หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ขั้นตอนการทําโครงงาน คณิตศาสตร์
ขั้นตอนการทําโครงงาน คณิตศาสตร์
โรงเรียน 17/5/53 โพสต์โดย ปิยทัสสน์
คำตอบ
1 จาก 2
ยอมครับ
18/5/53 โพสต์โดย ครูแก่
2 จาก 2
1. กำหนดปัญหา หัวข้อเรื่อง
2. ตั้งสมมุติฐาน หรือคำตอบชั่วคราว
3. ออกแบบการศึกษาค้นคว้า การทดลอง
4. ลงมือปฏิบัติ
5. สรุปผลโดยการจัดทำรายงาน
6. นำเสนอผลงาน ประเมินผล
7. จัดนิทรรศการ ส่งประกวด
22/8/54 โพสต์โดย Praew 609
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ช่วยแนะนำว่าจะทำโครงงานคณิตศาสตร์เรื่องอะไรดีใครก็ได้ช่วยแนะนำหน่อยนะ
วิธีการทํารั้ว
ต้องทําอย่างไร
หน่วยความจําสํารองสามารถทํางานร่วมกับหน่วยความจําหลักหรือไม่ ถ้าทํางานร่วมกันได้เป็นงานอะไรบ้าง
ทําไมคนในหมู่บ้านเข็กน้อย-เข็กใหญ่ เป็นเจ้าของโฉนดที่ดินได้โดยที่ไม่ผ่านขั้นตอนในการมี นส-3มาก่อน ?
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู