หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ถ้าสภาพความเป็นกรด-เบสของน้ำและดินเปลี่ยนแปลง จะก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศนั้นอย่างไร
เคมีวิทยา | ชีววิทยา | วิศวกรรมศาสตร์ 20/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 4
ถ้าค่อยๆเปลี่ยนแปลง สิ่งมีชีวิตก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามการเปลี่ยนแปลง

แต่หากเกิดการเปลี่ยนอย่างรุนแรง อาจทำให้สิ่งมีชีวิต ณ บริเวณนั้นๆตายได้
20/3/54 โพสต์โดย ไผ่ตง
2 จาก 4
ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินฝาด น้ำกรด ฝนกรด ฯลฯ^_^
19/4/54 โพสต์โดย FrAnC
3 จาก 4
พืชผักจะออกดอกออกผลน้อย หรือมากเกินไป สัตว์น้ำจะแพร่พันธุ์ได้ยากขึ้น หรือไม่ได้เลย
21/4/54 โพสต์โดย Thongpairam
4 จาก 4
พืชจะตายครับ
10/7/55 โพสต์โดย DelKaDox
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปรับค่า pH ในดินทำได้อย่างไร ?
กรด-เบส
บอกความเป็นกรดเป็นเบส สถานะ ของสารประกอบคลอไรด์และออกไซด์ของธาตุ
วิธีทดสอบความเป็นกรด-เบสในผัก
น้ำเกลือเป็นกรดหรือเบส
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู