หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ข้อมูลและสารสนเทศมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร
-
ข้อมูล | แชท 28/6/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
สารสนเทศมีข้อมูลเป็นปัจจัยนำเข้า ถ้าไม่มีข้อมูลก็จะไม่มีสารสนเทศ
17/7/54 โพสต์โดย ContraGods
2 จาก 2
ข้อมูล dataดิบ ส่วนสารสนเทศคือข้อมูล (data) ที่ผ่านการประมวลผลแล้ว เพราะฉะนั้น สารสนเทศจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยข้อมูลเพื่อนำมาประมวลผลแล้ว
20/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ชีวิตประจำวันที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ให้ 1 คะแนน ถ้าเข้ามาตอบ)
สารสนเทศมีประโยชน์อย่างไรกับบริษัท
เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสามรถช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างไร
นวัตกรรมและสารสนเทศ มีบทบาทต่อการบริหารสถานศึกษาอย่างไร
ข้อเเตกต่างระหว่างข้อมูลเเละสารสนเทศ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู