หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประสบการณ์ในการปิดบัญชีรถยนต์กับธนชาตในเขตกรุงเทพ
ต้องการปิดบัญชีล่วงหน้า โทร. 1770
1. ค่าโอนกรรมสิทธิ์
1.1 กรณีทะเบียนบ้านและทะเบียนรถยนต์จังหวัดเดียวกัน 1200 บาท
1.2 กรณีทะเบียนบ้านจังหวัด นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 1500 บาท
2. ค่าขอใช้ทะเบียนกรุงเทพฯ หรือแจ้งย้ายตามภูมิลำเนา 500 บาท
3. ค่าโอนกรรมสิทธิ์ล่าช้า (เกิน 15 วัน)  200 บาท
4. ค่าเปลี่ยนแปลงชื่อ สกุล ยศ ที่อยู่เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ 200 บาท
5. ค่าจัดเตรียมเอกสาร (กรณีลูกค้าโอนทะเบียนเอง)  600 บาท
6. กรณีลูกค้าโอนทะเบียนเองต้องจ่ายค่ามัดจำเล่ม
6.1 รถเก๋ง (รวมรถกระบะ 4 ประตู)  5,000 บาท
6.2 รถกระบะ รถตู้ รถบรรทุก  7,000 บาท
หลักฐานที่ต้องเตรียม
กรณีให้ธนชาตโอนให้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างน้อย 2 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน(รับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างน้อย 2 ชุด
3.แนบคำขอโอนและรับโอน(ลงนามตรงผู้รับโอน 2 ที่) อย่างน้อย 2 ชุด
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมขนส่งในส่วนของทะเบียนรถยนต์ได้
4.หนังสือมอบอำนาจ(ลงนามตรงผู้มอบอำนาจ) อย่างน้อย 2 ชุด
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมขนส่งในส่วนของทะเบียนรถยนต์ได้
5.สำเนาทะเบียนสมรส(รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.สรุปแบบนี้ค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า 1500 บาท และต้องรอเล่มทะเบียนอีก ไม่เกิน 15 วัน

กรณีโอนเอง 1 ต่อ
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(รับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างน้อย 2 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้าน(รับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างน้อย 2 ชุด
3.แนบคำขอโอนและรับโอน(ลงนามตรงผู้รับโอน 2 ที่) อย่างน้อย 1 ชุด
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมขนส่งในส่วนของทะเบียนรถยนต์ได้
4.หนังสือมอบอำนาจ(ลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจ) ในเอกสารที่ธนชาตเซ็นเตรียมให้
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมขนส่งในส่วนของทะเบียนรถยนต์ได้
5.สำเนาทะเบียนสมรส(รับรองสำเนาถูกต้อง)
6.สรุปแบบนี้ค่าใช้จ่าย 600+ค่าโอนที่ขนส่งแล้วไม่เกิน 700 บาท (เงินมัดจำจะได้คืนเมื่อนำเล่มทะเบียนไปแสดงที่ธนชาตที่ไปติดต่อยื่นเรื่องรับเล่มและเช็คกลับได้เลย)

กรณีโอนเอง 2 ต่อ(บุคคลที่ 3) กรณีนี้ธนชาตไม่รับโอนให้
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้โอนต่อ 1และ 2 (รับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างน้อย 2 ชุด
2.สำเนาทะเบียนบ้านผู้โอนต่อ 1และ 2(รับรองสำเนาถูกต้อง) อย่างน้อย 2 ชุด
3.แนบคำขอโอนและรับโอนผู้โอนต่อ 1(ลงนามตรงผู้โอน 1 ที่) อย่างน้อย 1 ชุด
4.แนบคำขอโอนและรับโอนผู้โอนต่อ 2(ลงนามตรงผู้รับโอน 2 ที่) อย่างน้อย 1 ชุด
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมขนส่งในส่วนของทะเบียนรถยนต์ได้
5.หนังสือมอบอำนาจ(ลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจ) ในเอกสารที่ธนชาตเซ็นเตรียมให้ และ หนังสือมอบอำนาจกรณีบุคคลที่ 3 ไปดำเนินการเอง(ลงนามตรงผู้รับมอบอำนาจ) บุคคลที่ 2 (ลงนามตรงผู้มอบอำนาจ)
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บกรมขนส่งในส่วนของทะเบียนรถยนต์ได้
6.สำเนาทะเบียนสมรสทั้งของบุคคลที่ 2 และที่ 3(รับรองสำเนาถูกต้อง)
7.สรุปแบบนี้ค่าใช้จ่าย 600+ค่าโอนขึ้นอยู่กับราคาประเมินรถตอนนำรถไปตรวจสภาพ (ค่าโอน+อากรแสตมป์ (แสนละ 500 บาท))

หมายเหตุ ตอนนำส่งเอกสารและแจ้งปิดบัญชีควรดำเนินการด้วยตัวเอง กรณีโอนเองจะต้องมารับเอกสารที่ธนชาตเตรียมอีกครั้ง หรือรอรับอย่างน้อย 2-3 ชม แล้วแต่กรณี หลังจากรับเอกสารเสร็จให้ถามธนชาตว่าต้องไปโอนที่ขนส่งพื้นที่ไหน หรือดูได้จากการเสียภาษีประจำปีจากสำเนารถ เมื่อไปถึงขนส่งให้นำรถไปตรวจสภาพก่อนเพื่อประเมินราคาและตรวจสอบสภาพ เลขตัวถัง แชสซี จากนั้นไปที่ฝ่ายทะเบียนรถยนต์ ดูป้ายให้ดีเพราะจะแยกแต่ละชั้นตามประเภทรถจักรยานยนต์ รถเก๋ง กระบะ แล้วแต่สถานที่ จากนั้นติดต่อประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจเอกสารและรับบัตรคิว นั่งรอเรียกและจ่ายเงินค่าโอน  สามารถโอนภายในวันเดียวเสร็จรับเล่มเลย
ปล. ก่อนออกจากธนชาตอย่าลืมตราประทับสำหรับจอดรถฟรีนะครับ
กรณีมีใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล อย่าลืมแนบทุกครั้ง
ราคา | ค่าครองชีพ 10/3/54 โพสต์โดย IamWayCity
คำตอบ
1 จาก 6
สรุปว่า  เจ้าของรถ ต้องดำเนินการเองหมดทุกอย่าง และต้องเสียค่าบริการตามแจ้งมา ถูกต้องม้ย
       มันยิ่งกว่าโดนโจรปล้นเลยนะครับ
10/3/54 โพสต์โดย amkai.cherry
2 จาก 6
ตอนผมปิดบํญชีก็เหมือนกัน  แต่ก็มีลดหย่อนดอเบี้ยได้นิดหน่อย ปิดก่อนครบสัญญาน่ะ  

       ก็อย่างงี้ละครับ  การทำธุรกิจ ถ้ากำไรไม่ดี เขาคงไม่ทำ ผู้บิโภครู้ว่าเสียเปรียบ  แต่จำเป็นต้องใช้รถ ไม่มีเงินสดซื้อ  ก็ต้องยอม  
       
      ซื้อรถเงินผ่อน บริการหลังการขายดี        ซื้อเงินสด  ซื้อเสร็จ ไม่มีใครสนใจเลยผม  เค้าไม่ได้ดอกเบี้ย
10/3/54 โพสต์โดย กำลังหาครับ
3 จาก 6
อะไรมันจะมากมายขนาดนั้นครับ
10/3/54 โพสต์โดย seetong
4 จาก 6
แบงค์ ทำงานบนหลังคนจริงๆ นะครับ
10/3/54 โพสต์โดย นายตั้ม
5 จาก 6
ของผมเหลืออีก 42 เดือน
ต้องเกบเงินค่าโอนแระ
15/3/54 โพสต์โดย utkk
6 จาก 6
รับจัดไฟแนนซ์,จํานําทะเบียนรถยนต์(ไม่ต้องจอดรถ),(ไม่เช็คแบล็คลิสต์ +บูโร)  ถูกกฎหมาย
*ไม่จำกัดทุกอาชีพ (จัดยังไงก็ผ่าน)*
*ใช้แค่สำเนาทะเบียนกับบัตรประชาชน
*ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองเงินเดือน
*ไม่ต้องมี BOOK BANK ย้อนหลัง
*รถที่กำลังผ่อนอยู่ จัดใหม่ได้ ( มีเงินเหลือใช้ )
*รถที่ค้างค่างวด... ( จัดใหม่ได้ )....ย้ายไฟแนนซ์ได้ ปิดบัญชีให้
*รถใกล้จะถูกยึดเราไถ่ถอนให้ จัดใหม่ได้แถมมีเงินเหลือใช้...
*รถที่โดนยึดไปแล้ว..เราสำรองเงินไถ่ถอนให้ ( จัดใหม่ได้ )
*ประวัติผ่อนที่เก่าไม่ดี ติดแบล็คลิสต์.. ( ก็จัดได้ )
*ชื่อในนามบริษัท/นิติบุคคล หรือ เปลี่ยนเป็นบุคคล( ก็จัดได้ )
*เพิ่งรับโอนมา( ก็จัดได้ )
*ปิดก่อนลด50% ไม่มีที่ไหนกล้าให้ขนาดนี้
จัดสินเชื่อเพื่อคนมีรถที่อื่นไม่ผ่าน จัดกับเราผ่านแน่นอน เร็วกว่า เป็นธรรมกว่าแน่นอน ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช่นอกระบบ บริษัทในเครือธนาคาร
จ่ายค่างวดที่ 7-ELEVEN
โทร 081-268-4662 ,081-350-3419
Fax: 02-598-4261
krungthaiauto@hotmail.com
http://www.krungthais.com
21/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เรื่องเกี่ยวกับที่ดิน
ขอถามทีครับ เครียดมากครับ(สงสัยจะโดนหลอก)
ขอความช่วยเหลือ ฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ โอนที่ดิน
วิธีโอนรถยนต์
ย้ายสำเนาทะเบียนบ้านต้องทำยังไง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู