หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เพลง เสียดินแดน 14 ครั้ง ยังอาลัย
เพลง เสียดินแดน 14 ครั้ง ยังอาลัย      http://www.4shared.com/audio/BCS2emE9/__14__.html

"เสีย ครั้งแรกเกาะหมากจากแผนผัง
เขาเปลี่ยนเป็นปีนังจำได้ไหม
นั่นแหละจาก ขวานทองเล่มของไทย
หนึ่งร้อยกว่าตารางไมล์หลักฐานมี  "

http://img206.imageshack.us/img206/3742/81860444nr9.jpg

ครั้ง ที่ 1 เกาะหมาก(ปีนัง) เสียให้กับประเทศอังกฤษ เมื่อ 11 สิงหาคม 2329 พื้นที่ 375 ตร.กม. ในสมัย ร.1 เกิดจาก พระยาไทรบุรี ให้อังกฤษเช่าเกาะหมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองเกาะหมากจากกองทัพ ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปักษ์ใต้ ในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไป


"ครั้งที่สองเสียซ้ำยังจำได้
เสียมะริดและทวายตะนาวศรี
ปีสองพันสามร้อยยี่สิบหกโชคไม่ดี
เสียเนื้อที่กว่าสองหมื่นตาราง ไมล์ "

http://img101.imageshack.us/img101/1035/59323122st2.jpg

ครั้ง ที่ 2 มะริด ทวาย ตะนาวศรี ให้กับพม่า เมื่อ 16 มกราคม 2336 พื้นที่ 55,000 ตร.กม. ในสมัย ร.1 แต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุโขทัย มังสัจจา เจ้าเมืองทวายเป็นไส้ศึกให้พม่า รัชกาลที่ 1 ไม่สามารถตีคืนจากพม่าได้ ประกอบกับชาวเมืองทวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครอง จึงตกเป็นของพม่าไป

"ครั้งที่สามบันทายมาศถูกตัดเฉือน
แล้วเปลี่ยนเป็นฮา เตียนตั้งชื่อใหม่
ปีสองพันสามร้อยหกสิบสามแสนช้ำใจ
เสียเนื้อที่ เท่าไรไม่ปรากฎในบทความ "

http://img101.imageshack.us/img101/7568/81517483tb8.jpg

ครั้ง ที่ 3 บันทายมาศ(ฮาเตียน) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2336 ในสมัยรัชกาลที่ 2

"ครั้งที่สี่เจ็บแค้นเสียแสนหวี
กินเนื้อที่ถึงเชียง ตุงเหนือกรุงสยาม
ตั้งหกหมื่นตารางกิโลโถมันทำ
ใครสร้างกรรมเดี๋ยว นี้เห็นดีกัน"

http://img223.imageshack.us/img223/1619/49879754yf4.jpg

ครั้ง ที่ 4 แสนหวี เมืองพง เชียงตุง ให้กับพม่าเมื่อ พ.ศ.2368 พื้นที่ 62,000 ตร.กม.ในสมัย รัชกาลที่ 3    แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระเจ้ากาวิละ ยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้ 20 ปี เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลประกอบกับเกิดกบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์และ เกิดกบฏทางหัวเมืองปักษ์ใต้(กลันตัน ไทรบุรี) ไทยจึงห่วงหน้าพะวงหลัง ไม่มีกำลังใจจะยึดครอง หลังจากนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิง

"ครั้งที่ห้ามาเสียรัฐเปรัค
เขาหาญหักผลักล้มเชือดคม ขวาน
ปีสองพันสามร้อยหกสิบเก้าแสนร้าวราน
ต่างหยิบขวานขึ้นถือกู้ ชื่อไทย "

http://img223.imageshack.us/img223/231/34873982wp9.jpg

ครั้ง ที่ 5 รัฐเปรัค ให้กับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจ คนไทยทั้งชาติ เพราะเป็นการสูญที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง 1 ปี

เพลง 18/4/53 โพสต์โดย vatphuket
คำตอบ
1 จาก 23
ครั้งนี้ยังไม่นับเหรอ
18/4/53 โพสต์โดย ดอกไม้สีชมพู
2 จาก 23
"เสีย ครั้งแรกเกาะหมากจากแผนผัง
เขาเปลี่ยนเป็นปีนังจำได้ไหม
นั่น แหละจาก ขวานทองเล่มของไทย
หนึ่งร้อยกว่าตารางไมล์หลักฐานมี  "

http://img206.imageshack.us/img206/3742/81860444nr9.jpg

ครั้ง ที่ 1 เกาะหมาก(ปีนัง) เสียให้กับประเทศอังกฤษ เมื่อ 11 สิงหาคม 2329 พื้นที่ 375 ตร.กม. ในสมัย ร.1 เกิดจาก พระยาไทรบุรี ให้อังกฤษเช่าเกาะหมากเพื่อหวังจะขอให้อังกฤษคุ้มครองเกาะหมากจากกองทัพ ของกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งยกทัพมาจัดระเบียบหัวเมืองปักษ์ใต้ ในที่สุดอังกฤษก็ยึดเอาไป
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
3 จาก 23
14 อีกครั้ง

มิได้ฤา วัดคุงคุง
18/4/53 โพสต์โดย ปาคาบza
4 จาก 23
"ครั้งที่สองเสียซ้ำยังจำได้
เสียมะริดและทวายตะนาวศรี
ปีสองพันสาม ร้อยยี่สิบหกโชคไม่ดี
เสียเนื้อที่กว่าสองหมื่นตาราง ไมล์ "

http://img101.imageshack.us/img101/1035/59323122st2.jpg

ครั้ง ที่ 2 มะริด ทวาย ตะนาวศรี ให้กับพม่า เมื่อ 16 มกราคม 2336 พื้นที่ 55,000 ตร.กม. ในสมัย ร.1 แต่เดิมเป็นของไทยครั้งสมัยสุโขทัย มังสัจจา เจ้าเมืองทวายเป็นไส้ศึกให้พม่า รัชกาลที่ 1 ไม่สามารถตีคืนจากพม่าได้ ประกอบกับชาวเมืองทวายไม่พอใจกองทัพไทยที่เข้ายึดครอง จึงตกเป็นของพม่าไป
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
5 จาก 23
ครั้ง ที่ 3 บันทายมาศ(ฮาเตียน) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ พ.ศ.2336 ในสมัยรัชกาลที่ 2

"ครั้งที่สี่เจ็บแค้นเสียแสนหวี
กินเนื้อที่ ถึงเชียง ตุงเหนือกรุงสยาม
ตั้งหกหมื่นตารางกิโลโถมันทำ
ใครสร้างกรรม เดี๋ยว นี้เห็นดีกัน"
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
6 จาก 23
"ครั้งที่สี่เจ็บแค้นเสียแสนหวี
กินเนื้อที่ถึงเชียง ตุงเหนือกรุงสยาม
ตั้ง หกหมื่นตารางกิโลโถมันทำ
ใครสร้างกรรมเดี๋ยว นี้เห็นดีกัน"

http://img223.imageshack.us/img223/1619/49879754yf4.jpg

ครั้ง ที่ 4 แสนหวี เมืองพง เชียงตุง ให้กับพม่าเมื่อ พ.ศ.2368 พื้นที่ 62,000 ตร.กม.ในสมัย รัชกาลที่ 3    แต่เดิมเราได้ดินแดนนี้มาในสมัยรัชกาลที่ 1 โดยพระเจ้ากาวิละ ยกทัพไปตีมาขึ้นอยู่กับไทยได้ 20 ปี เนื่องจากเป็นดินแดนที่อยู่ห่างไกลประกอบกับเกิดกบฏเจ้าอนุเวียงจันทร์และ เกิดกบฏทางหัวเมืองปักษ์ใต้(กลันตัน ไทรบุรี) ไทยจึงห่วงหน้าพะวงหลัง ไม่มีกำลังใจจะยึดครอง หลังจากนั้นพม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ เชียงตุงก็เป็นของอังกฤษโดยสิ้นเชิง
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
7 จาก 23
"ครั้งที่ห้ามาเสียรัฐเปรัค
เขาหาญหักผลักล้มเชือดคม ขวาน
ปีสองพัน สามร้อยหกสิบเก้าแสนร้าวราน
ต่างหยิบขวานขึ้นถือกู้ ชื่อไทย "

http://img223.imageshack.us/img223/231/34873982wp9.jpg

ครั้ง ที่ 5 รัฐเปรัค ให้กับอังกฤษเมื่อ พ.ศ.2369 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นการสูญเสียที่ทำร้ายจิตใจ คนไทยทั้งชาติ เพราะเป็นการสูญที่ห่างจากครั้งก่อนไม่ถึง 1 ปี
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
8 จาก 23
"ครั้งที่หกอกตรมเดินก้มหน้า
เสียสิบสองพันนาน้ำตาไหล
ตั้ง เก้าหมื่นกิโลโถทำได้
แทบขาดใจต่อสู้ศัตรูมา"

http://img101.imageshack.us/img101/2844/54326134hu2.jpg

ครั้ง ที่ 6 สิบสองปันนา ให้กับจีนเมื่อ 1 พฤษภาคม 2397 พื้นที่ 90,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นดินแดนในยูนานตอนใต้ของประเทศจีน เมืองเชียงรุ้งเป็นเมืองหลวงของไทยสมัยรัชกาลที่ 1 ต่อมาเกิดการแย่งชิงราชสมบัติกันเอง แสนหวีฟ้า มหาอุปราชหนีลงมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในสมัยรัชกาลที่ 3 ได้เกณฑ์ทัพเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน ไปตีเมืองเชียงตุง (ต้องตีเมืองเชียงตุงให้ได้ก่อนจึงจะได้เชียงรุ้ง) แต่ไม่สำเร็จเพราะไม่พร้อมเพรียงกัน  มาในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ให้กรมหลวงลวษาธิราชสนิท (ต้นตระกูลสนิทวงศ์) ยกทัพไปตีเชียงตุงเป็นครั้งที่ 2 แต่ไม่สำเร็จจึงต้องเสียให้จีนไป
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
9 จาก 23
"ครั้งที่เจ็ดเสียดินแดนแคว้นเขมร
เกิดพิเรนเพราะฝรั่ง กำลังบ้า
เที่ยว ออกล่าเมืองขึ้นชื่นอุรา
เสียอีกหนึ่งแสนกว่าตาราง กิโล"

http://img297.imageshack.us/img297/3336/74518093gn0.jpg

ครั้ง ที่ 7 เขมรและเกาะ 6 เกาะ ให้กับฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2410 พื้นที่ 124,000 ตร.กม. ในสมัย ร.4 ฝรั่งเศส บังคับให้เขมรทำสัญญารับความคุ้มครองจากฝรั่งเศส หลังจากนั้นได้ดำเนินการทางการฑูตกับไทย ขอให้มีการปักปันเขตแดนเขมรกับญวน แต่กลับตกลงกันไม่ได้ ขณะนั้นพระปิ่นเกล้า แม่ทัพเรือสวรรคต ไทยจึงอ่อนแอ ฝรั่งเศสจึงฉวยโอกาสบังคับทำสัญญารับรองความอารักขาจากฝรั่งเศสต่อเขมร ในช่วงนี้เอง อังกฤษกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันเมื่อ 15 มกราคม 2438 โดยตกลงกันให้ไทยเป็นรัฐกันชน ประกอบกับ การดำเนินนโยบายของ ร.5 ที่ไปประพาสยุโรปถึง 2 ครั้ง ทำให้อังกฤษ เยอรมัน รัสเซียเห็นใจไทย ฝรังเศสจึงยึดดินแดนไป
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
10 จาก 23
"ครั้งที่แปดเสียแคว้นดินแดนใหม่
ชื่อสิบสองจุไทยก็ ใหญ่โข
เป็น เนื้อที่อีกแปดหมื่นตารางกิโล
ต้องร้องโฮใจระเ่ยเพราะ เสียดาย"

http://img397.imageshack.us/img397/6426/17125377ie5.jpg

ครั้ง ที่ 8 สิบสองจุไทย (เมืองไล เมืองเชียงค้อ) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ  22 ธันวาคม 2431 พื้นที่ 87,000 ตร.กม. ในสมัย รัชกาลที่ 5 พวกฮ่อ ก่อกบฏ ไทยจัดกำลังไปปราบ 2 กองทัพ แต่ปฏิบัติเป็นอิสระแก่กัน อีกทั้งแม่ทัพทั้งสองไม่ถูกกัน จึงเป็นโอกาสให้ฝรั่งเศสส่งทหารเข้าเมืองไล โดยอ้างว่า มาช่วยไทยปราบฮ่อ แต่หลังจากปราบได้แล้ว ก็ไม่ยอมยกทัพกลับ อีกทั้งไทยก็ไม่ได้จัดกำลังไว้ยึดครองอีกด้วย จนในที่สุด ไทยกับฝรั่งเศสได้ทำสัญญากันที่เมืองแถง(เบียนฟู) ยอมให้ฝรั่งเศสรักษาเมืองไลและเมืองเชียงค้อ
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
11 จาก 23
"ครั้ง ที่เก้าเศร้าแสนแค้นไม่สิ้น
เสียลุ่มน้ำสาละวินด้านฝั่งซ้าย
สิบ สาม หัวเมืองต้องจำเหมาให้เขาไป
ใครที่ทำช้ำใจไทยต้องจำ "

http://img397.imageshack.us/img397/6343/28647305sw5.jpg

ครั้ง ที่ 9 ฝั่งซ้ายแม่น้ำสาละวิน ให้กับประเทศอังกฤษในสมัย รัชกาลที่ 5 ในห้วงปี 2433 เป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ทางด้านรัฐศาสตร์ เศรษฐกิจและทรัพยากร อันอุดมด้วยดินแดนผืนป่าอัน
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
12 จาก 23
"ครั้ง ที่สิบเลียบลำแม่น้ำโขง
ถูกเขาโกงฝั่งซ้ายเพราะไทยถลำ"

http://img397.imageshack.us/img397/1557/10gb7.jpg

ครั้ง ที่ 10 ฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง (อาณาจักรล้านช้าง หรือประเทศลาว) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ 3 ตุลาคม 2436 พื้นที่ 143,000 ตร.กม. ในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นของไทยมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรศวร ต้องเสียให้กับฝรั่งเศสตามสัญญาไทยกับฝรั่งเศส เท่านั้นยังไม่พอ ฝรั่งเศสเรียกเงินจากไทย 1 ล้านบาท เป็นค่าเสียหายที่ต้องรบกับไทย เสียค่าประกันว่าไทยต้องปฏิบัติตามสัญญาอีก 3 ล้านบาท และยังไม่พอฝรั่งเศสได้ส่งทหารมายึดเมืองจันทบุรีและตราด ไว้ถึง 15 ปี นับว่าเป็นความเจ็บปวดที่สุดของไทยถึงขนาดที่เจ้านายฝ่ายในต้องขายเครื่อง แต่งกายเพื่อนำเงินมาถวาย ร.5  เป็นค่าปรับ ร.5 ต้องนำถุงแดง(เงินพระคลังข้างที่) ออกมาใช้
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
13 จาก 23
"ครั้ง ที่สิบเอ็ดเสียฝั่งขวานั่งหน้าดำ
มันเจ็บช้ำฝังจำอยู่กลางใจ"

http://img177.imageshack.us/img177/7966/11ic7.jpg

ครั้ง ที่ 11 ฝั่งขวาแม่น้ำโขง(ตรงข้ามเมืองหลวงพระบาง ดินแดนในทิศตะวันออกของน่าน,จำปาศักดิ์   ,มโนไพร)ให้กับฝรั่งเศสเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2446 พื้นที่ 25,500 ตร.กม. ในสมัย.ร.5ไทยทำสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อขอให้ฝรั่งเศสคืนจันทบุรีให้ไทย แต่ฝรั่งเศสถอนไปแต่จันทบุรีแล้วไปยึดเมืองตราดแทนอีก 5 ปี แล้วเมื่อฝรั่งเศสได้หลวงพระบางแล้วยังลุกล้ำบ้านนาดี,ด่านซ้าย จ.เลย และยังได้เอาศิลาจารึกที่พระเจดีย์ศรีสองรักษ์ไปด้วย
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
14 จาก 23
แปะให้เฉยๆ  ไม่รับคะแนนค่ะ
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
15 จาก 23
"ครั้ง ที่สิบสองใจรันทดเพราะหมดท่า
เสียมณฑลบูรพาอีกจนได้
เขามาพราก จาก แหลมทองถิ่นของไทย
อีกสองหมื่นตารางไมล์โดยประมาณ "

http://img177.imageshack.us/img177/9961/12ol9.jpg

ครั้ง ที่ 12 มลฑลบูรพา(พระตะบอง,เสียมราฐ,ศรีโสภณ) ให้กับฝรั่งเศส เมื่อ 23 2449 พื้นที่ 51,000 ตร.กม. ในสมัย ร.5 ไทยได้ทำสัญญากับฝรังเศส เพื่อแลกกับ ตราด,เกาะกง,ด่านซ้าย ตลอดจนอำนาจศาลไทยที่จะบังคับต่อคนในบังคับของฝรั่งเศสในประเทศไทย เพราะขณะนั้นมีคนจีนญวนไปพึ่งธงฝรั่งเศสกันมากเพื่อสิทธิการค้าขาย ฝรั่งเศสก็เพียงแต่ถอนทหารออกจากตราดเมื่อ 6 กรกฎาคม 2450 กับด่านซ้าย คงเหลือแต่เกาะกงไม่คืนให้ไทย
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
16 จาก 23
^____________________^

อยากให้ไปพบกันทุกท่าน

ขอเชิญผู้มีจิตอันเป็นกุศล ต่อชีวิตเเก่เพื่อนมนุษย์ ด้วยการ ร่วมบริจาคโลหิต

กับ โครงการ ชาวกูรู ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

โดยในครั้งนี้ จัดขึ้น ในวันที่  1 พฤษภาคม 2553

ณ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ เขต ปทุมวัน

โดยผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถาม  รายละเอียดได้ที่  

คุณโละ  085 064 3830 หรือ 083 013 4633รายละเอียดกิจกรรม

11.30 น.             ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ
12.00 น.             ร่วมบริจาคโลหิต ร่วมกับสมาชิกครอบครัวกูรู
14.30 น.             ร่วมถ่ายภาพรวมกัน
15.00 น.             รับประทานอาหารร่วมกัน

รายละเอียดอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

สำหรับท่านที่จะร่วมกิจกรรม ดูรายละเอียดได้ที่   http://sites.google.com/site/gurudonatedblood/home

วันนี้ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่   http://sites.google.com/site/gurudonatedblood/home/register

ขอให้ทุกท่าน ร่วมรณรงค์ ด้วยการใส่เสื้อบริจาคโลหิตนะครับ  (สีขาว)  

สำหรับคนใหม่ไปรับได้ที่ในงานนะครับ  คนเก่า ให้ใส่มาเลยนะครับ  (ฟรี)


หมายเหตุ

ใครไปก่อน ได้รับ        <<<<<<<<<ไข่ >>>>>>>>>

พี่ทศ ฟรี       ^__________________^


ประชาสัมพันธ์ จำเป็นเฉพาะวันหยุด จ้า วันทำการฝากใครโพสต่อด้วย

ปาคาบซ่า
ขอบคุณ
18/4/53 โพสต์โดย ปาคาบza
17 จาก 23
"ครั้ง ที่สิบสามเสียตรังกานูไทรบุรี
ในแผนที่มองเห็นเป็นหลักฐาน
ไป ถึง ปะลิสติดรัฐกลันตัน
อีกสามหมื่นโดยประมาณตารางไมล์"

http://img261.imageshack.us/img261/5106/13kq1.jpg

ครั้ง ที่ 13 ในสมัยรัชกาลที่ เสียหัวเมืองมลายู
(รัฐกลันตัน ตรังกานู ปะลิส และไทรบุรี) เมื่อ พ.ศ. 2451 ให้กับอังกฤษ
จำนวนพื้นที่ 80,000 ตารางกิโลเมตร
เพื่อแลกกับอังกฤษยกเลิกสิทธิภาพนอกอาณาเขต
และให้ ไทยกู้เงินเพื่อสร้างทางรถไฟสายใต้ ปัจจุบันเป็นของมาเลเซีย
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
18 จาก 23
"ครั้ง ที่สิบสี่เสียเขาพระวิหาร
ปัจจุบันเป็นของเขมรท่านเห็นไหม"

http://img175.imageshack.us/img175/8743/14hu3.jpg

ครั้ง ที่ 14 เขาพระวิหาร ให้กับเขมรเมื่อ 15 มิถุนายน 2505 พื้นที่ 2 ตร.กม. ในสมัย ร.9 ตามคำพิพากษาของศาลโลก ให้เขาพระวิหารตกเป็นของเขมร เนื่องมาจากหลักฐานสำคัญของเขมร   ในสมัยที่เป็นของฝรั่งเศส เมื่อรู้ว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพจะเสด็จเขาพระวิหาร จึงไปก่อนแล้วชักธงชาติฝรั่งเศสรับเสด็จ แล้วจึงถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน จึงนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงต่อศาลโลก
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
19 จาก 23
ไม่รับคะแนนจริงๆค่ะ  และไม่อยากให้รีบปิดนะคะ
เพื่อคนอื่นๆ จะได้มาดูกัน
ที่อยากแปะให้ เพราะตัวเองก็อยากดูไปด้วยอ่ะค่ะ
ขอบคุณ คุณวัฒ มากๆ สำหรับข้อมูลนะคะ
18/4/53 โพสต์โดย Cinderella.Por
20 จาก 23
ติดดาวไว้อ่านเลยค่ะ
ขอบคุณ มากๆค่ะ
18/4/53 โพสต์โดย katek
21 จาก 23
ขอบคุณจริงๆครับ
อ่านแล้วเสียดายครับ
18/4/53 โพสต์โดย จุ๋ง
22 จาก 23
ได้มาอ่านแล้ว สุดยอดครับ
แต่เสียดายประเทศไทย
แต่คิดว่า ถ้าไม่เลือกยอมเสียไปบางส่วน
เราอาจจะต้องเป็นเมืองขึ้น เป็นทาสเขา
เช่นประเทศรอบข้าง ของเราก็ได้นะครับ
18/4/53 โพสต์โดย Mr.smith007
23 จาก 23
ขอบคุณค่ะ คืองี้ ขี้เกียจอ่านค่ะ
19/4/53 โพสต์โดย ฟักแฟงแตงโม
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จากกรุงเทพไปทวาย(พม่า)ไปทางรถอย่าที่ชาวพม่าเขามากันต้องขึ้นรถที่ไหนต่อรถที่ไหนกันครับ ขอบคุณครับ
พระศรีสุริโยทัยตายในรัชกาลใดของพม่า
ท่าเรือทวายของพม่า ท่าเรือโลก
ข้อมูล จุดผ่านแดนถาวร ไทย-พม่า มีกี่จุด
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู