หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
พันธกิจหมายถึงอะไร
ความรู้ทั่วไป 15/4/54 โพสต์โดย kaibuu
คำตอบ
1 จาก 2
สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยต้องทราบข้อมูลปัญหา ความต้องการ และศักยภาพ ต้องทราบสถานภาพ โดยใช้การ SWOT
16/4/54 โพสต์โดย ไอศกรีมร้อน
2 จาก 2
คู่ค้าทางธุรกิจ  เครือข่ายทางธุริจ  ตัวอย่าง เช่น otop  
ซึ่งเป็นเครือข่าย องค์กร ธุรกิจขนาดใหญ่  ซึงหน่วยงานรัฐบาลสนับสนุน
ทำให้มีคู่ค้าที่ร่วมลงทุนกันเปํนจำนวนมาก  ทำให้ระบบเศรษฐกิจขนาดกลางเจริญได้รวดเร็ว
และเกิดพันธมิตรขนาดใหญ่ได้รวดเร็ว
16/4/54 โพสต์โดย เพ็ชรี
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย
วิธีเก็บเงิน ให้ได้ตามเป้าหมาย ควรมี พันธสัญญากับตัวอย่างไรบ้าง.....
ประพันธสรรพนาม
จักษุ นี้หมายถึงอะไรคัฟ
คำว่าTong อักษรจีนมีความหมายว่าอะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู