หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
เหล็กมีความถ่วงเฉพาะ 7.85 เมื่อมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตรจะหนักเท่าไร
เคมีวิทยา | วิศวกรรมศาสตร์ 19/3/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 3
ค่าความถ่วงจำเพาะ เท่ากับ 7.85  ก็เอาค่านี้ไปคูณกับค่าความหนาแน่นของน้ำ

ความหนาแน่นของน้ำ เท่ากับ 1 g/cm3     แปลว่าความหนาแน่นของเหล็กเท่ากับ 7.85 g/cm3

เพราะฉะนั้นเหล็กปริมาตร 1 cm3  ก็จะมีน้ำหนัก 7.85 g  นั่นเอง
20/3/54 โพสต์โดย LordHades
2 จาก 3
น้ำ 1 ลูกบาศก์เมตรหนัก 1 ตันครับ  

เหล็กความถ่วงจำเพาะ 7.85  ปรืมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ก็หนัก 7.85 ตัน หรือ 7850 กิโลกรัม
26/3/54 โพสต์โดย chyp
3 จาก 3
7.85 ตัน
12/7/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
เหล็กมีความถ่วงจำเพาะ 7.85เมื่อมีปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร จะหนักเท่าไร
4ลูกบาศก์มิลลิเมตร เท่ากับกี่ลูกบาศก์เมตร
โจทย์คณิตศาสตร์การบ้าน ช่วยหน่อยค่ะ
มวลของน้ำ 1 ตัน = ปริมาตร 1 ลูกบาศก์เมตร ใช่หรือไม่
พีระมิดฐานสามเหลี่ยมมีฐานยาว50,60,72เมตร สูง38เมตรจะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู