หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์
การศึกษา | ปัญหาคาใจ | วิทยาศาสตร์ 10/6/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
หรือวิธีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นระบบและมีลำดับขั้นตอนแน่นอน  ดังนี้
       1. ตั้งปัญหา
       2. การสร้างสมมติฐาน
       3. ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง (ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล)
       4. วิเคราะห์ข้อมูล
       5. ลงข้อสรุป
10/6/55 โพสต์โดย week
2 จาก 2
วิธีการทางวิทยาศาสตร์  (Scientific Method)

       หรือวิธีแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  เป็นวิธีการแก้ปัญหาตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นระบบและมีลำดับขั้นตอนแน่นอน  ดังนี้
       1. ตั้งปัญหา
       2. การสร้างสมมติฐาน
       3. ตรวจสอบสมมติฐาน หรือขั้นทดลอง (ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล)
       4. วิเคราะห์ข้อมูล
       5. ลงข้อสรุป
10/6/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การทดลองทางวิทยาศาสตร์มีการทดลองอะไรบ้าง
องค์ความรู้ทั้งหมดทางวิทยาศาสตร์...
วิทยาศาสตร์สอนว่าต้องพิสูจน์ แล้วความตาย จะมีใครกล้าพิสูจน์
ใครเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุด
วิทยาศาสตร์ไม่ต้องการศาสนา และ ศาสนาก็ไม่ต้องการวิทยาศาสตร์..........แต่....?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู