หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐมีความสำคัญต่อภาครัฐอย่างไร
ใครทราบช่วยอธิบายให้ด้วยค่ะ
การศึกษา 23/7/51 โพสต์โดย ป.โทหัดใหม่
คำตอบ
1 จาก 4
รัฐบาลคือส่วนบริหาร ส่วนทรัพยากรณ์มนุษย์ คือ หน่วยขับเคลื่อนที่จะนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จ โดยทั่วไปก็คือระบบการศึกษา ถ้าคนเรามีการศึกษา อ่านออกเขียนได้มากขึ้น ก็จะทำให้หน่วยงานบริหารทำงานง่ายขึ้น ยกตัวอย่างง่าย ๆ เช่น ถ้ารัฐบาลต้องการสนับสนุนให้คนไทยรู้จักประหยัดอดออม โดยการ ทำหนังสือออกมาแจกจ่ายประชาชน หากทุกคนอ่านออก ก็จะเข้าใจถึงความหมาย หากมีความรู้พอสมควรก็จะเข้าใจถึงความสำคัญ จะทำให้รัฐบาลทำงานง่ายขึ้นมาก ๆ นอกจากนี้ ทรัพยากรณ์มนุษย์จะเป็นตัวกำหนดความเจริญของประเทศอีกด้วย
23/7/51 โพสต์โดย maxnight007
2 จาก 4
ภาครัฐจะบริหารประเทศสำเร็จตามเป้าหมายหรือไม่ก็ขึ้้นกับการบริหารทรัพยากรเป็นสำคัญ
เนื่องจากเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
การบริหารให้คนเก่งๆ ในแต่ละด้านทำงานกับคนไม่เก่งในแต่ละด้าน เสมือนเป้นทีมเดียวกัน
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลทั้งต่อประเทศ ภาครัฐ และประชาชน
23/7/51 โพสต์โดย KruNoiy
3 จาก 4
วางคนให้เหมาะสมกับงาน   มันก็เหมือนเอาช่างศิลป์ไปเป็นนักพูดนั่นแหละทำได้แต่    ฝีมือและความคิดต่างกันเยอะ
5/11/52 โพสต์โดย tada
4 จาก 4
การบริประเทศมี 3 ส่วน มีอะไรบ้าง
11/2/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
การบริหารภาครัฐ กับ การบริหารธุรกิจ เหมือนกันอย่างไร
ทำไมภาคเอกชนเข้ามาทำกิจกรรมภาครัฐมากขึ้น
อยากทราบดุลการค้าเปรียบเทียบระหว่างปี 2548 ปี2549 ปี2550 และวิธีแก้ปัญหาจากภาครัฐด้วย
ถ้าจบปริญญาโท คณะทรัพยากรมนุษย์ สามารถทำงานในหน่วยงานของรัฐหรือเป็นข้าราชการได้หรือไม่?
คิดว่าภาคใต้จะสงบได้หรือไม่ เพราะอะไรหรือเพราะใคร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู