หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปัญหา Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Framework
Unhadled exception has occurred in your application if you click continue, the application will igonre this error and attempt to continue

See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): No such host is known
  at System.Net.Dns.GetAddrInfo(String name)
  at System.Net.Dns.InternalGetHostByName(String hostName, Boolean includeIPv6)
  at System.Net.Dns.GetHostEntry(String hostNameOrAddress)
  at WindowsApplication1.Form1.Timer2_Tick(Object sender, EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
  at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
  at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
WindowsApplication1
   Assembly Version: 1.0.0.0
   Win32 Version: 1.0.0.0
   CodeBase: file:///C:/update/svchost.exe
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
   Assembly Version: 10.0.0.0
   Win32 Version: 10.0.30319.1 built by: RTMRel
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/v4.0_10.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------
System
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Core
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System.Runtime.Remoting
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Runtime.Remoting/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Runtime.Remoting.dll
----------------------------------------
System.Configuration
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
   Assembly Version: 4.0.0.0
   Win32 Version: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
   CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
   <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

คอมพิวเตอร์ | . Net | windows | C + + 22/1/56 โพสต์โดย เด็กฝึกงาน
คำตอบ
1 จาก 1
รอผู้รู้มาตอบ..
23/1/56 โพสต์โดย X doll
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถามเรื่อง อาการเสียของคอมครับ
ทำไม microsoft windowsxp professional version 2002 service pack2 ไม่มีเสียง
Error Program ที่พบครับ
ซอฟแวร์มีกี่ประเภท!!!
ความหมายของ คำว่า "ระบบ" หรือ System ในความคิดคุณ...
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู