หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบต่างๆในร่างกายมีอะไรบ้าง
วิทยาศาสตร์ 19/5/53 โพสต์โดย ปอปลา
คำตอบ
1 จาก 7
19/5/53 โพสต์โดย จ๊าบจ๊าบ
2 จาก 7
-ระบบโครงสร้างของร่างกาย

-ระบบ เครื่องห่อหุ้มร่างกาย -ผิวหนัง,ผม,ขน,เล็บ,เขา(ถ้าใครมี)

-ระบบกระดูก

-ระบบกล้ามเนื้อ

-ระบบประสาท

-ระบบประสาท ส่วนกลาง, ส่วนปลาย

- ระบบอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ -ตา หู จมูก ลิ้น

-ระบบอวัยวะภายใน

-ระบบหายใจ จมูก โพรงจมูก คอหอย หลอดลม ปอด

-ระบบทางเดินอาหาร ปาก หลอดอาหาร กระเพาะ ลำไส้(เล็ก-ใหญ่) ทวารหนัก(รูตู..)

-ระบบไหลเวียนโลหิต

-ระบบสืบพันธุ์

-รังไข่ ท่อนำไข่ มดลูก ปาก(คอ)มดลูก ช่องคลอด ปากช่องคลอด

-อัณฑะ +หนังหุ้ม ท่อเก็บนำเชื้อ ท่อนำน้ำเชื้อ ต่อมseminal vesicle gl. prostest gl.(ต่อมลูกหมาก) cowper,s gl.

-ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ไต ureter กระเพาะปัสสาวะ ท่อปัสสาวะ ทางเปิดร่วมของระบบสืบพันธุ์

-ระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเหลือง ม้าม ต่อมน้ำเหลือง ท่อน้ำเหลือง
19/5/53 โพสต์โดย mancrab
3 จาก 7
ระบบทางเดินหายใจ
19/5/53 โพสต์โดย puyizz
4 จาก 7
เขาตอบก่อนแล้วอะ เสียดายจังมาหลัว
19/5/53 โพสต์โดย passran
5 จาก 7
ระบบต่างๆในร่างกาย
1.ระบบหายใจ (Respiratory System)
 มีหน้าที่นำออกซิเจนจากปอดไปสู่เซลล์เพื่อเผาผลาญอาหารทำให้เกิดพลังงาน คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์จะถูกนำออกนอกร่างกายโดยจะถูกลำเลียง มายังปอดและส่งออกทางลมหายใจออก
อวัยวะที่ใช้ในระบบหายใจ คือ จมูก หลอดลม ปอด

 2.ระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ำเหลือง (Circulatory System)
  มีหน้าที่นำสารต่าง ๆ ไปส่งทั่วร่างกาย เช่น สารอาหาร ก๊าซต่าง ๆ เกลือแร่ ฮอร์โมน และรับของเสียส่งออกนอกร่างกายโดยลำเลียงไปตามเส้นเลือด ภายในเลือดประกอบ ไปด้วยส่วนที่เป็น ของเหลวเรียกว่าพลาสมา ทำหน้าที่ลำเลียงเกลือแร่ ฮอร์โมน แอนติบอดี สารอาหารต่าง ๆ ไปยัง เซลล์ต่าง ๆ และรับของเสียงจากเซลล์ไหลกลับไป ตามท่อน้ำเหลืองเรียกว่าน้ำเหลือง ส่วนเลือดที่เป็น ของแข็งเรียกว่าเกล็ดเลือด ทำหน้าที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวเมื่อเกิดบาดแผล
อวัยวะที่ใช้ในระบบหมุนเวียนโลหิตและน้ำเหลือง คือ หัวใจ เส้นเลือด ท่อน้าเหลือง ม้าม ตับ ไขกระดูก ต่อมน้ำเหลือง

 3.ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)
  มีหน้าที่ย่อยโมเลกุลของอาหารที่ใหญ่ ๆ ให้เป็นโมเลกุลขนาดเล็กจนสามารถดูดซึมได้ เพื่อให้ร่างกายสามารถนำอาหารที่มีโมเลกุลขนาดเล็กนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ การย่อยอาหารเริ่มตั้งแต่ฟันมีหน้าที่บดอาหารมีลิ้นช่วยเกลี่ยอาหารและรับรสอาหาร ต่อมผลิตน้ำลายจะสร้างน้ำลายมาช่วยย่อยแป้งให้เป็น น้ำตาลมอลโทส อาหารจะถูกส่ง ต่อลงไปตามหลอดอาหารเข้าสู่กระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารจะย่อย ต่อโดยการบีบตัวปล่อยน้ำย่อยและกรดออกมาทำลายเชื้อโรค อาหารจะถูกส่งต่อไป ยังลำไส้เล็ก ซึ่งลำไส้เล็ก จะย่อยให้อาหารมีโมเลกุลเล็กที่สุดเพื่อให้สามารถถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย โดยน้ำตาลทุกชนิดจะถูกย่อยเป็น กลูโคส ไขมันจะถูกย่อยเป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล ส่วนโปรตีนจะถูกย่อยเป็นกรดอะมิโน อวัยวะที่ใช้ในระบบย่อยอาหารมีหลายชนิด คือ ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ตับอ่อน ตับ ถุงน้ำดี ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

 4. ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)
  มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนควบคุมการทำงานต่างๆของร่างกาย ประกอบด้วยต่อมไร้ท่อทุกชนิดที่อยู่ใน ร่างกาย เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมพาราไทรอยด์ ต่อมใต้สมอง ต่อมหมวกไต รังไข่ อัณฑะ
 5. ระบบขับถ่าย (Excretory System)
  มีหน้าที่ขจัดและกรองของเสียออกจากร่างกายโดยไตทำหน้าที่ขจัดน้ำ เกลือแร่ ยูเรียและสารพิษ ต่าง ๆ ในรูปของปัสสาวะ ผิวหนังทำหน้าที่ขจัดน้ำและเกลือแร่ ออกมาในรูปของเหงื่อ ลำไส้ใหญ่ขจัด กากอาหารออกทางทวารหนักในรูปของอุจจาระ
  อวัยวะที่ใช้ในระบบขับถ่าย คือ ไต กระเพาะปัสสาวะ ผิวหนัง ลำไส้ใหญ่
 6. ระบบห่อหุ้มร่างกาย (Integumentary system)
  มีหน้าที่ปกคลุมห่อหุ้มร่างกายไม่ให้เกิดอันตราย ป้องกันเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย และมีหน้าที่อื่น ๆ อีกหลายประการ รายละเอียดกล่าวไว้ในหน่วยที่ 2
 7. ระบบโครงกระดูก (Skeletal system)
  มีหน้าที่ช่วยพยุงร่างกายให้เป็นรูปร่างทรวดทรงอยู่ได้ และช่วยป้องกันอันตรายอวัยวะภายในต่าง ๆ มีอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระดูก กระดูกอ่อน ข้อต่อและเอ็น
  รายละเอียดกล่าวไว้ในหน่วยที่ 3

8. ระบบกล้ามเนื้อ (Muscular system)
  มีหน้าที่ทำให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเคลื่อนไหวได้ อวัยวะที่เกี่ยวข้องได้แก่ กล้ามเนื้อทุกประเภทในร่างกาย
9. ระบบประสาท (Nervous system)
  มีหน้าที่ควบคุมระบบต่าง ๆ และควบคุมพฤติกรรมของคน ทำให้คนมีความฉลาดกว่าสัตว์อื่น ๆ มีอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท
  รายละเอียดกล่าวไว้ในหน่วยที่ 5
 10. ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)
  มีหน้าที่ช่วยดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ไม่ให้สูญพันธุ์ โดยมีอวัยวะต่าง ๆ เกี่ยวข้องดังนี้ คือ รังไข่ มดลูก อัณฑะและต่อมต่าง ๆ
30/8/53 โพสต์โดย pe_kuanteen
6 จาก 7
atrium
27/5/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 7
- ระบบผิวหนัง                   - ระบบย่อยอาหาร
- ระบบกระดูกแระข้อ          -  ระบบประสาท
- ระบบกล้ามเนื้อ                -  ระบบสืบพันธุ์
- ระบบไหลเวียนโลหิต        -  ระบบต่อมไรท่อ
- ระบบทางเดินหายใจ          -  ระบบขับถ่าย
11/6/55 โพสต์โดย ลุงโอ'หน้าเถื่อน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ความหมายของอวัยวะต่างๆ ของร่างกายเราครับ? (ฮาๆ หน่อย)
ถ้าเท้าเราลอก แล้วเชื้อโรคต่างๆจะเข้าสู่ร่างกายได้ไหม
พิษวิทยา ศึกษาอะไรบ้าง
ความสมบูรณ์ของร่างกาย หมายถึงอะไร
อวัยวะใดในร่างกายเราที่ใหญ่ที่สุดครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู