หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ดนตรีไทยกับดนตรีสากลแตกต่างกันอย่างไร
ดนตรี | วัฒนธรรม 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 9
ความแตกต่างที่เห็นคือเรื่องจังหวะค่ะ ในดนตรีไทยไม่ได้มีการกำหนดให้เป็นกฏเกณฑ์ตายตัวเหมือนดนตรีทางตะวันตก เพียงแต่จะเป็นการตกลงร่วมกันในหมู่นักดนตรีเอง ว่าแต่ละเพลงนั้นต้องการจะเล่น
ให้ช้าให้เร็วแค่ไหน จึงเป็นไปได้ว่าในบางครั้ง เพลงเดียวกันแต่บรรเลงโดยนักดนตรีต่างวง จะมีความช้าเร็วไม่เท่ากันค่ะ
30/3/51 โพสต์โดย fone
2 จาก 9
ดนตรีไทย
นักดนตรีเป็นใหญ่ - เล่นโดยใช้ความสามารถและทักษะทางดนตรีของนักดนตรี มีโน้ตเป็นเพียงGuide Line
ความไพเราะของเพลง - ขึ้นอยู่ที่นักดนตรีที่เล่นจะสามารถประดิษฐ์ทางเพลงให้เหมาะสมกับเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นที่เล่น ผสมผสานกับเครื่องดนตรีในวง เข้าหูผู้ฟัง
โน้ตมี 7 เสียง โด เร มี ฟา ซอล ลา ที แต่ละตัวห่างกัน 1 เสียง
จังหวะหนักหรือจังหวะตก - อยู่หลังสุด เช่น 1 - 2 - 3 - 4  จังหวะตกคือ 4

ดนตรีสากล
โน้ตเป็นใหญ่ - นักดนตรีจะต้องเล่นตามโน้ต โน้ตจะกำหนดทุกอย่างให้นักดนตรี เช่นจังหวะเร็วขนาดไหน หายใจช่วงไหน เป็นต้น
ความไพเราะของเพลง - อยู่ที่ผู้เขียนโน้ตว่ามีการเรียบเรียงโน้ตอย่างไร เล่นออกมาเข้าหูผู้ฟัง
โน้ตมี 12 เสียง C    C#(Db)   D   D#(Eb)   E   F   F#(Gb)   G  G#(Ab)   A   A#(Bb)  B  แต่ละเสียงห่างกันครึ่งเสียง
จังหวะหนักหรือจังหวะตก - อยู่หน้าสุด เช่น 1 - 2 - 3 - 4  จังหวะตกคือ 1
22/8/52 โพสต์โดย kroo-ngoe
3 จาก 9
ดนตรีไทย กับ ดนตรีสากล ต่างกันหลายประการเช่น ระบบเสียงของดนตรี  ประเภทของเครื่องดนตรี เทคนิคการบรรเลง เทคนิคการขับร้อง สัญลักษณ์ที่ใช้บันทึกทำนองเพลง การเป็นทียอมรับ ฯลฯ

สรุปความสำคัญได้ดังนี้ครับ
ดนตรีสากล
- ระบบเสียงของดนตรีสากล มีอยู่ทั้งหมด 12 ครึ้งเสียง โด - โดชาร์ป - เร - เรชาร์ป - มี - ฟา - ฟาชาร์ป - ซอล - ซอลชาร์ป - ลา -ลาชาร์ป - ที - โด (มี 7 เสียงหลัก คือ โด - เร - มี - ฟา -ซอล -ลา -ที) ระบบเสียงดนตรีสากล มีระยะห่างของเสียงไม่เท่ากัน มีระยะห่างครึ่งเสียงที่เสียง มี-ฟา และ ที-โด ส่วนขั้นอื่นห่างกัน 1 เสียงเต็มตลอด ระบบเสียงจะมีบันไดเสียงต่าง ๆ ตามหลักการของดนตรีสากล
-ประเภทของเครื่องดนตรีสากลแบ่งเป็น 5 ประเภท ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ คือ
 1.เครื่องสาย (String Instruments) เช่น กีตาร์ ไวโอลิน แบนโจ ฯลฯ
 2.เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind Instruments) เช่น ฟลุ้ต ปิคโคโล แซกโซโฟน ฯลฯ
 3.เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass Instruments) เช่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน ทูบา ฯลฯ
 4.เครื่องคีย์บอร์ด (Keyboard Instruments) เช่นเปียโน ออร์แกน เมโลเดี้ยน ฯลฯ
 5.เครื่องกระทบ (Percussion Instruments) เช่น เบลไลร่า ทิมปานี กลองชนิดต่าง ฯลฯ
- เทคนิคการบรรเลง
  ดนตรีสากลมีวิธีการบรรเลงที่แตกต่างไปจากดนตรีไทยอย่างเห็นได้ชัด มีการประสานเสียงระหว่างเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น จะมีเทคนิคการบรรเลงเป็นของตัวเอง
-เทคนิคการขับร้อง
 มีการขับร้องแบบประสานเสียง 2 แนว 3 แนว 4 แนว
-สัญลักษณ์ที่ใช้ในการบันทึกทำนองเพลง (โน้ตสากล)
  มีวิธีการบรรเลงที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลกและถือว่าเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับ นักดนตรีทุกคนสามารถสื่อสารกันได้ เพียงแต่เห็นโน้ตก็สามารถเล่นได้
 การบันทึกตัวโน้ตก็แตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องดนตรี และใช้กุญแจประจำหลักแตกต่างกันไปตามประเภทของเครื่องดนตรีด้วย
- การเป็นที่ยอมรับ
 ดนตรีสากลเป็นที่ยอมรับของทั่วโลกและมีอยู่ทุกประเทศทั่วโลก

ส่วนดนตรีไทยมีลักษณะดังนี้ครับ
- ระบบเสียงดนตรีไทย เสียงของดนตรีไทยมีอยู่ 7 เสียง คือ โด - เร - มี - ฟา - ซอล - ลา - ที แต่ละเสียงมีระยะห่างกัน 1 เสียงเต็ม ไม่มีระยะครึ่งเสียงเหมือนดนตรีสากล ดังนั้นในการบรรเลงดนตรีไทยจะขึ้นด้วยโน้ตเพลงตัวไหนก็ได้เหมือนกันหมดครับ ดนตรีไทยจะไม่มีบรรไดเสียงเหมือนดนตรีสากล แต่จะเรียกเป็นทาง แทน เช่น ทางเพียงออล่าง ทางเพียงออบน เป็นต้น
- ประเภทของเครื่องดนตรี
 แบ่งเป็น 4 ประเภท ตามวิธีการที่ทำให้เกิดเสียง คือ
 1.เครื่องดีด ทำให้เกิดเสียงโดยการดีดจึงเรียกว่า "เครื่องดีด" เช่น กระจับปี่ จะเข้ พิณเพียะ พิณน้ำเต้า ซึง
 2.เครื่องสี ทำให้เกิดเสียงโดยการสี จึงเรียกว่า "เครื่องสี" เช่น พวกซอต่าง ๆ คือ ซอด้วง ซออู้ ซอสามสาย   สะล้อ
 3.เครื่องตี ได้แก่ ระนาดต่าง ๆ ฆ้องต่าง ๆ กลองประเภทต่าง ๆ และเครื่องกระทบเครื่องตีต่าง ๆ
 4.เครื่องเป่า ได้แก่ พวกปี่และขลุ่ยประเภทต่าง ๆ
- เทคนิกการบรรเลง
  ดนตรีไทยมีวิธีการบรรเลงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่นักดนตรีสากลเห็นแล้วต้องทึง เช่นการตีระนาดเอก จะมีการตีกรอ ตีขยี้ การเป่าปีหรือขลุ่ยจะมีการเป่าระบายลม และมีการเดี่ยวเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ ที่มีเทคนิคพิเศษเฉพาะเครื่องดนตรีนั้น ๆ
- เทคนิคการขับร้อง
  การขับร้องเพลงไทยจะมีเทคนิคพิเศษคือ มีการเอื้อน ซึ่งเป็นการเปล่งเสียงออกมาจากลำคอโดยใช้สระ เออ เอย อือ
- การบันทึกทำนองเพลง (โน้ตไทย)
 ก็เป็นโน้ตที่บันทึกเป็นตัวอักษร หรือ ตัวเลข มีตัวโน้ต เพียง 7 ตัว คือ โด - เร - มี -ฟา - ซอล - ลา -ที
โน้ตดนตรีไทย นิยมใช้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น

ท่านสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
http://www.krudontree.info
23/4/54 โพสต์โดย ครูดนตรี
4 จาก 9
ไม่รู้
29/5/56 โพสต์โดย nisreen
5 จาก 9
แตกต่างกันที่เครื่องดนตรี
2/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 9
เเล้วดนตรีพื้นบ้านล่ะค่ะ
18/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 9
ขอบคุนคะ
18/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
8 จาก 9
ดนตรีไทยกับดนตรีสากลแตกต่างกันอย่างไร
19/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 9
55
11/2/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ห้องเพลงดนตรีไทยกับดนตรีสากลเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะ
อยากได้เพลงเอกลักษณ์ไทย ของพุ่มพวง แบบเอาเฉพาะดนตรีไม่มีคนร้อง
ถ้าเรียนดนตรีไทยจบมาทำงานอะไรได้บ้างคะ?
ที่ไหนขายเครื่องดนตรียามาฮ่า
น้อมคำนึง...เพลงบรรเลงยามเย็น
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู