ้นด้วยปณิธานของแต่ละพระพุทธเจ้าผู้สร้างของพุทธเกษตรโลกธาตุนั้น แดนพุทธเกษตรไม่ใช่นิพพานและสวรรค์ แต่เป็นภูมิที่สาวกของพระพุทธเจ้าใช้ปฏิบัติธรรมต่อหลังจากสิ้นชีวิตบนโลกเพื่อบรรลุนิพพานต่อไป อาศัยความเป็นตถตา (ความเป็นเช่นนั้นเอง) จึงไม่แปรเปลี่ยน หรือเสื่อมไป
[แก้]แดนสุขาวดีพุทธเกษตร

สุขาวดีเป็นพุทธเกษตรหนึ่งที่มีความสำคัญมากต่อความเชื่อมหายาน ในอมิตาภสูตรซึ่งเป็นพระสูตรมหายาน (ไม่ปรากฏในพระไตรปิฎกภาษาบาลี) ได้พรรณนาลักษณะของสุขาวดีพุทธเกษตรไว้ว่า[1] เป็นดินแดนที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจบารมีของพระอมิตาภพุทธะ ซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในอดีตย้อนไปก่อนหน้าพระโคตมพุทธเจ้าไป 10 กัป ที่ได้ชื่อว่าสุขาวดีก็เพราะผู้อยู่ในดินแดนนี้ย่อมไม่มีความทุกข์เลย แต่เสวยสุขอยู่เสมอ สุขาวดีเป็นดินแดนที่สวยงามและสุขสบาย กล่าวคือ มีล้อมรอบด้วยภูเขาแก้ว กำแพงแก้ว มีสระโบกขรณีที่ประดับด้วยแก้วมณี มีดนตรีทิพย์บรรเลงอยู่เสมอ มีนกร้องออกมาเป็นเสียงธรรมเทศนา บรรยากาศต่าง ๆ นี้ทำให้ผู้อาศัยเกิดพุทธาสุสติ ธัมมานุสสติ และสังฆานุสสติ และตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุนิพพานในดินแดนแห่งนี้
[แก้]การบำเพ็ญสู่แดนพุทธเกษตร

การบำเพ็ญบุญปฏิบัติธรรมเพื่อสั่งสมบารมีให้เพียงพอ และการผูกจิตมั่นต่อแดนนี้ (เช่น การภาวนาถึงพระนามของพระอมิตาภพุทธเจ้า) จะสามารถทำให้ไปเกิดในแดนนี้ได้ ซึ่งจะได้มีโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้า และปฏิบัติธรรมจนบรรลุมรรคผลเข้านิพพานพ้นทุกข์โดยเด็ดขาดได้ต่อไป
และสภาพเป็นอยู่จะเป็นสุขตลอดไม่มีความยากลำบาก[2]เพราะเป็นสุคติภูมิ ถึงแม้ว่าจะบรรลุมรรคผลเข้านิพพานได้"ยาก" อาจกินเวลานานนับเป็นเวลาหลายกัป แต่ก็เป็นสุขตลอดกาลนั้น ไม่เหมือนการเกิดมาเป็นมนุษย์บำเพ็ญปฏิบัติ แม้ว่าอาจบรรลุถึงธรรมถึงนิพพานได้"เร็ว" แต่ก็ทุกข์ยาก และเสี่ยงกับการพลาดพลั้งต้องไปเกิดในทุคติวินิบาตนรก ซึ่งจะยิ่งจะทำให้ล่าช้า และทุกข์มหันต์อย่างยิ่ง
ที่มาhttp://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3
ศาสนา | การศึกษา | ปัญหาคาใจ | ปรัชญา 14/11/55 โพสต์โดย P.K.Phanupol
คำตอบ
1 จาก 3
เขาก็ไปเจอมาจริงๆแต่เขาเรียกไม่ถูกว่ามันคืออะไร  สายมหายานนี่เป็นพวกพระโพธิสัตว์บางทีคำสอนก็อาจ

เพี้ยนๆ เขาเกิดมาเพื่อเรียนรู้และสั่่งสมบารมีเพื่อเป็นครูเขาคือเขาปรารถณาจะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต

แดนสุขาวดีก็คือนิพพาน  พุทธเกษตรก็เหมือนสวรรค์ชั้นดุสิตที่นั้นเขารวมพระโพธิสัตว์ส่วนมากเหมือนเขา

จะสอนให้เป็นพระพุทธเจ้า สอนให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตคือที่สำหรับพระโพธิสัตว์ ส่วนเถรวาทนี่เน้นไปนิพพาน

ด่วนๆเลยคือเป็นพระอรหันต์ไปเลย
14/11/55 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
2 จาก 3
ชอบ "โจ๊กตราเกษตร" ครับ

สวรรค์ชั้นดุสิต พระเยซูก็ทรงอยู่ที่นั่นครับ ทรงโปรดสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ครับ

ปล: ไม่รู้นะ เดา ครับ
15/11/55 โพสต์โดย กูรูปราบมาร3
3 จาก 3
จากคำว่า "กฏแห่งกรรม" ของศาสนาพราหมณ์ ผมเปลี่ยนเป็น "อิทัปปัจจยตา(ผลเกิดขึ้นจากเหตุ)" หรือ "ปัจจยาการ" ซึ่งเป็นคำสอนของศาสนาพุทธ ซึ่งเป็นอนัตตาและตรงกับวิทยาศาสตร์ ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญให้ตอบ: sandthorn

จากคำว่า  "กฏแห่งกรรม"  ผมเปลี่ยนเป็น อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ ได้ไหมครับ ซึ่งดูเป็นอนัตตาและตรงกับวิทยาศาสตร์มากกว่า

จากคำว่า  "กฏแห่งกรรม"  ผมอยากจะเรียกว่า อิทัปปัจจยตา หรือ ปัจจยาการ มากกว่า ครับ ซึ่งดูเป็นอนัตตาและตรงกับวิทยาศาสตร์มากกว่า(ศาสตราจารย์ไอน์สไตน์ อุบาสกซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์เอกของโลก เชื่อในอิทัปปัจจยตา หรือปัจจยาการ จึงพยายามรวมควอนตัมและสัมพัทธภาพฯลฯ เป็นสมการเดียว เพื่อพิสูจน์ว่า สรรพสิ่งเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัย / สรรพสิ่งไม่ใช่เกิดจากการทอดลูกเต๋าของพระเจ้า หรือเกิดจากความบังเอิญ หรือเกิดขึ้นตามหลักความไม่แน่นอนของไอเซนเบอร์ก หรือแบบการเสี่ยงดวงแบบโยนหัวก้อยเหมือนหนังเรื่องBatmanอัศวินรัตติกาล ควอนตัมเชื่อว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเท่านั้น)
ปล: อดฉุกคิดในคำพูดของJoker บางประโยค ไม่ได้
"ผมก็เหมือนหมาตัวนึงที่วิ่งไล่รถ โดยที่ไม่รู้ว่าเมื่อตามทันแล้วจะทำอะไรต่อ"
"พวกคุณมีแต่แผนๆๆ ที่พวกคุณพลาดก็เพราะแผนนั่นเอง เพราะแท้จริงแล้วมันไม่มีแผนหรอก และผมใช้แผนของคุณมาเล่นงานพวกคุณเอง"
2ประโยคนี้เจ๋งเนอะครับ ดูเป็นอนัตตา=ไร้กระบวนท่าเหนือทุกกระบวนท่า ดูไม่ยึดมั่นถือมั่นดีครับ แต่ผู้ร้ายเอาไปใช้จึงเป็นอนัตตาในทางไม่ดี

"(อัยการโยนหัวก้อยแล้วพูดว่า)หัวแกอยู่ ก้อยแกตาย"   "(Jokerยิ้มอย่างพอใจแล้วตอบว่า)เราพูดภาษาเดียวกันแล้ว" ประโยคนี้ดูเป็นควอนตัม=ตายแล้วสูญ=สรรพสิ่งเกิดจากการทอดลูกเต๋าของพระเจ้า หรือเกิดจากความบังเอิญ หรือเกิดขึ้นตามหลักความไม่แน่นอนของไอเซนเบอร์ก

- บางคน ทำดี ไม่ได้ดี เพราะ อิทัปปัจจยตาหรือปัจจยาการ กำลังนำปัจจัยที่เป็น "เหตุที่ไม่ดี" หรือปัจจัยที่เป็นความประมาท(ความประมาทเป็นปัจจัยอันเป็นเหตุที่นำไปสู่ผลคือความเสื่อม) มาส่งผลให้เกิด "ผลที่ไม่ดี" อยู่
- บางคน ทำชั่ว ไม่ได้ชั่ว เพราะ  อิทัปปัจจยตาหรือปัจจยาการ กำลังนำปัจจัยที่เป็น "เหตุที่ดี" มาส่งผลให้เกิด "ผลที่ดี" อยู่

เช่นนายA ตั้งใจทำงาน ตั้งใจสร้างปัจจัยอันเป็นเหตุที่ดีเพื่อจะได้ผลที่ดี แต่ถ้าเจ้านายB ไม่รัก ก็ย่อมไม่ได้รับผลที่ดี เพราะมีปัจจัยอันเป็นเหตุที่ไม่ดี คืออกุศลจิตของผู้มีอำนาจ ส่งผลให้เกิดผลไม่ดีอยู่ จึงมักได้ยินคำพูดว่า "กัดกับเจ้านาย กัดกับสุนัขดีกว่า เพราะกัดกับสุนัข ยังมีโอกาสชนะ"
________________________________

อ้างอิง: กูรู\ความรู้สึก\ศาสนา: เรียนถามอาจารย์ P.Pana ครับ กฏแห่งกรรม เป็นอนัตตา=มีดัดแปลงได้แต่ให้วิบากเท่าเดิม หรือ อัตตา=ได้วิบากคืนเหมือนเดิมเป๊ะ ผู้ใช้ที่ได้รับคำเชิญให้ตอบ: ตาย 26 เมษา
เรียนถามอาจารย์ P.Pana ครับ กฏแห่งกรรม เป็นอนัตตา=มีดัดแปลงได้แต่ให้วิบากเท่าเดิม หรือ อัตตา=ได้วิบากคืนเหมือนเดิมเป๊ะ

กฏแห่งกรรมมีลักษณะอนัตตา=มีดัดแปลงได้แต่ความหนักของกุศล,อกุศลวิบาก เท่ากัน หรือ อัตตา=ทำอย่างไรได้วิบากคืนเหมือนเดิมแบบที่เคยทำเป๊ะ ครับ

ปล: อยากรู้จริงๆครับอาจารย์ ว่า อนัตตาครอบคลุมเรื่องใดบ้าง?

โพลล์สำรวจ:
กฏแห่งกรรมมีลักษณะอนัตตา=มีดัดแปลงได้แต่ให้วิบา่่กเท่าเดิม
กฏแห่งกรรมมีลักษณะอัตตา=ทำอย่างไรได้วิบากคืนแบบนั้นตรงๆ!

-อนัตตาเช่น อดีตชาติเราเคยช่วยเพื่อนจากการถูกชกต่อย ชาติหน้าอาจมีเพื่อนช่วยเราจากการโดนหัวหน้าตำหนิ(ให้กุศลวิบากเท่ากับ มีเพื่อนช่วยเราจากการถูกชกต่อย)
-อัตตาเช่น อดีตชาติเราเคยช่วยเพื่อนจากการถูกชกต่อย ชาติหน้าก็มีเพื่อนช่วยเราจากการถูกชกต่อย

____________________

อิทัปปัจยตา ผลเกิดขึ้นแต่เหตุ
บางคน ทำดี ไม่ได้ดี เพราะกรรมชั่วในอดีตหรือปัจจุบัน ให้ผลแทนกรรมดีอยู่(อกุศลจิตในอดีต ส่งผลเป็นอกุศลวิบากในปัจจุบัน)
บางคน ทำชั่ว ไม่ได้ชั่ว เพราะกรรมดีในอดีตหรือปัจจุบัน ให้ผลแทนกรรมดีอยู่(กุศลจิตในอดีต ส่งผลเป็นกุศลวิบากในปัจจุบัน)

- บางคน ทำดี ไม่ได้ดี เพราะ อิทัปปัจจยตาหรือปัจจยาการ กำลังนำปัจจัยที่เป็น "เหตุที่ไม่ดี" หรือปัจจัยที่เป็นความประมาท(ความประมาทเป็นปัจจัยอันเป็นเหตุที่นำไปสู่ผลคือความเสื่อม) มาส่งผลให้เกิด "ผลที่ไม่ดี" อยู่
- บางคน ทำชั่ว ไม่ได้ชั่ว เพราะ  อิทัปปัจจยตาหรือปัจจยาการ กำลังนำปัจจัยที่เป็น "เหตุที่ดี" มาส่งผลให้เกิด "ผลที่ดี" อยู่
ความรัก  ศาสนา  ธรรมะ  มนุษยสัมพันธ์  สังคม

กุศลาธรรมา(เกิดจากกุศลจิตและกุศลเจตสิกเช่นเจตนาเจตสิกที่เป็นกุศล) ให้ผล เป็นกุศลวิบาก แบบ อนัตตาครับ ไม่ใช่ตรงตามนั้นเป๊ะ ไม่ใช่ว่าทำดีอย่างไร จะได้คืนแบบนั้นตรงๆ อาจมีดัดแปลงได้ แต่ความหนักของกุศลวิบาก เท่ากัน
อกุศลาธรรมา(เกิดจากอกุศลจิตและอกุศลเจตสิกเช่นเจตนาเจตสิกที่เป็นอกุศล) ให้ผล เป็นอกุศลวิบาก แบบ อนัตตาครับ ไม่ใช่ตรงตามนั้นเป๊ะ ไม่ใช่ว่าทำไม่ดีอย่างไร จะได้คืนแบบนั้นตรงๆ อาจมีดัดแปลงได้ แต่ความหนักของอกุศลวิบาก เท่ากัน

ถ้ากฏแห่งกรรมแบบเป็นอัตตา,มีเทียบราคาค่าไถ่บาปอย่างเป็นระบบ,มีตารางข้อมูลแสดงรายละเอียดเยอะๆแบบเป็นบัญญัติไตรยางค์ เป็นรูปแบบ เป็นอัตตา นั่นคงเป็น กฏแห่งกรรมแบบธรรมกาย version เสี่ยธัมมชโยเจ้าลัทธิหลอกกินตังค์ ครับ(จะว่าแกก็ไม่ได้ครับ แกกำลังระดมทุนเข้าบริษัทDMC Co., Ltd. อยู่ @บริษัทDMC Co., Ltd.มีทีมงานสร้างภาพสร้างผลงานทางโลกให้เตะตาสมมุติสงฆ์และสำนักพุทธฯที่มีอำนาจปกครองคณะสงฆ์เถรวาทไทย, ทีมงานบิดเบือนพระธรรมเข้าข้างตนเอง และทีมงานพระทุศีลจำนวนมากเป็นพวก บารมีล้นฟ้า แต่ ... ผมไม่กลัวจอมมารธัมมชโยหรอกครับ ทำไมแกไม่ประกาศตนเองเป็นศาสดาแห่งศาสนาธรรมกายไปเลยเนอะครับ)

ทุกอย่างเป็นอัตตาหมด ลูกแก้ว ก็ราคาตามขนาด

บริจาคยิ่งเยอะ ยิ่งได้บุญ


ตัวอย่างตารางบุญแบบอัตตา ของธรรมกาย
เคยฆ่าช้าง ต้องระดมทุนให้ธรรมกาย 1 แสน บาท
เคยฆ่าแมว ต้องระดมทุนให้ธรรมกาย 1 พัน บาท
เคยฆ่านกฮัมมิ่งเบิร์ด ต้องระดมทุนให้ธรรมกาย 50 บาท
ปล: เสี่ยธัมมชโยแก คิดราคาตามน้ำหนักตัว บัญญัติไตรยางค์ เสร็จสรรพ
21/11/55 โพสต์โดย กูรูปราบมาร3
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
พุทธประวัติ
ในพุทธประวัติมีเรื่องผู้หญิงประหลาดที่มีเสน่ห์บ้างไหม
ในประเทศไหนมีวัดพุทธนิกาย เซน มั่งมั้ยครับ
ท่านใดมีปัญหาในเรื่องพุทธศาสนา
ชาวพุทธ สงสัยในหลักธรรมคำสอนได้หรือไม่ ศาสนาพุทธมีข้อแนะนำตรงนี้ยังไง?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู