หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เงินในทางเศรษฐศาสตร์ หมายถึงอะไร
การเงิน 21/7/52 โพสต์โดย ปาย
คำตอบ
1 จาก 8
ทามไมคำถามยากจัง

???

=3=
21/7/52 โพสต์โดย BoOmii
2 จาก 8
เงิน หมายถึง วัตถุที่กำหนดให้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนหรือชำระหนี้
21/7/52 โพสต์โดย fisho
3 จาก 8
เงิน คือ อะไร

เงิน คือ อะไรก็ได้ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง เพื่อใช้ในการชำระ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน สินค้าและบริการระหว่างกัน
21/7/52 โพสต์โดย โอ้เอ้
4 จาก 8
เครื่องมื่อ

1.        เครื่องมือของนโยบายการคลัง (Fiscal  Policy  Tools)    

2.        เครื่องมือของนโยบายการเงิน (Moneytany Policy Tools)

3.        เครื่องมือนโยบายการค้าอย่างประเทศ (Foreign Trade Policy)

4.        เครื่องมือนโยบายค้าจ้าง (Wage) และราคา  (Price) สินค้าและบริการ

บทความของ อ.โรจน์ศักดิ์
21/7/52 โพสต์โดย RusTie
5 จาก 8
1.เงิน คือวัตถุสื่อกลางที่ใช้เในการแลกเปลี่ยน/ชำระหนี้ ซึ่งมีมูลค่าเป็นสมมุติ (มูลค่าของเงินน้อยกว่าค่าของเงิน เช่น แบงค์ร้อยมูลค่า 5บ./ใบ (สมมุตินะ) แต่มีค่า เท่ากับ 100 บ.)
2.เครื่องมือสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาภาวะเงินเฟ้อ และภาวะเงินฝืด
  2.1 นึกไม่ออก ลองดูมะกันตอนนี้เอานะแก้ยังไง พิมพ์แบงค์ออกมาจนค่าน้อยลงๆ(US Index)
  2.2 กระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน อัดฉีดเงินเข้าระบบ(เช็คช่วยชาติ) ลดดอกเบี้ย
3.ภาวะเงินเฟ้อ ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์  ใครเสียผลประโยชน์ เพราะเหตุใด?
  ไม่ทราบครับ รอกูรูท่านอื่นด้วยคน
21/7/52 โพสต์โดย Athur
6 จาก 8
ในความหมายที่ผมเข้าใจนะ เงินคือตัวแทนของทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและเป็นที่มาที่เราต้องมาศึกษาเศรษฐศาสตร์อยู่ มองภาพกว้างๆน่ะครับ สมัยก่อนคนไหนปลูกข้าวก็มีแต่ข้าว คนไหนเลี้ยงไก่ก็มีแต่ไก่กับไข่ ทุกคนล้วนจับทรัยากรที่มีอยู่ในโลกนี้มาแปรรูปให้ตรงกับความต้องการของตนเองและสังคม เงินเป็นเพี่ยงสื่อกลางของตัวแทนทรัยากรเหล่านั้นที่คนแปรรูปมาได้ ภาวะเงินเฟ้อ คืนเงินมีมาก แต่มีค่าน้อย หมายถึงของอันเดียวกัน เมื่อ 2 ปีก่อนอาจซื้อได้ 5 บาท แต่ปัจจุบันเงินเฟ้อ ซื้อได้ 8 บาท นั้นหมายถึงค่าของเงินตกต้องเอาเงินที่มากขึ้นแลกของชนิดเดียวกัน สาเหตุอาจมาจากหลายๆๆๆๆ สาเหตุมาก
น่าจะตอบได้แค่นี้ตรับ
21/7/52 โพสต์โดย Armata23
7 จาก 8
ตอบเรียงข้อนะคะ

1. เงินคือ สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มอรรถประโยชน์ของคนในสังคมให้สูงสุด (ในสังคมแบบเดิมสมัยที่ยังไม่มีการนำเงินมาใช้ จะมีการใช้วิธีแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการกัน เช่น A ปลูกข้าว B เลี้ยงปลา เกิดการแลกเปลี่ยนเช่น ข้าว 1 กระสอบ แลกปลา 10 ตัว - Barter system) ปัญหา คือ ยุ่งยาก ซับซ้อน ต่อมาจึงเกิดการนำเงินมาใช้อ้างอิงแทน เช่น ข้าว 1 กระสอบ = 100 บาท ปลา 1 ตัว = 5 บาท เป็นต้น

2. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อและฝืด ในทางวิชาการ มักนิยมใช้ 2 ตัวคือ นโยบายการเงิน (Monetary Policy) และนโยบายการคลัง (Fiscal Policy) ตัวอย่างพอสังเขปนโยบายการเงิน จะเป็นเรื่องของการควบคุมปริมาณเงินในระบบ กล่าวคือ กรณีเงินเฟ้อ เกิดจากปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเพิ่มขึ้นมากกว่าสัดส่วนของปริมาณสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้น ส่งผลให้ราคาสูงขึ้น เกิดปัญหาเงินเสื่อมค่า วิธีการของนโยบายการเงิน คือ ดึงเงินออกจากระบบ เช่น การออกพันธบัตร --> คนนำเงินมาซื้อพันธบัตร --> เงินหมุนเวียนในระบบลดลง ฯลฯ กรณีเงินฝืดก็แก้ปัญหาในทางตรงกันข้ามครับ ส่วนกรณีนโยบายการคลังจะเป็นการกระตุ้นผ่านการใช้จ่ายของรัฐบาล เช่น จัดสรรงบประมาณลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน (infrastructure) --> เงินหมุนเวียนในระบบมากขึ้น --> คนมีรายได้มากขึ้น

3. ภาวะเงินเฟ้อ เป็นภาวะที่เงินเสื่อมค่าจากการที่ราคาสินค้าและบริการทั่วไปสูงขึ้น ผู้ที่เสียประโยชน์ชัดเจน คือ ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงานเงินเดือน คนแก่ที่รับเงินบำนาญ ฯลฯ เนื่องจากรายได้ในรูปตัวเงินเท่าเดิม แต่ซื้อของได้น้อยลง เพราะของราคาสูงขึ้น ส่วนผู้ทีได้ประโยชน์คือ ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากราคาสินค้าที่สูงขึ้น เช่น กลุ่มผู้ผลิต โรงงาน ฯลฯ โดยรวมจึงมักเห็นว่าคนจนมักได้รับผลกระทบจากเงินเฟ้อค่อนข้างมากครับ
21/7/52 โพสต์โดย ตั้ว เสื้อผ้าคนอ้วน
8 จาก 8
เงิน ถ้า ตามความหมายธรรมดา ก็หมายถึง สิ่งที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย

ในทางเศรษฐศาสตร์ เงินเป็นสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น ซื้อ ขาย เงินจะเป็นสื่อกลาง และทั้งนี้ เงิน ก็หมายรวมถึงเช็คด้วย
 

ปล.เราเรียนคณะนิติน่ะ แต่พอดีเรียนกฎหมายธนาคารเลยพอรู้บ้างเล็กน้อย
20/4/53 โพสต์โดย อูฐน้อย
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การวิเคราะห์เศรษฐกิจอีก5ปีข้างหน้าของไทยจะเป็นอย่างไรโดยใช้หลักเศรษฐศาสตร์
คณะบริหารต้องเรียนอะไรบ้าง
เรียนเศรษฐศาสตร์จบไปทำอะไรได้มั่งครับ ?
กล่าวว่า "เศรษฐศาสตร์สอดแทรกอยู่ในชีวิตประจำวันจริงไหม" อธิบาย ?
ค่าเงิน DKK
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู