หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
การคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระ
อยากรบกวยเรียนถาม 2 ข้อครับ
1. ภาษีบำรุงท้องที่เก็บย้อนหลังได้กี่ปีครับ
2.สมมุติว่า นาย ก. ค้างภาษีบำรุงท้องที่ ตั้งแต่ปี 2548 จะคิดคำนวณเงินเพิ่มของเงินภาษีอย่างไร ค่าภาษีที่ต้องชำรปีละ 150 บาท
ภาษี | แชท 21/3/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ไม่เกิน 10 ปี

กรณีไม่ชำระตามกำหนดให้เสียเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบสี่ต่อปีของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี

กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินให้เสียเงินเพิ่มร้อยละสิบของจำนวนเงินที่ต้องเสียภาษี
(ต้องยื่นแบบทุก 4 ปี)
21/3/55 โพสต์โดย ไม้ซีก
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทำประโยชน์ บน ภบท5ได้อย่างไร
คุณมียอดค้างชำระค่าบริการความรัก.....?.?
วิธีการคำนวณยื่นแบบภ.ง.ด. 94
ค้างชำระค่างวดรถ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู