หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ตัวอย่างการบันทึกข้อเสนอแนะของผู้บริหารในแผนการสอน
sungwornb 16/5/53 โพสต์โดย sungwornb
คำตอบ
1 จาก 1
บันทึกผลการพิจารณาของผู้อำนวยการ
            ตรวจแล้ว    เห็นสมควรใช้สอนตามกำหนดได้
                                 
                                       ลายเซ็น
                           (นายพร้อมพงศ์  ศักดิ์สกุลชัย)
                       ผู้อำนวยการโรงเรียนพระยาสุรสีห็วิทยาลัย
17/5/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อยากให้นโยบายรัฐบาลทุกยุคไม่ว่าใครเป็นมีแบบแผนการบริหารทางเดียวกันได้ไหม
วิธี สรุป โครงการ
ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาผู้วางแผนขาดความรู้จากการวางแผน
สรุปผล ประโยชน์ ข้อเสนอแนะสิ่งแวดล้อม
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู