หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ความยุติธรรม สำคัญแค่ไหนกับการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น?
............................. ตอบได้ตามอัธยาศัยครับ

(เลียนแบบการตั้งคำถามของคุณ wongwaran 555+ แต่คำถามผมคิดเองนะ)
ความรัก | อารมณ์ | ปัญหาคาใจ | มนุษยสัมพันธ์ 24/7/52 โพสต์โดย ํYggdra
คำตอบ
1 จาก 14
ความยุติธรรมคือความชอบธรรม ความเที่ยงธรรม แต่บางครั้งก็ใช้ไม่ได้เสมอไป
24/7/52 โพสต์โดย สติง
2 จาก 14
ก็จริงนะ แต่ควรมีคุณธรรม เพราะบางครั้งหากเราใช้ชีวิตด้วยการเอาเปรียบคนอื่นก็ทำให้ต่างคนต่างทุกข์
24/7/52 โพสต์โดย Toneation
3 จาก 14
ขอบคุณมากที่ตั้งคำถามในลักษณะนี้ เพราะทำให้เราได้คิดและมันท้าทายที่จะตอบ เราอยากให้หลายคนคิดคำถามที่ให้ได้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้าง
ความยุติธรรมในความเห็นของเรานั้น คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก มันทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน ง่ายที่สุดคือการปกครองในครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ถ้าเราไม่มีความยุติธรรมแล้ว ลูกคงไม่เชื่อฟังเรา เมื่อเราสอนเรื่องความยุติธรรมให้กับคนในครอบครัวและเข้าใจดีแล้ว ก็ส่งผลต่อสังคมส่วนรวม และคิดได้ว่าสิ้งใดดีหรือไม่ดี สังคมก็ดี น่าอยู่แน่นอน ถ้าลูกไม่รู้ว่าระดับของความยุติธรรมอยู่ในระดับไหน เราก็ต้องอธิบาย เพราะบางเรื่องมันซับซ้อนเกินกว่าที่จะบอกให้เข้าใจ มันเป็นเรื่องของจิตสำนึกหรือสามัญสำนึกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไป
24/7/52 โพสต์โดย wongwaran
4 จาก 14
ถ้าไม่ได้รับความยุติธรรมจากใคร หรือจากอะไร ซักครั้ง แม้ในเรื่องเล็กน้อย
ก็คงจะมีอคติต่อกันตลอดไป
การอยู่ร่วมกันคงไม่มีความสุข
ยิ่งถ้าเป็นเรื่องใหญ่ๆ ก็คงทำให้เกิดผลกระทบมากกว่านั้น
อืมๆ เป็นคำถามที่มีสาระจริงๆ ตอบยากเชียว
24/7/52 โพสต์โดย arree
5 จาก 14
หากสังคมใดไม่มีความยุติธรรม....ทำไมคนนั้นทำได้เราทำไม่ได้...ก็จะทำให้เกิดความแตกแยกแล้วปัญหาต่างๆก็จะทยอยกันออกมา...
24/7/52 โพสต์โดย หมามุ่ย
6 จาก 14
การทำงานนั้นต้องมีความยุติธรรมในตัวของแต่ละบุคคลครับ...........
เพราะว่าเราต้องมีสังคมมีเพื่อน....
24/7/52 โพสต์โดย okaka 18
7 จาก 14
ความยุติธรรม(JUSTICE) คือคุณภาพทางด้านศีลธรรม หรือลักษณะนิสัยที่ทำให้น้ำใจของเราบรรลุความสมบูรณ์ครบครัน และโน้มนำเราให้ "คืนสิ่งที่เป็นของผู้อื่นแก่ผู้อื่น"  แต่......เหนือฟ้ายังมีฟ้าฉันใด  เหนือความยุติธรรมก็ยังมีความรักฉันนั้น และความรักนี้เป็นของประทานจากพระเจ้ล้วน ๆ โดยที่เราไม่มีสิทธิเรียกร้องอะไรทั้งสิ้น  พิ้นฐานสำคัญที่สุดของความยุติธรรมคือ "ศักดิ์ศรีของความเห็นมนุษย์"   ........คัดจากบทความบางตอนของท่านบาทหลวงชัยยะ  กิจสวัสดิ์
    ลองดูบางตอนจากคำสอนท่านบาทหลวง วัชรินทร์  สมานจิต   ท่านกล่าวไว้ว่า ในสังคมทั้งหลายจะต้องมีความยุติธรรม เนื่องจาก มนุษย์เป็นบุคคลที่จะอยู่โดเดี่ยวลำพังคนเดียวไม่ได้  ต้องมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นและสิ่งที่มีชีวิตอื่น  และการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอื่นเราจะเรียกร้องความยุติธรรมที่มิใช่เพียงเราทำกับผู้อื่นหรือเพื่อผู้อื่น  แต่เป็นความยุติธรรมที่เราต้องทำกับตนเองด้วย   ความยุติธรรมจึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญของการเจริญชีวิตจิตใจในการมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น  ท่านบาทหลวงวัชรินทร์ได้อธิบายต่อไปว่า ความยุติธรรมในสังคมมี 3 ประเภท คือ
1.  ความยุติธรรมในการแลกเปลี่ยน(Commutative justice / Reciprocal justice)  เป็นความยุติธรรมที่อยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มที่มีข้อตกลงระหว่างกันบนความถูกต้องและเท่าเทียมกัน
2.  ความยุติธรรมในการแบ่งปัน(Distributive justice)  เป็นความยุติธรรมในความสัมพันธ์ของสังคมใหญ่ที่มีส่วนช่วยเหลือและแบ่งปันทรัพย์สิน  ความมั่งคั่ง วิทยาการต่าง ๆ แก่ภาคส่วนอื่นๆ ของสังคม  โดยมีหลักคิดว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  และมีโอกาสเข้าถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคมอย่างเท่าเทียมกัน
3.  ความยุติธรรมในทางกฎหมาย(Legal justice)  เป็นความยุติธรรมที่อยู่ในการดำรงความสัมพันธ์ที่ถูกต้องของบุคคลระหว่างบุคคล  กลุ่มบุคคลต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนของสังคมและในสังคมใหญ่
  ความยุติธรรมในสังคมต้องมีองค์ประกอบของความยุติธรรม ทั้ง 3 ประการนี้  จึงสรุปได้ว่าความยุติธรรมในสังคมคือ  การที่มนุษย์ยอมรับกัน เคารพและปฏิบัติต่อกันและกันเพื่อนำมาซึ่งความยุติธรรมในการแบ่งปัน  การช่วยเหลือกัน  อันจะทำให้มนุษย์ดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  การเมือง สังคม ศานาและวัฒนธรรม
อ้างอิงจาก  เอกสารฝ่ายเอกลัษณ์ รสจ.  สำนักงานการศึกษาโรงเรียนคาทอลิคสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี
24/7/52 โพสต์โดย คุณครูยาย
8 จาก 14
การไม่เอารัดเอาเปรียบ...ความมีน้ำใจซึ่งกันเเละกัน....ช่วยเหลือกันอย่างจริงใจ....สังคมก็น่าอยู่เเล้วจ้า.....
24/7/52 โพสต์โดย kungems
9 จาก 14
สำคัญมากสำหรับบ้านเราในตอนนี้   ถ้าเรามาแยกคำดูแล้ว มันก็เป็นอย่างที่เห็น คือ ยุติ = หยุด,  ธรรม =ธรรมมะ
มิน่าล่ะมันถึงได้วุ่นวาย  จริงๆแล้ว มันต้อง   ไม่ยุติ-ธรรม  ถึงจะถูกเนาะ
24/7/52 โพสต์โดย มดตัวน้อยตัวนิด
10 จาก 14
สั้นๆ นะคะ "ความยุติธรรม กำหนดวิถีชีวิตมนุษย์ได้"
24/7/52 โพสต์โดย หญิงใหญ่-ไอกีร่า
11 จาก 14
ผมก็ใช้หลักคิดง่ายๆ ครับ ว่าการใช้ชีวิตคู่ ความยุติธรรมไม่สำคัญ ความเข้าใจและเสียสละต่างหากที่ช่วยให้ชีวิตคู่มีความสุข ยกตัวอย่างง่ายๆ หากเราทะเลาะกันด้วยเรื่องๆ หนึ่ง ด้วยเหตุเพียงเล็กน้อย หากต่างคนต่างร้องหาความยุติธรรมว่าฉันไม่ผิด เธอตะหากที่ผิด ก็จะเกิดการโต้เถียงกันไม่รู้จบ ชีวิตก็จะไม่มีความสุข แต่หากมีสักฝ่ายหนึ่งยอมเสียสละ หยุดเถียง ยอมรับว่าตนเองผิด มันก็จะจบ การโต้เถียงก้จะไม่เกิดขึ้น ชีวิตคู่ก็จะดำเนินต่าไปได้อย่างมีความสุข ------------------------------ แล้วถ้าตนเองไม่ผิดจริง แต่ยอมรับว่าผิดเพื่อให้เรื่องจบ ไม่ต้องโต้เถียงกัน ผมคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไร เพราะเธอคือคนที่เรารักที่สุด
24/7/52 โพสต์โดย โอ้เอ้
12 จาก 14
มนุษเป้นสัตว์สังคม  การที่มีคนมาอยู่รวมกันมากๆโดยตัวมันเองจะก่อให้เกิดปรากฏการณ์ความยุ่งเหยิง เมื่อคนใช้สิทธิของตนจนเกินขอบเขต จนไปรุกรานสิทธิของคนอื่น เพื่อความผาสุกของมนุษย์เองจึงจำเป็นต้อง วางแบบแผน ระเบียบกฏเกณฑ์ และความยุติธรรมนี่เองที่จะหล่อเลี้ยงกฏเกณฑ์ให้ศักดิ์สิทธิ์ และเอื้อต่อประโยชน์สูงสุด
       และเมื่อมีความยุติธรรม ก้พึงใจกันทุกคน สากลก้ยอมรับ...
24/7/52 โพสต์โดย สุดบรรเจิด
13 จาก 14
ความยุติธรรม อันส่งผลต่อความเท่าเทียมกันในสังคม  หากทุกระบบโครงสร้างทางสังคมให้ความยุติธรรม  ไม่สนับสนุนพรรคพวกตนเองหรือเครือญาติ  ไม่ใช้ความรักส่วนตัว ความโกรธความเกลียดชัง  ใช้เหตุใช้ผลในการตัดสินแก้ไขปัญญา  
   ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ทุกประการ นั้นและครับคือทางออกของปัญหาทุกปัญหา  ความยุติธรรมเกิดขึ้นได้ หากไร้อคติ 4  ตามที่คุณนำเสนอในเบื้องต้น
24/7/52 โพสต์โดย BabyOnline
14 จาก 14
ยุติ - ธรรม
หยุดใ นสิ่งที่ชอบธรรม หรือ เปล่า อิ อิ
ล้อเล่งๆๆ

คำตอบ อยู่ที่ทุกคน เลยครับ ตอบดี กันทั้งนั้น
แต่   หากันยังไงก็ไม่เจอครับ สมัยนี้  พี่น้องครับ

สมัยนี้ มันกลายเป็น ยุติธรรม จอมปลอม เสียมากกว่า   เพราะ ในความ ยุติธรรม ต่างๆนาๆ  มันมี ประโยชน์ ทับซ้อน  เหตุเพราะ ทุกคน ถามหาความยุติธรรม แก่ ตัวและพวกพ้อง หา ใช่ ส่วนรวมจริงๆไม่ ( บางครั้ง ส่วนรวมที่ว่า นี่ก็อาจเป็น รวมในส่วนย่อย คือ พวกฉันรวมกันก็เป็นได้ )

ผมว่า เมื่อไหร่ ที่คน เรารู้จัก พอ  มันก็จะไม่เกิด สิ่งที่เกิน
เพราะสิ่งที่เกิน มัน คือ  หตุผล ของ ความไม่ยุติธรรม ว่ามะ ครับ พี่น้องครับ อิ อิ
24/7/52 โพสต์โดย sailup
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
กูรูไทยไม่ยุติธรรม
ความยุติธรรมไม่เคยตาย
คนเราจะคิดว่ามันยุติธรรม ก็ต่อเมื่อ ตนนั้นได้ประโยชน์
ต้องถามหาความยุติธรรมจากใครคะ
อะไรอยู่เหนือความยุติธรรม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู