หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ซอต์ฟแวร์คืออะไร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | คอมพิวเตอร์ 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 6
ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
28/3/51 โพสต์โดย kampol
2 จาก 6
สิ่งที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถจับต้องได้ เป็นชุดคำสั่งที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
11/8/52 โพสต์โดย Thachapol
3 จาก 6
สั้นๆๆครับ ละมุนภันฑ์ ภาษาไทยก็งี้
2/12/52 โพสต์โดย Hackerjr
4 จาก 6
ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งงานให้กับhard ware ทำงานเพื่อให้เกิดการ out put หลังจากที่เรา in put เข้าไป
สำหรับhard ware จะอยู่ในเครื่องที่เราเรียกว่า คณิตกรณ์
24/6/53 โพสต์โดย pikoro
5 จาก 6
ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม) เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ซอฟต์แวร์จึงเป็นเหมือนตัวเชื่อมระหว่างผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีซอฟต์แวร์เราก็ไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำอะไรได้เลย ซอฟต์แวร์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบ (System Software) 2. ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)
23/7/53 โพสต์โดย ÈTǾ••
6 จาก 6
เป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ ไง
22/12/53 โพสต์โดย นัท NUT
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เขียนซอฟแวร์ใช้โปรแกรมอะไร
นักพัฒนาซอฟแวร์เงินเดือนเท่าไร
คอมผมมันขึ้นอ่ะว่าผมใช้ซอฟแวร์ปลอม แก้ไงอ่ะเอาแบบไม่ให้มันขึ้นอ่ัะ
อยากเข้า คณะเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ซอฟแวร์ ควรเข้าคณะไหนดีคัฟ
บริษัทที่มีซอฟแวร์เป็นของตัวเอง ทำแบบนี้กับโปรแกรมเมอร์ที่รับเข้ามาจริงป่ะ....แต่บ.เรามันปิดตูป่าวหว่า...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู