หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การสวดมนต์แปลมีมาตั้งแต่เมื่อไร ทำไมต้องมีการแปลบทสวดมนต์
ศาสนา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ 22/10/54 โพสต์โดย แซง
คำตอบ
1 จาก 4
สวดไปทั้งที่ไม่รู้เรื่องเลยว่าสวดสรรเสริญอะไร ขอพรอะไร มันไม่เวิร์คมั้ง
22/10/54 โพสต์โดย chyp
2 จาก 4
การสวดมนต์แปรมีมาตั้งแต่เมื่อไรนั้น ไม่แน่ใจครับ ต้องรอผู้รู้มาตอบให้อีกที

บทสวดมนต์ เป็นภาษาบาลีสันสกฤติ(เพื่อคงรูปแบบดั้งเดิมไว้) ดังนั้นการแปรจะทำให้เราเข้าใจความหมายที่แฝงในบทสวดนั้น ครับ  และสามารถนำไปใช้เป็นหลักในการดำเินินชีวิตได้ เช่น พุทธคุณ  ธรรมคุณ  สงฆคุณ
22/10/54 โพสต์โดย B.P.Hackman
3 จาก 4
บทสวดมนต์แบ่งเป็นสองชนิดคือ
๑.ประเภทพระธรรมคำสั่งสอน  เช่น พระสูตร  บทพุทธศาสนสุภาษิตต่างๆ  การแปลเพื่อจะได้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอะไร
๒.ประเภทบทสรรเสริญ  มักใช้ประกอบในพิธีกรรม เช่นบทสวดบูชาพระ  บทสวดบูชาเทพเจ้าต่างๆ  มักขึ้นต้นด้วยการสรรเสริญต่างๆ
    แล้วจบลงด้วยการขออานุภาพความศักดิ์สิทธิ์จากพระหรือเทพองค์นั้นให้ช่วยปกปักรักษา  การแปลก็เพื่อความเข้าในบทสวดนั้นๆ
22/10/54 โพสต์โดย Zillya
4 จาก 4
สวดแบบตั้งใจได้สติ  สวดแบบรู้ความหมายได้ปัญญา   การสวดมนต์ทำให้เกิดฌานได้เหมือนกัน  เหมือนการทำสมาธิอย่างหนึ่ง

ถ้าสวดแล้วรู้ความหมายเราจะรู้สึกเหมือนได้ฟังคำสอนด้วย  เผื่อบารมีเต็มจะได้บรรลุธรรม ><
22/10/54 โพสต์โดย LoGaRiThmLogiS1
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การสวดมนต์ก็เป็นวิธีหนึ่งเพื่อชะลอจิตของเรา
โหลดเพลงสวดมนต์ศาสนาพุทธทำนองอินเดีย
สวดมนต์ข้ามปี...
เตือนตนเอง
ก่อนจะนอน "เราควรทำอะไร" มากที่สุด ครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู