หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ถ้าไม่ไปเลือกตั้ง...จะถูกตัดสิทธิ์...อะไรบ้างครับ
พอดีมีพี่ข้างบ้านเค้า....อยากรู้ครับ....เพื่อนๆช่วยทีครับ


ขอบคุณนะครับ......
กฏหมาย | การเมือง 2/6/54 โพสต์โดย AZZeMbiE
คำตอบ
1 จาก 8
เรื่องของประชาธิปไตย ใครจะไปหรือไม่ไปก็ได้

ถ้าไม่ไป เราก็อาจจะเสียสิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเรา

อาจจะมีคะแนนผีมาใช้สิทธิ์แทนเรา
2/6/54 โพสต์โดย น้าอ้อ
2 จาก 8
อยากรู้เหมือนกันคะ
2/6/54 โพสต์โดย น้องแป้ง
3 จาก 8
เยอะน่ะสมัครเป้นกำนันอบตสรอะไรไม่ได้เลยคราวๆๆน่ะ
2/6/54 โพสต์โดย กทมร้อรมาก
4 จาก 8
สิทธิทางการเมือง 8 ประการ

         รัฐธรรมนูญกำหนดให้คนไทยทุกคนที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้งถือเป็นหน้าที่ต้องไปเลือกตั้ง เมื่อกฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่แล้ว ผู้ใดไม่ไปเลือกตั้งตามหน้าที่และไม่แจ้งสาเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งจะเสียสิทธิทางการเมือง 8 ประการ ดังนี้

         1. เสียสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
         2. เสียสิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
         3. เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้ง ส.ส. ส.ว. สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
         4. เสียสิทธิร้องคัดค้านการเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเห็นว่าการเลือกไม่สุจริต
         5. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย
         6. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้ ส.ว. มีมติถอดถอนบุคคลในตำแหน่งสำคัญ ที่มีพฤติการณ์ส่อไปในทางทุจริต
         7. เสียสิทธิเข้าชื่อขอให้สภาท้องถิ่น เช่น สภา อบต. สภาเทศบาล พิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น
         8. เสียสิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

        สิทธิต่าง ๆ ที่เสียไปจะกลับคืนมา เมื่อได้ไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง ส.ส.หรือ ส.ว. ครั้งต่อไป แม้จะไปเลือกตั้งระดับท้องถิ่นก็ทดแทนกันไม่ได้
2/6/54 โพสต์โดย Chumpot
5 จาก 8
คุณจะเสียสิทธิ์ 8 ประการ จนกว่าจะไปเลือกตั้งในระดับประเทศ ในครั้งต่อไป


1. สิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

2. สิทธิร้องคัดค้านการเลือกตั้งกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

3. สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น

4. สิทธิสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้านตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่

5. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้รัฐสภาพิจารณากฎหมาย ตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

6. สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้สภาท้องถิ่นพิจารณาออกข้อบัญญัติท้องถิ่น

7. สิทธิเข้าชื่อร้องขอเพื่อให้วุฒิสภาถอดถอนบุคคล ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

8.สิทธิเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือบริหารท้องถิ่น
การเสียสิทธิดังกล่าวข้างต้นนี้จะ มีกำหนดเวลาตั้งแต่วันเลือกตั้งครั้งที่คุณไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจนถึงวันเลือกตั้งครั้งต่อไปที่คุณไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หมายความว่า หากคุณต้องการได้สิทธิที่เสียไปกลับคืนมาคุณก็ต้องไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ถ้าคุณไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตลอดไป คุณก็จะเสียสิทธิดังกล่าวตลอดไป

จาก http://atcloud.com/discussions/19111
จาก http://www.fpmconsultant.com/htm/advocate_dtl.php?id=129
2/6/54 โพสต์โดย น้องแป้ง
6 จาก 8
ไม่สนสิทธิพวกนั้นอยู่แล้ว อยู่ปท.นี้มีสิทธิก็เหมือนไม่มีสิทธิ
บุคคลมีสิทธิในการที่จะำทำหรือไม่ทำสิ่งใด ถ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อน
2/6/54 โพสต์โดย Butch
7 จาก 8
ผมเข้ามาเก็บเกี่ยวความรู้

กูรู เยอะดี

ขอบคุณครับ
2/6/54 โพสต์โดย Ketichi
8 จาก 8
ควรไปเลือกตั้งค่ะ  สิทธิของเรา เลือกคนที่คิดว่าดีพอเข้ามาบริหารประเทศค่ะ
2/6/54 โพสต์โดย ดวงแก้ว
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ไปเลือกตั้งด้วยนะคะ
เพื่อนๆ ที่เคยย้ายไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ได้ไปติดต่อขอคืนการมีสิทธิ์เลือกตั้งกลับที่เดิมหรือยัง ?
เลือกตั้งครั้งนี้...คุณจะเลือกใคร...ก็เลือกไป...!
ถ้าไม่ได้เลือกตั้งจะมีสิทธิ์บรรจุเป็นข้าราชการหรือไม่
3ก.ค.คุณจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู