หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
iso 9001 มาตรฐานมีกี่ข้อบังคับครับ
อยากทราบครับว่า iso 9001:2000 มีข้อบังคับกี่ข้อครับและมีอะไรบ้างครับ
ข้อมูล 7/7/53 โพสต์โดย Effciency man
คำตอบ
1 จาก 2
มาตรฐานระดับสากลหลายมาตรฐานขึ้นต้นด้วย "ISO" ซึ่งเป็นตัวย่อของ “องค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน” (International Organization for Standardization) สมาพันธ์สากลขององค์กรมาตรฐานแห่งชาติ 148 องค์กรทั่วโลกนี้ (ณ ปัจจุบัน)ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการเติบโตของการผลิต การค้า และการสื่อสาร ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจทั่วโลกโดยการจัดทำและพัฒนามาตรฐานคุณภาพทั่วไป ต่างๆ

มาตรฐานซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุด คือ อนุกรมมาตรฐาน ISO 9000 ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานคุณภาพเบื้องต้นที่สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ทุกขนาด และทุกแห่งในโลก การได้รับการจดทะเบียนรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 (หรือมาตรฐานคุณภาพ/การจัดการอื่นๆ) จะสามารถเป็นข้อพิสูจน์ที่เป็นรูปธรรมได้ว่า องค์กรธุรกิจนั้นๆได้นำระบบการบริหารงานคุณภาพไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุข้อกำหนดทั้งหมดของมาตรฐานที่นำมา ประยุกต์ใช้ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นบุคคลภายนอกและเป็นกลางซึ่งเรียกว่า หน่วยรับรอง จะดำเนินการตรวจประเมิน ณ สถานประกอบการเพื่อพิจารณาตัดสินว่าองค์กรนั้นๆมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน หรือไม่ หากพบว่าองค์กรนั้นมีความสอดคล้องกับมาตรฐาน องค์กรดังกล่าวจะได้รับใบรับรองซึ่งแสดงที่อยู่ ขอบข่ายการดำเนินงาน และตราประทับขององค์กรผู้ให้การรับรองระบบงานซึ่งมอบสิทธิตามกฎหมายให้แก่ หน่วยรับรอง

มาตรฐาน ISO 9000 ฉบับปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด เผยแพร่ออกมาเมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.2000 โดยมาตรฐาน ISO 9001:2008 ประกอบด้วยการแก้ไขหลักสำคัญของมาตรฐานฉบับปี 1994 เอกสาร ISO 9002 และ 9003 ถูกเลิกใช้แล้วหลังจากเดือนธันวาคม ค.ศ.2003 โดย ISO 9001 กลายมาเป็นมาตรฐานเดียวที่ใช้ในการตรวจประเมิน มีการปรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 ขึ้นใหม่เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ได้กับองค์กรทุกประเภท ไม่ใช่เพียงเพื่อองค์กรการผลิตขนาดใหญ่เท่านั้น อีกทั้งโครงสร้างใหม่ของมาตรฐานยังถูกออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001 มากขึ้นด้วย

PJR ได้รับการรับรองระบบงานจาก ANAB, RvA, UKAS, JAB, INMETRO และ SINCERT ให้สามารถให้การจดทะเบียนรับรองระบบตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ได

http://www.pjr.com/thailand/faq.htm
7/7/53 โพสต์โดย จันทร์เจ้าขา
2 จาก 2
ตอนนี้  อัพเกรด เป็น 9001 : 2008 แล้วมั๊งคะ
26/7/53 โพสต์โดย อาโป
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
iso 9001 คืออะไร
ประวัติระบบ iso
iso หมาย ถึง อะไร
อยากทำ ISO หา consult ที่ไหนดี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู