หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คุณสมบัติน้ำตาลไรโบส
วิทยาศาสตร์ 23/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ไรโบส (Ribose) มีสูตรโครงสร้าง C5H10O5
คุณสมบัติเมื่อพิจารณาตามจำนวนอะตอมของคาร์บอน
จัดเป็นพวกน้ำตาลอัลโดเพนโทส เนื่องจากมีคาร์บอนอยู่ในโมเลกุล 5 อะตอม เป็นมอโนแซ็กคาไรด์ที่พบมากในกรดนิวคลีอิก โดยเป็นส่วนประกอบของกรดไรโบนิวคลีอิก (ribonucleic acid, RNA)
เมื่อออกซิเจนที่เกาะอยู่ที่คาร์บอนอะตอมที่ 2 ของน้ำตาลไรโบสหลุดออกไปจะได้น้ำตาลที่เรียกว่า น้ำตาลดีออกซีไรโบส (2-deoxyribose) ซึ่งเป็นส่วนประกอบของกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก (deoxyribonucleic acid, DNA)
น้ำตาลไรโบสและดีออกซีไรโบสมักเป็นส่วนประกอบของสารพันธุกรรมในสิ่งมีชีวิต ในธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป D-isomer
คุณสมบัติเมือ่พิจารณาตามลักษณะอนุพันธฺ์ของโมโนแซคคาไรด์
จัดเป็นน้ำตาลฟอสเฟต(sugar phosphate)  เป็นกรดฟอสฟอริกเอสเตอร์ของมอนอแซกคาไรด์ พบเป็นสารตัวกลางของคาร์โบไฮเดรตเมแทบอลิซึมเช่นไรโบสฟอสเฟตและดีออกซีไรโบสฟอสเฟตเป็นส่วนประกอบของนิวคลีโอไทค์และกรดนิวคลีอิก  กลูโคสสามารถถูกเติมหมู่ฟอสเฟตเข้าที่หมู่ไฮดรอกซิลของเกิดเป็นกลูโคส 6-ฟอสเฟต และเมื่อเข้าที่หมู่ไฮดรอกซิลของ  จะได้กลูโคส1-ฟอสเฟต หมู่ฟอสเฟตในกลูโคส1-ฟอสเฟตอยู่ในตำแหน่งได้ทั้ง  α- และ β- น้ำตาลฟอสเฟตอีกพวกหนึ่งประกอบด้วยน้ำตาลนิวคลีโอไซด์ไดฟอสเฟตโดยที่ มอนอแซ็กคาไรด์ต่อกับนิวคลีโอไซด์ไดฟอสเฟตด้วยหมู่ไฮดรอกซิลที่อะโนเมอริก C  นิวคลีโอไซค์ที่ประกอบด้วย  D- ไรโบสต่อกับเบสเพียวรินหรือไพริมิดีน สารประกอบเหล่านี้มีความสำคัญในการสังเคราะห์พอลิแซ็กคาไรด์ การเปลี่ยนแปลงน้ำตาลและการสังเคราะห์ไกลโคไซด์
24/11/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
มีอาหารชนิดไหนบ้างครับที่จะลดปริมาณน้ำตาลในเลือด ผู้รู้ช่วยตอบที
อยากซื้อหนูแฮมสเตอร์มนสา่ยพันธุ์โรโบ
เกี่ยวกับ ที-โบน สเต๊ก
กลีไซไรซิน คือ
โบแรกซ์กับบอแรกซ์
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู