หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ประวัติพระเจ้าตากสินแบบย่อ
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระนามเดิมว่า สิน
ทรงพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๗ ที่บ้านใกล้กำแพงพระนครศรีอยุธยา

พระราชบิดามีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัฒน์

พระราชมารดาชื่อ นกเอี้ยง

ต่อมาภายหลังได้รับการสถาปนาเป็นกรมพระเทพามาตย์ เจ้าพระยาจักรี สมุหนายก
ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

ได้ขอรับไปเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม เมื่ออายุได้ ๑๓ ปี เจ้าพระยาจักรี
ได้นำเข้าถวายตัวรับราชการเป็นมหาดเล็ก ทำราชการอยู่ในบังคับบัญชาของหลวงศักดิ์นายเวร

เมื่ออายุได้ ๒๑ ปี เจ้าพระยาจักรี ได้ทำการอุปสมบทให้ในสำนักพระอาจารย์ทองดี วัดโกษาวาส (วัดเชิงท่า)
อยู่สามพรรษาแล้วลาสิกขาเข้ารับราชการตามเดิมในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ (สมเด็จพระบรมราชาที่ ๓) ได้รับโปรดเกล้า ฯ
ให้เป็นข้าหลวงพิเศษเดินทางไปชำระคดีความตามหัวเมืองฝ่ายเหนือ มีความดีความชอบ ได้รับโปรดเกล้า ฯ
ให้เป็นหลวงยกกระบัตรเมืองตาก ต่อมาเมื่อพระยาตากถึงแก่กรรม ก็ได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้เป็นพระยาตากแทนเมื่อพม่ายกกำลังเข้าล้อมกรุงศรีอยุธยาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะเสียแก่พม่าครั้งที่สอง
พระยาตากได้เข้ามาช่วยราชการป้องกันกรุงศรีอยุธยาอย่างเข้มแข็ง

แต่ในที่สุดเมื่อเห็นว่าการป้องกันกรุงศรีอยุธยาในครั้งนั้น ไม่อำนวยให้กระทำได้อย่างเต็มที่
และอยู่นอกอำนาจหน้าที่ที่พระองค์จะแก้ไขได้

จึงได้หาทางต่อสู้ใหม่ ด้วยการตีฝ่าวงล้อมพม่าออกไป ด้วยกำลังเล็กน้อยเพียง ๕๐๐ คน
ได้ต่อสู้กับกองทหารพม่าที่บ้านพรานนก ได้ชัยชนะ

จากนั้นได้นำกำลังไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรี เพื่อรวบรวมกำลังมากู้กรุงศรีอยุธยาที่เสียแก่พม่า
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๓๑๐


มื่อพระองค์ทรงรวบรวมกำลังพลได้ประมาณ ๕,๐๐๐ คน กับเรือรบ ๑๐๐ ลำ ก็ได้ยกกำลังทางเรือเข้ายึดเมืองธนบุรี
ได้เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๓๑๑ ในวันต่อมาพระองค์ได้ตีค่ายทหารพม่าที่ค่ายโพธิสามต้น
และค่ายอื่นๆ แตกทุกค่าย ทำการกู้เอกราชกรุงศรีอยุธยาได้สำเร็จในเวลาเพียงเจ็ดเดือน


หลังจากขับไล่พม่าออกไปแล้วพระองค์ก็ได้ทำพิธีปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๓๑๑
เมื่อพระชนมายุได้ ๓๔ พรรษา ทรงพระนามว่า สมเด็จพระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชที่ ๔
แต่คนทั่วไปนิยมขนานพระนามพระองค์ว่า สมเด็จพระเจ้กรุงธนบุรี หรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์ทรงเห็นว่า กรุงศรีอยุธยาที่ถูกฝ่ายพม่าเผาผลาญวอดวาย ทำลายบ้านเมืองไปหมดสิ้น
เกินกว่าที่จะบูรณปฎิสังขรณ์ให้กลับเป็นเมืองหลวงได้ จึงทรงเลือกเมืองธนบุรี
ที่มีความเหมาะสมกว่าขึ้นเป็นราชธานีพระราชกรณียกิจของพระองค์ในลำดับต่อมาคือการรวบรวม การรวบรวมกำลังไว้ต่อสู้กับพม่าต่อไปคือ
ความเป็นปึกแผ่นของพระราชอาณาจักร


ซึ่งในเวลานั้นได้มีผู้ตั้งตนเป็นใหญ่ห้าชุมนุมต่าง ๆ ได้แก่ ชุมนุมเจ้าพระยาพิษณุโลก ชุมนุมเจ้าพระฝาง
ชุมนุมเจ้าพิมาย และชุมนุมเจ้านครศรีธรรมราช


เมื่อรวมชุมนุมของพระองค์เองที่กกรุงธนบุรีแล้วก็มีถึงห้าชุมนุม
พระองค์ทรงใช้เวลาในการปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ อยู่สามปี จึงเสร็จปราบปรามได้เสร็จสิ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๓๑๓
ทำให้พระราชอาณาจักรเป็นปึกแผ่น

ส่วนหัวเมืองมาลายูได้แก่ เมืองปัตตานี เมืองไทรบุรี เมืองกลันตัน และเมืองตรังกานู
ซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของกรุงศรีอยุธยามาแต่เดิม และได้แยกตัวเป็นอิสระเมื่อเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง


พระองค์เห็นว่ายังไม่พร้อม และยังไม่มีความสำคัญเร่งด่วน ที่จะไปปราบปรามจึงได้ปล่อยไปก่อน


ในการทำสงครามกับพม่าในระยะต่อมา พระองค์ได้เปลี่ยนหลักนิยมในการยึดพระนครเป็นที่ตั้งรับข้าศึก
มาเป็นการยกกำลังไปยับยั้งข้าศึกที่ชายแดน
ทำให้ประชาชนพลเมืองไม่ได้รับอันตรายเสียหายเดือดร้อนจากข้าศึก


ในรัชสมัยของพระองค์ ได้มีการทำสงครามขยายพระราชอาณาเขต ของกรุงศรีอยุธยาออกไปอย่างกว้างขวาง
โดยได้ทำศึกสงครามกับพม่า และอาณาจักรอื่น ๆ รวม ๑๒ ครั้ง
ในปีพ.ศ.๒๓๒๔ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงโปรดเกล้า ฯ
ให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก และเจ้าพระยาสุรสีห์ ยกทัพไปปราบเขมร
แต่ต้องยกทัพกลับเนื่องจากทางกรุงธนบุรีเกิดจราจล


โดยพระยาสรรค์ได้ก่อกบฏ ยกกำลังเข้ายึดกรุงธนบุรี แล้วจับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ให้ไปทรงผนวชที่วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง)


เมื่อสมเด็จเจ้าพระยามหาาษัตริย์ศึก ยกทัพกลับมาถึงกรุงธนบุรี ได้ปราบปรามกบฎได้สำเร็จ
ราษฎรและบรรดามหาอำมาตย์ จึงได้พร้อมใจกันอัญเชิญให้สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นครองราชย์
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ.๒๓๒๕ตลอดรัชสมัยของพระองค์ได้ทรงทำศึกสงครามมาโดยตลอดเวลา ๑๕ ปี โดยมิได้หยุดหย่อน
ได้ขยายพระราชอาณาเขตของกรุงธนบุรีออกไป จนเกือบเท่ากับสมัยกรุงศรีอยุธยาก่อนเสียกรุงแก่พม่า
พระองค์ได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 25/10/53 โพสต์โดย papatha
คำตอบ
1 จาก 10
หนูว่า ท่านน่าสงสารนะคะ ที่ตอนหลังไปผนวช คือไปบวชใช่ไหมคะ ทำไมหนูเคยอ่านบางเล่ม บอกว่า ทุบด้วยท่อนจันทน์คะ ไม่ตรงกัน
25/10/53 โพสต์โดย skate
2 จาก 10
กษัตย์ผู้หญิ่งใหญ่
23/12/53 โพสต์โดย เด็กชายอารายน้อย
3 จาก 10
ออกสอบค่ะ
20/2/54 โพสต์โดย Miwwy
4 จาก 10
ดีค่ะๆ
26/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
5 จาก 10
ออกสอบด้วยแฮะ
23/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
6 จาก 10
พระเจ้าตากสินเป็นคนที่ไหนหรอ ?
23/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
7 จาก 10
แหม่...ผมกะจะเอาแค่ ตอน ไปตีเมืองอยุธยา ที่พม่า ยึดไว้ อันนี้เอาตั้งแต่เกิด = ="
18/6/56 โพสต์โดย Killer_Aek
8 จาก 10
ขอบคุณค่ะได้ทำชิ้นงาน
24/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
9 จาก 10
เยอะ...อ่าาาา
25/6/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
10 จาก 10
ต้องทำรายงานส่งครูค่ะ
26/1/57 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ขอประวัติ ลักษณะ ข้อมูล ฯลฯ ของค่ายโพธิ์สามต้นครับ^^
สาเหตุที่ทำให้กรุงศรีอยุธยาตกเป็นเมืองขึึ้นของพม่าคืออะัไร
สาเหตุสำคัญของการเสีย กรุงศรีอยุธยาเมื่อ พ.ศ. 2310
ประวัติคนไทยเชื้อสายมอญ
กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี มา 187 ปี ไม่เคยรบกับพม่าเลยเพราะอไรครับ (ตั้งขึ้นปี 1893 รบกับพม่า ปี 2081)
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู