หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สูตรการหาพื้นที่หกเหลี่ยมครับ
คณิตศาสตร์ 3/2/53 โพสต์โดย The_it11
คำตอบ
1 จาก 3
3sqrt3/2 * ด้าน^2
3/2/53 โพสต์โดย MathsBoy
2 จาก 3
หกเหลี่ยมด้านเท่า จะประมาณ  2.59808 (a*a)

กำหนดสัญลักษณ์
R = ความยาวรัศมีของกรวย
H = ความสูงของกรวย

พื้นที่ผิวของรูปทรงกรวย = พื้นที่ผิวข้าง + พื้นที่ฐาน =  
(ข้อมูลจาก: http://mathworld.wolfram.com/Cone.html)

พื้นที่รูปวงกลม =  เมื่อ r คือ ความยาวรัศมีวงกลม

พื้นที่รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า =  
เมื่อ a = ความยาวของด้านของรูปห้าเหลี่ยม
(ข้อมูลจาก: http://th.wikipedia.org)

พื้นที่รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่า =  
เมื่อ a = ความยาวของด้านของรูปหกเหลี่ยม
(ข้อมูลจาก: http://microgeometry.netfirms.com/content/hexagon.html)

_________________
:: คณิตศาสตร์บนเว็บไซต์ :: เพื่อความเข้าใจธรรมขาติของคณิตศาสตร์
www.thai-mathpaper.net
3/2/53 โพสต์โดย buek
3 จาก 3
แก่แล้วลืม แต่อยากช่วย ไม่รู้ได้ไหมนะ

วงกลม =22/7*เส้นผ่านศูนย์กลาง
รูปว่าว = 1/2 * ผลคูนของเส้นทะเเยงมุม
=5เหลี่ยมสูตรการหาพื้นที่คือ รูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 5
= 6เหลี่ยมก็จะเป็นรูทเศษ 3ส่วนสี่ คูนด้านยกกำลังสองคูน 6 แต่ทั้งสองรูปนั้นต้องเป็น 5 หรือ 6เหลี่ยมด้านเท่าเท่านั้นน่ะคะ
สามเหลี่ยม =1/2*ฐาน*สูง
พื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าคือ กว้าง*ยาว
พื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัสคือ ด้าน*ด้าน
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน คือ ฐาน*สูง
พื้นที่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน คือ 0.5*ผลคูนของเส้นทแยงมุม
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู คือ 0.5*ผลบวกของด้านคู่ขนาน*สูง
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า หรือ ใดๆ คือ 0.5*เส้นทแยงมุม*ผลบวกของเส้นกิ่ง
พื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว่าว คือ 0.5*ผลคูลของเส้นทแยงมุม
พื้นที่วงกลม คือ 3.14* รัศมีกำลังสอง
ปริมาตรทรงกรวย 1/3*พื้นที่ฐาน*สูง
ปริมาตรทรงกลม 4/3 พาย R^3
พื้นที่วงแหวน(R-r)^2พาย
สี่เหลี่ยมใดๆ 1/2*ผลคูณเส้นทแยงมุม
สามเหลี่ยมใดๆ1/2*ฐาน*สูง
ปริมาตรทรงปริซึม พื้นที่ฐาน*สูง
พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า เส้นทแยงมุม/2*ผลคูณเส้นกิ่ง
พื้นที่วงกลม 2พายr
พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู 1/2*ผลบวกด้านคู่ขนานคูณสูง
3 เหลี่ยมด้านเท่า - รูท 3/4*ด้านกำลัง 2
3 เหลี่ยมหน้าจั่ว - ฐาน/4*รูท4*ด้านประกอบมุมยอดกำลัง 2 - ฐานกำลัง2
3 เหลี่ยมมุมฉาก - 1/2*ผลคุณของด้านประกอบมุมฉาก
วงกลม - พายrกำลัง 2 หรือ 1/4 พายdกำลัง2 เมื่อ rคือรัศมี d คือเส้นผ่านศูนย์กลาง
4/3*pi*r3 คือปริมาตรทรงกลม ไม่ใช่พื้นที่
4*pi*r2 คือพื้นที่ผิวทรงกลม
พ.ท.4เหลี่ยมจตุรัส ด้านxด้าน
o ไพร์อาร์กำลัง2
3เหลี่ยม 1/2xฐานxสูง
รูปสี่ขนมปียกปูน ฐานxสูง, เศษ1ส่วน2xผลคูณของเส้นทแยงมุม
สี่เหลี่ยมจัตุรัส : (ด้าน)2
สี่เหลี่ยมจัตุรส : (1/2) x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
สี่เหลี่ยมผืนผ้า : กว้าง x ยาว
สี่เหลี่ยมด้านขนาน : ฐาน x สูง
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน : ฐาน x สูง
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน : (1/2) x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
[tex]สี่เหลี่ยมรูปว่าว : (1/2) x ผลคูณของเส้นทแยงมุม
สี่เหลี่ยมคางหมู : (1/2) x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน
สี่เหลี่ยมใดๆ : (1/2) x เส้นทแยงมุม x ผลบวกของเส้นกิ่ง
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า 1/2 x ผลบอกของเส้นกิ่ง x เส้นทแยงมุม
สามเหลี่ยม : (1/2) x ฐาน x สูง
สามเหลี่ยมด้านเท่า : [(รูท3)/4] ปริมาตร
ปริซึม : พื้นที่หน้าตัด x ความยาว
พีระมิด : (1/3) x พื้นที่ฐาน x สูงx ด้าน2
ความยาวเส้นรอบวง สูตรคือ 2พาย r
3/2/53 โพสต์โดย P'New ParaWut
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ปริซึมฐาน 5เหลี่ยม สูตรคือ
วิธี สูตร พีระมิดฐานแปดเหลี่ยม
วิธีหาพื้นที่แปดเหลี่ยม ด้านไม่เท่า
มุมภายในรูปหกเหลี่ยมรวมกันได้
วิธีจำสูตร ภาคตัดกรวย
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู