หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
EQ/ IQ ...คืออะไรเหมือนและต่างกันอย่างไร
จากคำถามเดิมของกูเกิลกูรู.."EQต่ำคืออะไร"
ข้อมูล | จิตวิทยา | กูเกิลกูรู 26/6/52 โพสต์โดย หมามุ่ย
คำตอบ
1 จาก 7
EQ คือ การควบคุมอารมณ์ ภาวะทางอารมณ์ เข้าสังคมได้

IQ คือ เชาว์ปัญญา ความฉลาด  การแก้ปัญหา  เข้าใจอะไรง่ายๆ
26/6/52 โพสต์โดย หมาปั๊กเจ้าข้าวปุ๊น
2 จาก 7
E.Q ( Emotional Quotient )คือความฉลาดทางอารมณ์ ก็คือความสามารถในการมีสติ รู้ตัว มีพัฒนาการทางอารณ์ที่เหมาะสม และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ดี ความรู้ตัวคือ การประมาณตัวอย่างถูกต้อง รู้สภาพหรือสภาวะที่แท้จริงของตัวเอง และต้องมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้ ต้องรู้จักการยับยั้งชั่งใจ มีความขยันหมั่นเพียร เมื่อตั้งใจทำอะไรแล้ว ไม่ล้มเลิกง่าย ๆ คนประสบความสำเร็จ อาจไม่ใช่คนที่ I.Q สูงเสมอไป แต่คนที่ที่มี E.Q สูง เป็นคนที่อยากประสบความสำเร็จ แต่ไม่ใช่คนที่ชอบแข่งขัน ตรงกันข้ามกับเป็นคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจผู้อื่นเป็นคนที่มี ทักษะหลายอย่าง คล่องแคล่ว สามารถจัดระบบให้กับชีวิตตัวเองได้ดี พูดง่ายๆแบบคนไทยเราโดยไม่อิงวิชาการคือ การเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีโดยการเริ่มสร้าง E.Q ตั้งแต่วันนี้ นั่นเอง


คำว่า IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ซึ่งเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แสดงออกให้เห็นผ่านพฤติกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่ถูกกำหนดจากพันธุกรรมตลอดไปจนถึงสิ่งแวดล้อม นายวิลเลียม สเตอร์น เป็นคนคิดคำว่า ไอ.คิว. เป็นคนแรก เพื่อบ่งถึงระดับเชาวน์ปัญญาของแต่ละบุคคล


สรุป

EQ คือความฉลาดทางอารมณ์
iQ ความสามารถทางเชาวน์ปัญญา ครับ
26/6/52 โพสต์โดย ตี๋ตลาดพลู
3 จาก 7
เวงกรรม...ติดลบซะงั้น  ตอบผิดตรงไหนเนี่ย..
26/6/52 โพสต์โดย หมาปั๊กเจ้าข้าวปุ๊น
4 จาก 7
..
    ไอคิว IQ เป็นศักยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแต่กำเนิด เปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ยาก
    อีคิว EQ ถึงแม้จะเป็นศักยภาพทางสมองเหมือนกันแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาให้ดีขึ้นได้


         ปัจจุบัน การวัดไอคิวมักใช้แบบทดสอบของเวคสเล่อร์ ที่เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปีค.ศ.1930 โดยอาศัย
งานวิจัยของนักวิชาการและนักการทหาร เป็นกลุ่มข้อทดสอบทั้งหมด 11 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ภาษาโต้
ตอบ 6 กลุ่ม ไม่ต้องใช้ภาษาโต้ตอบ 5 กลุ่ม ดังนี้
    1.   ข้อมูลทั่วไป เป็นคำถามเพื่อตรวจวัดความสนใจความรู้รอบตัว
    2.   ความคิด ความเข้าใจ
    3.   การคิดคำนวณ
    4.   ความคิดที่เป็นนามธรรม โดยให้หาความเหมือน
    5.   ความจำระยะสั้น โดยใช้การจำจากตัวเลข
    6.   ภาษาในส่วนของการใช้คำ
    7.   การต่อภาพในส่วนที่ขาดหายไป
    8.   การจับคู่โครงสร้าง โดยดูจากรูปร่างหรือลวดลาย
    9.   การเรียงลำดับภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ
   10.  การต่อภาพเป็นรูป ด้วยการต่อจิ๊กซอร์
   11.  การหาความสัมพันธ์ของตัวเลขและสัญลักษณ์

                      การจัดค่าระดับไอคิว
                           -   ฉลาดมาก (very superior) 130 ขึ้นไป
                           -   ฉลาด (superior) 120-129 (5 5 5 ไม่อยากคุยว่านายสูราทาย อยู่ในระดับนี้น่ะ ได้ 125)
                           -   สูงกว่าปกติ (bright normal) 110-119
                           -   ปกติ (normal) 90-109
                           -   ต่ำกว่าปกติ (dull normal) 80-89
                           -   คาบเส้น (borderline) 70-79
                           -   ปัญญาอ่อน (mental retardation) ต่ำกว่า 70

แบบทดสอบ IQ Online http://www.kanid.com/iqtest.php

         เนื่องจาก IQ สามารถวัดออกมาเป็นตัวเลขได้ จึงมีผู้ให้ความสำคัญกับ IQ มาโดยตลอด เด็กที่เรียน เก่งจะมีแต่คนชื่นชม พ่อแม่ครูอาจารย์รักใคร่ ต่างจากเด็กที่เรียนปานกลางหรือเด็กที่เรียนแย่มักไม่ค่อยเป็น
ที่สนใจ หรือถูกดุว่า ทั้ง ๆ ที่เด็กเหล่านี้อาจจะมีความสามารถทางด้านอื่น เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เพียงแต่
ไม่มีความถนัดเชิงวิชาการเท่านั้นเอง

         มาในช่วงหลังๆ ความเชื่อมั่นใน IQ เริ่มสั่นคลอนเมื่อมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการวัด และความ
สำคัญของ IQ จนในที่สุดเมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาจึงยอมรับกันว่า แท้จริงแล้วในความเป็นจริงชีวิตต้องการทักษะ
และความสามารถในด้านอื่นๆ อีกมากมาย ที่นอกเหลือไปจากการจำเก่ง การคิดเลขเก่ง หรือการเรียนเก่ง
ซึ่งความสามารถเหล่านั้นอาจจะช่วยให้คน ๆ หนึ่งได้เรียน ได้ทำงานในสถานที่ดี ๆ แต่คงไม่สามารถเป็น
หลักประกันถึงชีวิตที่มีความสุขได้

         สำหรับในตอนนี้เราๆ คงได้ยินคำว่า "EQ" กันมากขึ้นแล้วนะ และในปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ยอมรับกันแล้ว
ว่า EQ หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์นั้นมีความสำคัญกว่า IQ เพราะคนที่มี EQ สูง จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆ
และใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างมีความสุขมากกว่าคนมี IQ สูงแต่ EQต่ำ

         ส่วนการวัด EQ เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้ ไม่มีแบบมาตรฐานที่แน่นอน เป็นเพียงการประเมินเพื่อให้
ผู้วัดมองเห็นความบกพร่องของความสามารถทางด้านอารมณ์ ที่ต้องพัฒนาแก้ไข กรมสุขภาพจิตได้พัฒนา
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ โดยประเมินจากความสามารถด้านหลัก 3 ด้านคือ ดี เก่ง สุข ซึ่งแยก
เป็นด้านย่อยได้ 9 ด้าน

    ดี
         1.   ควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง
         2.   เห็นใจผู้อื่น
         3.   รับผิดชอบ
    เก่ง
         4. รู้จักและมีแรงจูงใจในตนเอง
         5. การตัดสินใจแก้ปัญหา
         6. มีสัมพันธภาพกับผู้อื่น
    สุข
         7. ภูมิใจในตนเอง
         8. พอใจในชีวิต
         9. มีความสุขสงบ

ไปวัด EQ กับกรมสุขภาพจิตกันเถอะ http://www.watpon.com/test/emotional.htm
26/6/52 โพสต์โดย Nai Surathai
5 จาก 7
อืม เรื่องน่ารู้  ยังไม่เคยทดสอบ กลัวสูงทั้ง2ค่า เค้าจะว่าบ้านะซิ หึหึ
26/6/52 โพสต์โดย mawan.
6 จาก 7
คุณนายสุราไทย ตอบได้ละเอียดดีแล้วครับ
26/6/52 โพสต์โดย BABORCLUB
7 จาก 7
EQ เป็นความสมารถ ความฉลาดการควบคุมอารมย์
และการเป็นเหตุเป็นผล (อารมย์นุ่นนวล แบบศิลป์ ปรัชญา)

IQ เป็นความสมารถ ความฉลาดการจดจำนึกคิด คำนวน และ
การรับรู้ แปรผล และทำโจทย์ แก้โจทย์ (อารมย์ร้อนแรงแบบวิทย์ คณิต  )

ดีที่สุด ต้องประสานทั้งสอง ร่วมกันครับ เพื่อได้ประโยชน์สุงสุด
26/6/52 โพสต์โดย sam2551
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
iq6 ดีไหม
เมื่อเราพบเห็นสิ่งปกติ ต่างจากความเป็นจริงเราจะทำอย่างไร ?
แบบสอบถามและแบบสำรวจต่างกันอย่างไร
การออกกำลังการมีผลต่อพัฒนาการของมนุษย์อย่างไร
ความชอบเกินขอบเขต แก้ไขอย่างไรดี....
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู