หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โซ่อาหารคือ
วิทยาศาสตร์ 21/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ห่วงโซ่อาหาร

คือการกินกันของสิ่งมีชีวิต ทำให้สารอาหารและพลังงานถ่ายทอดไปในหมู่สิ่งมีชีวิตและตกลงสู่สิ่งแวดล้อม

ชนิดของห่วงโซ่อาหารได้แก่

1. Decomposition food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เร่มต้นจากการย่อยสลายซากอินทรีย์โดยพวก

จุลินทรีย์ ได้แก่ เห็ดรา แบคทีเรีย และ Detritivorous animals เป็นระบบนิเวศที่มีสายใยอาหารของ

ผู้ย่อยสลายมากกว่า เช่น

ซากพืชซากสัตว ์ ไส้เดือนดิน  นก  งู

2. Parasitism food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เริ่มต้นจากภาวะปรสิต ตัวอย่างเช่น

ไก่  ไรไก่  โปรโตซัว  แบคทีเรีย

3. Predation food chain เป็นห่วงโซ่อาหารที่เป็นการกินกันของสัตว์ผู้ล่า (สัตว์กินพืช สัตว์กินเนื้อ)

อาจเป็นพวกขูดกิน (Grazing food chain) ซึ่งห่วงโซ่เริ่มต้นที่สัตว์พวกขูดกินอาหาร เช่น หอยทาก

และสัตว์กินพืชอื่นๆ เช่นสัตว์เคี้ยวเอื้อง

4. Mix food chain เป็นห่วงโซ่อาหารแบบผสม โดยมีการกินกัน และมีปรสิต
21/9/55 โพสต์โดย ฐานา
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
รถล็อกล้อ ล็อกคอโจรจะขโมยได้อีกไหม
สารเมลามีนมีอันตรายอย่างไร
ทางเดินอาหารของคนมีลักษณะแตกต่างจากสัตว์กินพืชหรือไม่
ปลาช่อนทำเป็นอาหารแปรรูปอะไรได้
การทดลองวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ- ช่วยแปลให้หน่อยนะคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู