หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การทำใบสำคัญจ่าย
เมื่อได้รับใบแจ้งหนี้(2/1/52)วันที่ในใบแจ้งหนี้(30/12/51)และต้องทำใบสำคัญจ่ายต้องลงวันที่อย่างไร เลขที่ใบสำคัญจ่ายอย่างไร เอกสารประกอบมีอะไรบ้าง และเมื่อมีการจ่ายเช็ค ลว.2/3/52
ธุรกิจ | บริหารธุรกิจ 11/2/52 โพสต์โดย ย.พ
คำตอบ
1 จาก 1
ใบแจ้งหนี้ ให้บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ ในวันที่ 30/12/51 ถ้าในวันที่ 2/1/52 ยังไม่ได้ทำการ
ปิดบัญชีของเดือน 12/51 แล้วเมื่อถึงกำหนดจ่าย จึงทำใบสำคัญจ่าย หากต้องการจ่ายวันที่
5/1/52 ก็ให้ทำในวันนี้ได้เลย ส่วนเรื่องเช็คที่ลงวันที่ล่วงหน้า ให้ไปทำการตั้งเช็คค้างเบิก
ที่งบกระทบยอดบัญชีธนาคาร หรืองบกระทบเงินสด นั่นแหล่ะ
จนกว่าจะมีการนำเช็คไปขึ้นเงินที่วันที่ 2/3/52
11/2/52 โพสต์โดย beebb
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ต้องการหย่าแต่ถ้าใบสำคัญการสมรสหาย ควรจะทำอย่างไรบ้างคะ
ยกเลิกการเป็น ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
ได้รับหมายศาล ได้รับหมายศาล ทำไง
คาใช้จ่ายในการจดทะเบียนสมรสเท่าไร
ทัวร์ยกเลิกอีกแล้ว ใครจะจ่ายค่าเสียหายให้ค่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู