หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ปฏิญญาอาเซียนมีกี่ประการ อะไรบ้าง
การศึกษา | ข้อมูล | ปัญหาคาใจ | สังคม 11/2/55 โพสต์โดย นัฐพงษ์ พิมสิงห์
คำตอบ
1 จาก 1
ปฏิญญากรุงเทพฯ ได้ระบุวัตถุประสงค์สำคัญ 7 ประการของการจัดตั้งอาเซียน ได้แก่
     1.  ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
          วิทยาศาสตร์ และการบริหาร
     2.  ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงส่วนภูมิภาค
     3.  เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค
     4.  ส่งเสริมให้ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี
     5. ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปของการฝึกอบรมและการวิจัย และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     6. เพิ่มประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการค้า ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่งและการคมนาคม
     7. เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอก องค์การ ความร่วมมือแห่งภูมิภาคอื่นๆ  
         และองค์การระหว่างประเทศ
11/2/55 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ประวัติ อาเซียน
ประวัติ ความ เป็น มา ของ สมาคม อาเซียน
อาเซียนสร้างขึ้นในประเทศอะไร
ภาษาอาเซียนคำว่าสวัดดีมีกี่ประเทศมีประเทศไหนบ้าง
การประชุมอาเซียน ครั้งที่ 19 มีกี่ประเทศ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู