หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติและผลงานของบุคคลสําคัญ ในสมัยอยุธยา
ประวัติศาสตร์ 5/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
เยอะนะ จะเอาใครล่ะ

 พระมหากษัตริย์และเชื้อพระวงศ์

สมเด็จพระรามาธิบดีที่ ๑ (พระเจ้าอู่ทอง) สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ปฏิรูปการปกครอง
สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
สมเด็จพระศรีสุริโยทัย เสียสละพระชนม์ชีพเพื่อพระสวามี
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กอบกู้เอกราชให้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 1
สมเด็จพระเอกาทศรถ เคียงบ่าเคียงไหล่พระนเรศวรในการศึก
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ยุคทองวรรณคดี
สมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้กอบกู้เอกราชให้กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2

  ขุนนาง
  เจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) เอกอัครราชทูตคนแรกของไทย ผู้ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส
  คอนสแตนติน ฟัลคอน ต่อมาได้เป็น เจ้าพระยาวิไชเยนทร์
  ดอญ่า มารี กีมาร์ ต่อมาได้เป็น ท้าวทองกีบม้า ผู้นำสูตรขนมทองหยิบ ทองหยอดเข้ามาในสยาม
  ยามาดะ นางามาสะ ต่อมาได้เป็น ออกญาเสนาภิมุข เป็นผู้นำของกองทหารอาสาญี่ปุ่นในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

   ชาวบ้าน
ชาวบ้านบางระจัน หาญกล้าสู้กับทัพพม่า แม้มีกำลังเพียงหยิบมือ
7/5/55 โพสต์โดย Tsutomu
2 จาก 3
ออกญาเสนาภิมุข ที่ชื่อ ยามาดะ นางามาสะเข้ามาในไทย สมัยพระเจ้าทรงธรรมนะครับ คนละคนกับออกญาเสนาภิมุขที่เป็นหัวหน้ากองอาญาญี่ปุ่นสมัยพระนเรศครับ แต่ว่าออกญาเสนาภิมุข ยามาดะนั้น เป็นคนช่วยให้ออกญากลาโหมสถริยวงศ์ได้ครองราชโดยไม่ได้ตั้งใจในภายหลังเป็นการเปลี่ยนราชวงศ์จากราชวงศ์สุโขทัย(ของพระนเรศนั่นแหละ) ไปสู่ราชวงศ์ปราสาททอง คับ เป็นครั้งแรกที่ ราชวงค์ตกเป็นของเชื้อสายขุนนางที่ไม่ใช่กษัตริย์ (เริ่มที่พระเจ้าปราสาททองจบที่พระนารายณ์)
20/5/55 โพสต์โดย PORAII
3 จาก 3
พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
11/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กาศึกษาบุคคลสําคัญในสมัยอยุธยาและธนบุรีมีความสำคัญอย่าไร
ประวัติบุคคลสําคัญในสมัยธนบุรี
วัฒนธรรมมีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตอย่างไร
องค์ประกอบของแผนที่มีความสําคัญอย่างไร
การบริโภคมีความสําคัญอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู