หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หากท่านจะต้องนำหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2551 ไปใช้ ท่านมีแนวทางในการนำไปใช้อย่างไร
กฏหมายแต่งงาน | ชีวิตในที่ทำงาน 27/10/53 โพสต์โดย kon de
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักการ แนวคิด เกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
ใครกำหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
แผนแนะแนว ป.1 หลักสูตร 2551
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านใดก
หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน กับ หลักสูตรสถานศึกษา ต่างกันอย่างไร........
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู