หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ภาคกลางมีกี่จังหวัด
ประวัติศาสตร์ 29/6/53 โพสต์โดย พีค้าบ
คำตอบ
1 จาก 7
ภาคกลาง ประกอบไปด้วย 22 จังหวัด

ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุทัยธานี กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงค์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง มีเนื้อที่ประมาณ 91,795 ตารางกิโลเมตร ภาคกลางมีแนวภูเขาเป็นขอบด้านตะวันออกและตะวันตก คือ ทิวเขาเพชรบูรณ์ และทิวเขาถนนธงชัย
29/6/53 โพสต์โดย พี่อ้อม starrygiftbag
2 จาก 7
ถ้าแบ่งโดย สศช.(คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
จะมี 10 จังหวัดค่ะ ได้แก่
1.กรุงเทพมหานคร
2.ชัยนาท
3.นนทบุรี
4.ปทุมธานี
5.พระนครศรีอยุธยา
6.ลพบุรี
7.สระบุรี
8.สิงห์บุรี
9.สุพรรณบุรี
10.อ่างทอง
ค่ะ
28/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
3 จาก 7
ภาคกลางมี 22 จังหวัด
30/1/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 7
22จังหวัดครับ
25/9/55 โพสต์โดย นักกีฬาร.รมณีไพรสณฑ์
5 จาก 7
22จังหวัดครับผม
25/9/55 โพสต์โดย นักกีฬาร.รมณีไพรสณฑ์
6 จาก 7
22 จ้า
กรุงเทพมหานคร
กำแพงเพชร
ชัยนาท
นครนายก
นครปฐม
นครสวรรค์
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
ลพบุรี
สมุทรปราการ
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
สระบุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
อ่างทอง
อุทัยธานี
19/11/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
ภาคกลางมี22จังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้าง
8/4/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
....รายงานสภาพอากาศ.....
จังหวัดอะไรบ้างที่มีพื้นที่สูง
คุณคิดว่าจังหวัดไหนในภาคเหนือตอนบนเจริญรองจากเชียงใหม่
สั่งเจ้าพ่อ มีกี่ภาค
โบราณสถานของภาคกลางมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู