หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีสถานภาพเป็นอะไร
สังคมศาสตร์ | ปัญหาสังคม 17/12/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 2
เป็นสภาที่ไม่มีบทบาทอะไรทางการเมืองแต่เป็นที่ปรึกษาให้ฝ่ายบริหาร

แต่สมัยก่อนเป็นของกษัตรย์เพื่อให้ทรงพาบ้านเมืองไปในทิสทางที่ดีที่สุด

ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในสภานี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ถูกคัดเลือกและมีความเหมาะสมแล้วทั้งสิ้นครับ
25/12/53 โพสต์โดย TopPhY
2 จาก 2
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
12/5/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
(ขอผลประโยชน์แก่ชาติล้วนๆ) ยุบสภาได้อะไร ?
ตกลง สถานภาพการใช้ชีวิตของ "ทักษิณ" ที่ดูไบ ยังเป็นไปตามปกติรึเปล่าครับ?
ควาทสำคัญของ สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ คืออะไร
ใคร เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย บ้าง?
อ่านกันหน่อยน่ะ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู