หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประเทศไทย..มีกี่จังหวัด...
...กี่อำเภอ..กี่หมู่บ้าน...กี่ตำบล..?

............ตอบกันได้....รึเปล่าน้า ....
ข้อมูล 27/10/52 โพสต์โดย FUKC
คำตอบ
1 จาก 17
เฮียหนุ่ยขา.....
ตั้งใจให้ตอบได้ไหมค่ะนี่ อิอิ
27/10/52 โพสต์โดย ziilzero-ziya
2 จาก 17
คำตอบง่ายนิดเดียว

มี 0 จังหวัด 0 อำเภอ 0 ตำบล 0 หมู่บ้าน

เพราะว่า "ประทศไทย" ไม่เห็นมีคำว่า จังหวัด ตำบล อำเภอ หมู่บ้าน แม้แต่คำเดียวจริ๊งๆ

http://www.changsunha.co.cc
27/10/52 โพสต์โดย www.na-roo.co.cc
3 จาก 17
ประเทศไทยไม่มีจังหวัด ,ไม่มีอำเภอ , ไม่มีหมู่บ้าน ,ไม่มีตำบล ชื่อ กี่ ค่ะ อิอิ
ล้อเล่นนะค่ะ เฮียหนุ่ย
27/10/52 โพสต์โดย ziilzero-ziya
4 จาก 17
มีคนถามในกูรูแล้วคับ

...ตามนี้เลย
http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=5aea30350ffa8c2f&hl=th&table=%2Fguru%2Fsearch%3Fq%3D%25E0%25B9%2584%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B5%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25B5%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%25B3%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25AD%2B%25E0%25B8%2595%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%259A%25E0%25B8%25A5%2B%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%25B9%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%259A%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2599%26sa%3DN%26ie%3DUTF-8%26tab%3Dw2%26um%3D1%26hl%3Dth
27/10/52 โพสต์โดย sabato112
5 จาก 17
796 เขตอำเภอ (746 อำเภอใน 75 จังหวัด และ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร) และ 81 กิ่งอำเภอ
7,405 ตำบล(รวม กท.ม)
จำนวนหมู่บ้าน 67941 หมู่บ้าน
27/10/52 โพสต์โดย surapol47
6 จาก 17
จังหวัดเดียว คอนหวันบ้านเรางัยตาหนุ่ยปากน้ำโพ อำเภอก็ตอบตามอำเภอใจ ตำบลรักเธอ หมู่บ้านน้ำใจงาม....อิอิ
27/10/52 โพสต์โดย jm_007
7 จาก 17
อย่าลืมนับจังหวัด แอลเอ ด้วยนะ ที่นั่นมีคนไทยอยู่หลายแสน ถ้ารวมทั้งรัฐก็เป็นล้าน (เฉพาะคนไทย) ก็จะมีมากกว่าประชากรของฮาวายทั้งรัฐทีเดียวแหละ

ที่ถามมาในกระทู้นี้ ตอบได้ไม่ยากหรอก (แต่ตอนนี้เหนื่อย ขี้เกียจขุดหาข้อมูลอ่ะ) สงสัยต้องกลับไปเรียน ป. ห้าอีกรอบ
27/10/52 โพสต์โดย น้าอ้อ
8 จาก 17
เฮีย ทุเรศ มาก กินข้าว หน้าคอม เอาใส้ มาให้ จา อ๊วก แตก
27/10/52 โพสต์โดย ปาคาบza
9 จาก 17
เข้ามาดูครับ
27/10/52 โพสต์โดย ลงแดง
10 จาก 17
อืมๆ ดีครับ มีตู้เย็นกี่ครัวเรือนด้วยก็ดีครับ
27/10/52 โพสต์โดย สติง
11 จาก 17
76  จังหวัด  796 เขตอำเภอ (746 อำเภอใน 75 จังหวัด และ 50 เขต ในกรุงเทพมหานคร) และ 81 กิ่งอำเภอ
7,405 ตำบล(รวม กท.ม)
จำนวนหมู่บ้าน 67941 หมู่บ้าน
27/10/52 โพสต์โดย ชายเด่น
12 จาก 17
คำตอบนี้

มีเทศบาลกี่เทศบาล...อบต.กี่ อบต.

 ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว..

 และที่ยังไม่รอขึ้นทะเบียน อีกี่ที่..

ควรรอหลังวันที่ 30 ต.ค. ปีนี้นาคะ เรื่องจาก ปีนี้ครบกำหนดรอบ6 ปีของการสำมะโนประชากร ก็จามีข้อมูลใหม่เชี๊ยบเลยอ่ะค่ะ เนื่องจากข้อมูลระดับลึกลงกว่าตำบลทุกวันนี้เปนข้อมูลเก่าของ 6 ปีที่แล้วค่ะ

พบข้อมูล ทุกจังหวัด  เป็น อบต.จำนวน 6546, เป็นแขวงจำนวน 164

อบต/แขวง, อำเภอ/เขต, จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ ประธานสภา อบต. นายก อบต. ปลัด อบต.
เกาะลันตาใหญ่,  เกาะลันตา,  กระบี่ 0-7566-2680 - นายอารมณ์ เกื้อชาติ นายหิรัญ ดินแดง
เกาะลันตาน้อย,  เกาะลันตา,  กระบี่ 0-7568-4704 - - นายสมนึก สัจจมาตย์
เกาะกลาง,  เกาะลันตา,  กระบี่ 0-7562-2530 - นายศรีเภา รุจิพัชรกุล นายสมนึก พราหมณ์นาค
คลองยาง,  เกาะลันตา,  กระบี่ 0-7562-2202 - - นายวรรธน ศิริวัฒน์
ศาลาด่าน,  เกาะลันตา,  กระบี่ 0-7568-4007 - - นายเกรียงศักดิ์ อินทนุพัฒน์
เขาพนม,  เขาพนม,  กระบี่ 0-7568-9405 นายประกอบ เพ็ชรลุ นายสมบัติ มรกต นายนัมชัย รอดชู
เขาดิน,  เขาพนม,  กระบี่ 0-7560-2096 - - นายนรากร พิมล
สินปุน,  เขาพนม,  กระบี่ 0-7562-1712 - นายไพโรจน์ แต่งแก้ว น.ส.ญาณิศา บุญช่วย
พรุเตียว,  เขาพนม,  กระบี่ 0-7562-1663 - - -
หน้าเขา,  เขาพนม,  กระบี่ 0-7560-2589 - นายเนาว์ ศรีชาย ส.ต.อ.สมพ้อง เชาว์ภาษี
โคกหาร,  เขาพนม,  กระบี่ 0-7562-1541 - - นายเดชาธร คชสิทธิ์
คลองท่อมใต้,  คลองท่อม,  กระบี่ 0-7564-0364 - นายนิติพัฒน์ ศรีขาว นางอังสนา ขวัญศรีสุทธิ์
คลองท่อมเหนือ,  คลองท่อม,  กระบี่ 0-7562-2713 นายสาคร ทับไทร นายมงคล ชนะกุล นายสุนันต์ คงนาค
คลองพน,  คลองท่อม,  กระบี่ 0-7564-1111 นายมโน สามเมือง นายธรรมรักษ์ จงรักษ์ นายเกรียงศักดิ์ อินทนุพัฒน์
ทรายขาว,  คลองท่อม,  กระบี่ 0-7564-2303 นายประสงค์ อินทร์ตา นายเทียนชัย ลิ่มปิชาติ นายสุทิน สุวรรณบำรุง
ห้วยน้ำขาว,  คลองท่อม,  กระบี่ 0-7569-9395-6 นายบุญสม หวังสป นายวิเวก ผิวดำ นายวัฒนา สินธุเจริญ
พรุดินนา,  คลองท่อม,  กระบี่ 0-7566-6613 - นายคนึง บุญเมือง นายวีระธรรม เชื้อศิวะ
เพหลา,  คลองท่อม,  กระบี่ 0-7562-9205 นายพิสัย ศรีเมือง นายศักดา แก้วลูก -
ปลายพระยา,  ปลายพระยา,  กระบี่ 0-7562-4292 - นายสุนทร พรหมดวง นางขนิษฐา วิเศษสาธร
เขาเขน,  ปลายพระยา,  กระบี่ 0-7562-9110 นายสุภัทร หนูเอียด นายมานิตย์ ดวงรักษ์ นายสมพร คงทน
เขาต่อ,  ปลายพระยา,  กระบี่ 0-7562-1809 - นายสามารถ พลายชนะ นายสาคร คงปาน
คีรีวง,  ปลายพระยา,  กระบี่ 0-7562-1679 นายสมศักดิ์ ยิ้มเส้ง นายเสรีพล ดาษฎาจันทร์ น.ส.สุธารัตน์ ขุนทอง
เขาคราม,  เมือง,  กระบี่ 0-7569-4165 - นายบัณฑูร ภูมิภมร นายจีระพล ลือเท่ง
เขาทอง,  เมือง,  กระบี่ 0-7566-4578 - นายประไพ สุขย้อย -
ทับปริก,  เมือง,  กระบี่ 0-7562-1541 - - นายเทิดศักดิ์ อ่อนเนียม
ไสไทย,  เมือง,  กระบี่ 0-7562-3402 นายบุญเลิศ ดำหาย นายหราบ หง้าฝา นายอาวุธ ไขแสง
อ่าวนาง,  เมือง,  กระบี่ 0-7563-7146 นายประดิษฐ วารีศรี นายพันคำ กิตติธรกุล นายวิเชษฐ์ ขวัญข้าว
หนองทะเล,  เมือง,  กระบี่ 0-7564-4280 นายชนะ เริงสมุทร นายสุขกาย จันทร์อ่อน นางรัชนพ ศิริเพชร
คลองประสงค์,  เมือง,  กระบี่ 0-7562-1596 - - นายไพศาล ชัยชนะสงคราม
กระบี่น้อย,  เมือง,  กระบี่ 0-7562-2697 นายทวี อมรกุล นายวัฒนุวงค์ เนื้อเกลี้ยง นายเอกภพ พฤษชัยนิมิต
ลำทับ,  ลำทับ,  กระบี่ 0-7564-3073 - นายชานนท์ คำเกลี้ยง ว่าที่ ร.ต.ธีระชัย กลีบแก้ว
ดินอุดม,  ลำทับ,  กระบี่ 08-1956-4246 นายสง่าทิพย์ จันทวงค์ - นางปรียา ศรีชาย
ทุ่งไทรทอง,  ลำทับ,  กระบี่ 0-7564-3648 - น.ส.วาสนา บัวแก้ว นางกชกร จิตรานนท์
ดินแดง,  ลำทับ,  กระบี่ 0-7562-9228 - - นายเจริญ ปิดแก้ว
เหนือคลอง,  เหนือคลอง,  กระบี่ 0-7569-2246 นายสุทัศน์ ไร่ใหญ่ นายประสิทธิ์ ไกรบุตร นายธัชพล ทองปรุง
เกาะศรีบอยา,  เหนือคลอง,  กระบี่ 0-7562-1741 นายนิกร กุลมาตย์ นายสุริยะ บุษบงค์ ว่าที่ ร.ต.นฤนาท ชัยสวัสดิ์
คลองขนาน,  เหนือคลอง,  กระบี่ 0-7562-1735 นายด้าโอด วังหิน นายประเสริฐ สันหาด นายพรจรัส กงสะเด็น
คลองเขม้า,  เหนือคลอง,  กระบี่ 0-7565-1040 นายสนิท มามาตย์ นายอภิสิทธิ์ พยายาม นางกาญจนา เพชรชิต
โคกยาง,  เหนือคลอง,  กระบี่ 0-7560-3039 นายวินัย ดวงจิตร นายธวัชชัย นวลศรี นายฐปกร เองหิ้น
ตลิ่งชัน,  เหนือคลอง,  กระบี่ 0-7566-0747 - นายหว้าเหตุ ระวังชา นายชาญชัย สิทธิสาร
ปกาสัย,  เหนือคลอง,  กระบี่ 0-7560-1634 - - นายชาติชาย สุระสังวาลย์
ห้วยยูง,  เหนือคลอง,  กระบี่ 0-7561-3041 นายสมเดช กิ่งชุม นายปรีชา ศรีชาย นายวรรธน ศิริวัฒน์
อ่าวลึกใต้,  อ่าวลึก,  กระบี่ 0-7568-1754 - นายวิภาส คำมี นายจารึก เจียรบุตร
แหลมสัก,  อ่าวลึก,  กระบี่ 0-7568-7963 นายจิตร เพ็ชรพวง นายประภาส ส่งแสง นายโกเมศร์ ปานมา
นาเหนือ,  อ่าวลึก,  กระบี่ 0-7562-4262 นายประพันธ์ ไชยทอง นายสาคร ผลทวี นายวรเทพ ผาสุก
คลองหิน,  อ่าวลึก,  กระบี่ 0-7568-2260-1 นายสมาแอ เปาะสู นายศิลา ใสยิค -
อ่าวลึกน้อย,  อ่าวลึก,  กระบี่ 0-7566-0886 นายโหยบ บุตรหมัน นายสิทธิชัย วงสอาด นายสมเจตน์ คงทุง
อ่าวลึกเหนือ,  อ่าวลึก,  กระบี่ 0-7563-4527 นายสำรอง อ่าวลึกเหนือ นายบุญมา ปรางทอง นายประดับ แก้วเกลี้ยง
เขาใหญ่,  อ่าวลึก,  กระบี่ 0-7566-7595 นายสมจิตร กิจการ นายสุเทพ คงขำ นายกองทัพ พันธ์เถระ
คลองยา,  อ่าวลึก,  กระบี่ 0-7566-0870 นายธวัชชัย สังข์รอด นายอนันต์ จันทร์สุวรรณ นายสุรินทร์ นิยมพันธุ์

ข้อมูลที่แสดงเปนรายละเอียดของ อบต. เฉพาะหน้าแรกค่ะ มีอีก 134 หน้า หาได้ที่นี่ค่ะ

http://www.tambol.com/tambol/search.asp


ฝากเวปนี้ไว้ให้ด้วยค่า เผื่อเปนประโยชน์กับผู้ต้องการศึกษา มีข้อมูลระดับตำบลเพียบ

http://www.thaitambon.com/tambon/
27/10/52 โพสต์โดย edok
13 จาก 17
ขอบคุณ edok อีกคน (Eng. ver.) หาข้อมูลได้เก่งมากมายค่ะ
27/10/52 โพสต์โดย ตั้ว เสื้อผ้าคนอ้วน
14 จาก 17
อ่ะน่ะ...อยากเจอจังน่ะ....อีดอก.....เก่งจริง...มันส์ได้ใจ...
27/10/52 โพสต์โดย lek108adart
15 จาก 17
ตาหนุ่ยไปโต้คู่ปรับแกหน่อยสิกระทู้บนน่ะ
27/10/52 โพสต์โดย jm_007
16 จาก 17
แน่นอนจัง !!! สุดยอด
27/10/52 โพสต์โดย เจ้าชายในฝัน
17 จาก 17
ขอบคุณมาก ๆ เลยจ้ะ
เข้ากระทู้นี้ได้รับข้อมูลเต็ม ๆ เลย

และขอขอบคุณที่ให้  "คำตอบที่ดีที่สุด"  กับข้าพเจ้า
สำหรับคำถาม  "คำถามลอย..ลอย..ตั้งขึ้นมาเหมือนว่านึกจะถามอะไรกรู..ก็ถาม.."
ขอขอบคุณจริง ๆ จ้ะ
28/10/52 โพสต์โดย yawaiam
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เขื่อนในประเทศไทยมี่กี่แห่งชื่อว่าอะไรและอยู่ที่ไหนบ้างครับ
มหานคร มีกี่จังหวัด
the sim3 มีกี่หมู่บ้าน
สวนผึ้ง ใช้ระยะเวลาเที่ยวประมาณกี่ชั่วโมง
ระยะทางขอนแก่น ภูกระดึงกี่กิโล
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู