หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
จิตอาสา คืออะไร
โรงเรียน 31/5/53 โพสต์โดย psuratanon
คำตอบ
1 จาก 5
จิตใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน
31/5/53 โพสต์โดย เด็ก ข ก
2 จาก 5
จิตที่ช่วยเหลือสังคมโดยไม่หวังผลตอบแท่น
31/5/53 โพสต์โดย บ่าว ครับ
3 จาก 5
"จิตอาสา"

คำนี้คนจำนวนหนึ่งคงได้ยินได้ฟังมา บ้างแล้ว แต่ยังมีอีกมากมายหลายล้านคน ไม่เคยได้ยินหรือรู้ความหมายของ
คำ เล็กๆ คำนี้เลย

       จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ เช่น ให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเผื่อแผ่ ให้กับส่วนรวม...อีกทั้งยังช่วยลด "อัตตา" หรือความเป็นตัว เป็นตน ของตนเองลงได้บ้าง

            "อาสาสมัคร" เป็น งานที่เกิดจากผู้ที่มี จิตอาสา ซึ่งมีความหมายอย่างมาก กับสังคมส่วนรวม เป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อ เสียสละ เวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือ สังคมให้เกิด ประโยชน์และความสุขมากขึ้น

            การ เป็น "อาสาสมัคร"
            ไม่ว่าจะเป็นงานใดๆ ก็แล้วแต่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราควรทำทั้งสิ้น
คนที่จะเป็นอาสาสมัครได้นั้น ไม่ได้จำกัดที่ วัย การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือ ข้อจำกัด ใดๆ ทั้งสิ้น หากแต่ต้องมีจิตใจ เป็น "จิตอาสา" ที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่น หรือสังคม เท่านั้น            จิตอาสา คำนี้จะคุ้นหูพวกเรามากขึ้น ....
            หากแต่เพียงมองรอบตัวท่าน ทำสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อสังคม...
31/5/53 โพสต์โดย BABORCLUB
4 จาก 5
พระ ไพศาล วิสาโล ได้ให้คำนิยามของคำว่า “ จิต
อาสา ” ไว้ในหนังสือ เมื่อดอกไม้บานสะพรั่งทั้งแผ่นดินว่า “จิต
อาสาคือจิตที่พร้อมจะสละเวลา แรงกาย และสติปัญญา เพื่อสาธารณประโยชน์
เป็นจิตที่ไม่นิ่งดูดายเมื่อพบ เห็นปัญหาหรือความทุกข์ยากเกิดขึ้นกับผู้คน
เป็นจิตที่มีความสุขเมื่อ ได้ทำความดีและเห็นน้ำตาเปลี่ยนเป็นรอยยิ้ม
เป็นจิตที่เปี่ยมด้วย “บุญ” คือความสงบเย็นและพลังแห่งความดี”
31/5/53 โพสต์โดย BABORCLUB
5 จาก 5
ช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม เสียสละเพื่อผู้อื่น แบ่งปันมีน้ำใจ   โดยไม่หวังผลตอบแทนค่ะ
7/11/53 โพสต์โดย เตย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เป็นคนเฉยๆ จะทำยังงัยให้เป็นคนจิตอาสา??
ครู กับ จิตอาสา มีความสัมพันกันอย่างไร
มารายงานตัวแล้วครับ มั่วแต่วุ่นๆกับการทำงานจิตอาสา ไม่ค่อยได้เข้ามาขอโทษด้วยนะครับ
หาบสองบ่าอาสาสองเจ้า หมายถึงอะไร
กุศลจิตมีอะไรบ้าง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู