หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เราจะคัดเลือกพนักงานดีเด่น ได้จากอะไรบ้าง
หัวข้อที่ใช้พิจารณา พนักงานดีเด่น ท่านคิดว่าเราควรพิจารณาจากหัวขอ้ใดบ้าง

และในกรณีที่พนักงาน มีความดีเด่นใกล้เคียงกัน เรจะใช้หัวข้อใดในการพิจารณาคัดเลือก

บุคคลเพียงบุคคลเดียว
ฝ่ายบุคคล | ลูกจ้าง | การงาน | พนักงานบริษัท | ผู้ประกอบการ 3/11/51 โพสต์โดย Tanu
คำตอบ
1 จาก 6
1.ขั้นแรกควรพิจาณาจาก การ ขาด มา ลา สาย (Adtoindance ครับ  "ไม่แน่ใจว่าพิมพ์ถูกป่าว")
2. ถ้ามีคะแนนเท่ากัน ก็ให้ลงคะแนนเสียงจากเพื่อนร่วมงาน
3. ถ้ายังมีคะแนนเท่ากัน ก็ให้พิจาณาจากอายุงาน
4. ถ้ายังเท่ากันก็ให้พิจาณาจาก ตำแหน่งงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
6. ถ้ายังเท่ากันก็ให้พิจารณาว่า เพศชาย หรือหญิง (ควรเลือกเพศตรงข้ามกับคุณ)
3/11/51 โพสต์โดย Numthon
2 จาก 6
1."ค่าของคนอยู่ผลของงาน"ชัดเจนที่สุด
และเทียบกับหน่วยผลิต เป็น เวลา และการใช้วัตถุดิบ และ ของเสีย(ฝ่ายผลิต)และฝ่ายขายก็ต้องยอดขายที่เข้ามา(และดูเคดิตเทอมด้วยตามสมควร
2.การสนองตอบนโยบาย และ
3.การเข้าร่วมกิจกรรม
4.กฏระเบียบบริษัท(ไม่มีผิดฝ่าฝืนกฏระเบียบ)
5.อื่นๆ
3/11/51 โพสต์โดย sam2551
3 จาก 6
1.มีวินัย
2.ใส่ใจเรียนรู้ ไม่ต้องเก่งแบบเลิศเลอ แต่เป็นคนชอบพัฒนาตัวเอง
3.ทำงานเป็นทีมได้
4.เข้ากับคนอื่น ๆ ได้ดี
5.เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่คนอื่นได้
6.ซื่อสัตย์ (อันนี้ต้องดูกันยาว ๆ)
3/11/51 โพสต์โดย คิ้ม
4 จาก 6
คุณธรรม ครับ
หากเป็นคนดี มีความกตัญญู และมีภาระทางครอบครัวมากกว่า น่าจะได้รับไป
3/11/51 โพสต์โดย Srinutch
5 จาก 6
ต้องถามก่อนว่า คนคัดเลือกมีความยุติธรรมมั้ย ถ้าเอนเอียงไม่ต้องใช้เกณท์อะไรตัดสิน
เอาความชอบส่วนตัวเป็นหลัก หากคนคัดเลือกมีความยุติธรรม การคัดเลือกบุคคลดีเด่นก็จะเป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งขึ้นอยู๋กับหลักเกณท์ ดังนี้
- ป่วย ลา ขาด สาย
- คุณภาพงานและปริมาณงาน
- มีมนุษย์สัมพันธ์
- ความเป็นผู้นำ
- ความคิดสร้างสรรค์
- ความซื่อสัตย์ ..และอีกหลายหลายข้อ แล้วแต่จะกำหนด
4/11/51 โพสต์โดย jeaw39
6 จาก 6
ความสามารถของตัวพนักงานเองร่วมถึงมารยาท อัธยาศัย ความมีส่วนร่วม ความมีน้ำใจ ความดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ร่วมถึงเพื่อนที่ร่วมงานด้วยอย่างน้อย ๆ ค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเสมอครับ
4/11/51 โพสต์โดย okaka 18
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานศาลปกครอง
หัวข้อ ทำอย่างไรให้พนักงานรักองค์กร จะเขียน project ยังงัย
สมัครต้นกล้าอาชีพแบบไหนถึงจะได้รับการคัดเลือก
งานธุรการที่โดดเด่นมีอะไรบ้าง
การสอบคัดเลือก เพื่อรับการฝึกอบรมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู