หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ID คืออะไร
การบัญชี | VPN 25/1/54 โพสต์โดย ponds
คำตอบ
1 จาก 11
กว้างมากเลยครับ
คราวๆ นะ หลักๆ เค้าจะใช้กันก็คือ รหัส หมายเลข หรือตัวอักษร ที่ใช้แทน ชื่อ คน ตัวตน ข้อมูลที่ใช้ของคนๆ นั้น อะไรประมาณเนี้ย
25/1/54 โพสต์โดย น้องวุฒิน่ารัก
2 จาก 11
@ID = ID ที่ได้จากการลงทะเบียนโดยใช้ IC ที่ได้จากการที่เราไปขอจากร้านเกมส์ที่เปน สมาชิค Asiasoft หรือได้จากการเล่นกิจกรรม ต่างๆและได้ IC มา เช่นกิจกรรมตอบคำถามที่มีอยู่ หลายๆเว็บ ตามความเข้าใจนะคะ
25/1/54 โพสต์โดย เหมย13
3 จาก 11
น่าจะหมายถึง identification นะคับ
25/1/54 โพสต์โดย THEKaChuN
4 จาก 11
อิด (Id)    หมายถึงตัณหาหรือความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เป็นสิ่งที่ยังไม่ได้ขัดเกลา ซึ่งทำให้ มนุษย์ทำทุก อย่างเพื่อความพึงพอใจของตนเองหรือทำตามหลักของความพอใจ (Pleasure principle)
เปรียบเหมือนสันดานดิบของ มนุษย์ ซึ่งแบ่งออกเป็น สัญชาติญาณ แห่งการมีชีวิต (Life instinct) เช่น ความต้องการอาหาร ความต้องการทางเพศ ความต้องการหลีกหนีจากอันตราย กับสัญชาติญาณแห่ง ความตาย (Death instinct) เช่น ความก้าวร้าว หรือการทำอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น เป็นต้น บุคคล จะแสดงพฤติกรรมตามความพอใจ ของเขาเป็นใหญ่ ไม่คำนึงถึงค่านิยมของสังคม และ ความพอใจของ บุคคลอื่นจึงมักเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามครรลองของมาตรฐานในสังคม บุคคลที่มีบุคลิกภาพเช่นนี้ มักได้รับการประนามว่ามีบุคลิกภาพไม่ดี หรือไม่เหมาะสม
25/1/54 โพสต์โดย หนุ่มน่ากิน
5 จาก 11
Identification คือ สิ่งบ่งชี้ หรือการแสดงตัว ใ้ชกำหนดแทนตัวบุคคลในระบบต่างๆ
เช่น ID Card (Identification Card) ก็คือ บัตรประชาชน ซึ่งเป็นการบ่งชี้หรือ
การแสดงตัวบุคคลคนนี้เป็๋นใครในฐานระบบทะเบียนราษฎร์ นอกจากนั้น เรายังพบ
การใช้คำว่า ID ในการแทนตัวบุคคลในระบบอื่นๆ ด้วย เช่น ในระบบเวปบอร์ด บางระบบ
อาจเรียกว่า user ซึ่งแท้ที่จริงก็คือ User ID คือการระบุัตัวผู้ใช้งาน
ID ของบุคคลหนึ่งๆ ในระบบหนึ่งๆ จะต้องไม่ซ้ำกัน เพราะถ้าหากมีการซ้ำกันขึ้นมา เราถือ
ว่าภาระกิจของความเป็น ID คือการบ่งชี้ตัวบุคคลสูญเสียไป เพราะ 1 ID สามารถหมายถึง
บุคคลมากกว่าหนึ่งคน
25/1/54 โพสต์โดย 'O-O'
6 จาก 11
อะไร
27/10/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 11
เราไม่รู้เหมือนกัน แต่ขอเดาว่า ID น่าจะหมายถึง ยูซเซอร์เนม กับพาสเวิร์ด ที่เราสมัครแล้วใช้ล็อคอินเข้ามามั้ง เหมือนบัตรประจำตัวประชาชน โดยไม่ซ้ำกัน
11/12/55 โพสต์โดย sine_sary
8 จาก 11
phoenix jinphra
9/1/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 11
ไอดี หมายถึง
24/4/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 11
รหัสไอดีคืออะไร
9/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
11 จาก 11
คือเรามีปัญหาเกียวกับการเขารายน่ะค่ะ ประมาณว่าให้เราใส่ไอดีเราไม่เขาใจ
6/8/56 โพสต์โดย ณัฐวิภา หลีหมั่น
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู