หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์ประกอบของสารสนเทศคืออะไร
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | คอมพิวเตอร์ 2/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 1
ระบบสารสนเทศนั้นจะประกอบด้วย
1.ข้อมูล (Data) หมายถึง ค่าของความจริงที่ปรากฏขึ้น โดยค่าความจริงที่ได้จะนำมาจัดการปรับแต่งหรือประมวลผลเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ต้องการ
2.สารสนเทศ (Information) คือ กลุ่มของข้อมูลที่ถูกตามกฎเกณฑ์ตามหลักความสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลเหล่านั้นมีประโยชน์และมีความหมายมากขึ้น
3.การจัดการ (Management) คือ การบริหารอย่างเป็นระบบ เป็นการกำหนดเป้าหมายและทิศทางการจัดการขององค์กรนั้น ซึ่งต้องมีการวางแผน กำหนดการ และจัดการทรัพยากรภายในองค์กร เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ
13/4/51 โพสต์โดย cookie
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จบปวส อิเล็กต่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ไหม
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วท.บ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ม.อืนๆ กับ อส.บ เทคโนสารสนเทศ มจพ ปราจีน จบมาแล้ว ต่างกันไหม
ธาตุอาหารให้กับต้นข้าว พิจารณาองค์ประกอบอะไรบ้าง
เวลาหนูสร้างบล็อกแล้วดูตรงองค์ประกอบของหน้า แล้วมันไม่มีปุ่มเพิ่มองค์ประกอบของหน้าขึ้นมาให้เราได้เพิ่ม จะต้องทำยังไงคะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู