หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เรื่องอริยสัจ4
อาจารย์ให้หาหัวข้อเพื่อที่จะไปพรีเช็นงานเรื่องอะไรก็ได้นะครับ แต่ผมอยากจะเอาเรื่องอริยสัจ4 ไปพรีเช็น เพื่อที่จะเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปในตัว
ไม่ทราบว่ามันจะดีไหมครับ อีกอย่างหัวข้อเรื่อง อริยสัจ4 นี้ มันพอที่จะเป็นแนววิชาการได้ไหมครับ
รบกวนผู้รู้ช่วยตอบทีครับ....
ข้อมูล 9/7/53 โพสต์โดย คำคมครับ
คำตอบ
1 จาก 2
อริยสัจ 4  
  มีความจริงอยู่ 4 ประการคือ การมีอยู่ของทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ ความดับทุกข์ และ หนทางไปสู่ความดับทุกข์ ความจริงเหล่านี้เรียกว่า อริยสัจ 4

1. ทุกข์
คือ การมีอยู่ของทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายล้วนเป็นทุกข์ ความเศร้าโศก ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความวิตกกังวล ความกลัวและความผิดหวังล้วนเป็น ทุกข์ การพลัดพรากจากของที่รักก็เป็นทุกข์ ความเกลียดก็เป็นทุกข์ ความอยาก ความยึดมั่นถือมั่น ความยึดติดในขันธ์ทั้ง 5 ล้วนเป็นทุกข์

2. สมุทัย
คือ เหตุแห่งทุกข์ เพราะอวิชา ผู้คนจึงไม่สามารถเห็นความจริงของชีวิต พวกเขาตกอยู่ในเปลวเพลิงแห่งตัณหา ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ความเศร้าโศก ความวิตกกังวล ความกลัว และความผิดหวัง

3. นิโรธ
คือ ความดับทุกข์ การเข้าใจความจริงของชีวิตนำไปสู่การดับความเศร้า โศกทั้งมวล อันยังให้เกิดความสงบและความเบิกบาน

4. มรรค
คือ หนทางนำไปสู่ความดับทุกข์ อันได้แก่ อริยมรรค 8 ซึ่งได้รับการหล่อ เลี้ยงด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีสติความมีสตินำไปสู่สมาธิและปัญญาซึ่งจะปลดปล่อย ให้พ้นจากความทุกข์และความโศกเศร้าทั้งมวลอันจะนำไปสู่ความศานติและ ความเบิกบาน พระพุทธองค์ได้ทรงเมตตานำทางพวกเราไปตามหนทางแห่งความรู้แจ้งนี้

ผมว่าดีนะคับเป็นการเผยแพร่ศาสนาไปอีกทาง  ถ้าเราจัดทำดีดีก็ทำให้เป็นแนววิชาการได้เหมือนกันนะคับ
9/7/53 โพสต์โดย ข้าวต้ม
2 จาก 2
เป็นความคิดที่ดีที่จะเผยแผ่ศาสนาครับ แต่ว่าถ้าจะเอา อริยสัจ 4 ไปทางแนววิชาการผมว่าจะไม่เหมาะนะ เพราะค่อนข้างหมิ่นเหม่ต่อหลักคำสอนเกินไปน่ะครับ

น่าจะเอาเป็นการเผยแพร่ศาสนาพุทธในประเทศไทย แบบลังกาวงศ์มาจากทางไหนเข้ามาได้อย่างไร  มหานิกาย และ ธรรมยุติกนิกาย เกิดขึ้นในไทยได้ยังไง
แบบนี้น่าจะเหมาะสมกว่า เอาหลักคำสอนไปทำเป็นแนววิชาการน่ะครับ
9/7/53 โพสต์โดย Rhapsody in Blue
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คืออะไร?
พระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรกันแน่?
เพราะเหตุใดพระสารีบุตรสามารถแสดงพระธรรมจักรและอริยสัจ 4ได้กว้างขวางพิศดารเหมือนกับพระพุทธเจ้า
ลักษณะของโมหะ
อริยสัจสี่ใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยหรือครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู