หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำไทยที่มาจากภาษาเขมร
ภาษาต่างชาติ 20/2/52 โพสต์โดย jujung
คำตอบ
1 จาก 6
ไม่น่าจะใช้น่ะ แต่อาจจะมีบ้างคำที่เอามาใช้รวม ประยุคเข้ากัน
20/2/52 โพสต์โดย kitycat
2 จาก 6
มีหลายคำ

คำที่มี

บัน บรร บำ กำ ตำ

อะไรพวกเนี๊ยะ
20/2/52 โพสต์โดย Hexapod
3 จาก 6
จะถามว่าอะไรคะ  
จะถามว่ามีคำไหนบ้างใช่หรือเปล่า  ก็มีเยอะมากนะคะ  คำไทยที่มีที่มาจากภาษาเขมรน่ะ เช่น ถนน  เสวย  เสร็จ  สำเร็จ  บรรทม  สำอาง  สอาง  จำนง    จำนอง  ดำเนิน  ตำรวจ  เขนย  ดำรัส  กำเนิด  ฯลฯ
สงสัยเรื่องนี้หรือเปล่าคะ  ต่อท้ายคำถามหน่อยสิว่าคุณจะถามว่าอะไร
20/2/52 โพสต์โดย ป๊าป้า
4 จาก 6
บรร  ละออ
20/2/52 โพสต์โดย pao
5 จาก 6
ลักษณะคำไทยที่มาจากภาษาเขมร

ภาษาเขมร มีลักษณะควรสังเกตดังนี้

๑.เป็นคำ ๒ พยางค์ พยางค์ต้นจะเป็น บัง บัณ บัญ บัน บำ บรร เช่น บรรทัด บรรจบ บำเพ็ญ บำรุง บันทึก บันเทิง เป็นต้น

๒.คำที่มีเสียงควบกล้ำและอักษรนำ เช่น

โตนด จมูก ไถง (ดวงอาทิตย์) เขนย

ขนาด ไพร (ป่า) ฉนำ (ปี) เขลา

ตลบ ขจี ไผท กระบือ

๓.คำภาษาเขมรมักใช้ตัว จ ร ล ญ เป็นตัวสะกด เช่น

เผด็จ เสด็จ อาจ

อำนาจ สำรวจ ขจร

เดิร จร ถวิล

ตำบล เมิล(ดู) เจริญ

เชิญ ชาญ

๔.คำ ๒ พยางค์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า บรร บัง บัน กำ คำ ชำ ดำ ตำ ทำ สำ มักเป็นภาษาเขมรเช่น

กำเนิด คำนับ ชำรุด บรรทม บรรจุ บังเอิญ บังคม บังอาจ

ดำริ ตำรวจ ทำเนียบ บันทึก กำจัด ทำนูล(บอก)

สำเร็จ สำราญ สำคัญ เป็นต้น

๕.คำเขมรที่ใช้เป็นราชาศัพท์ในภาษาไทยมีมาก เช่น สรง เสวย โปรด บรรทม เสด็จ ฯลฯ

๖.คำเขมรที่เป็นคำโดด มีใช้ในภาษาไทยจนคิดว่าเป็นคำไทยเช่น

แข(ดวงจันทร์) มาน(มี)

อวย(ให้) บาย(ข้าว)

เลิก(ยก)

๗.คำเขมรมักไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ยกเว้นบางคำ เช่น เสน่ง(เขาสัตว์) เขม่า

๘.คำที่มี ข และ ผ นำไม่ประวิสรรชนีย์ มักมาจากภาษาเขมร เช่น ขจี ขจัด เผอิญ ผสมผสาน ฯลฯ
หลักสังเกตคำเขมร

คำเขมรส่วนมาก เรานำมาใช้โดยเปลี่ยนรูปและเสียงใหม่ตามความถนัด ซึ่งเป็นเหตุให้รูปผิดไปจากคำเดิม และทำให้เกิดการแผลงอักษรขึ้น เช่น

คำเขมร อ่านว่า ไทยใช้ แปลว่า

กรุบี กรอ – เบย กระบือ ควาย

เกลีร เกลอ เกลอ เพื่อน

เฌอ เฌอ เฌอ ต้นไม้

ตรกง ตรอ – กอง ตระกอง กอด

เขมาจ ขม้อจ โขมด ผี

ผดาจ ผดั้จ เผด็จ ตัด, ขจัด

เป็นต้น

วิธีที่เรานำคำเขมรมาใช้

๑.ใช้ตามรูปเดิม เช่น คำว่า

กังวล(ห่วงใย) แข(ดวงเดือน) ถกล(ก่อสร้าง)

ขจร(ฟุ้งไป) ฉนำ(ปี) ขจาย(ฟุ้งไป)

ฉงาย(ไกล, ห่าง)

๒.เปลี่ยนตัวสะกดให้ผิดไปจากเดิม เช่น คำว่า

กราล กราน (ปู, ลาด)

เผอิล เผอิญ (จำเพาะเป็น, หากเป็น)

สำราล สำราญ (สบายใจ, เบาใจ, เย็นใจ)

ขนล ขนน (หมอนอิง)

ลงาจ ละงาด (เย็น, เวลาเย็น)

๓.เปลี่ยนรูปและเสียงไปจากเดิม เช่น คำว่า

กรสวง กระทรวง (ราชการแผนกส่วนใหญ่)

กัญฌูส กระฉูด (พุ่งออก)

ครัวส กรวด (ก้อนหินเล็กๆ)

กรุ กรม (ระทม, กลัด, ลำบาก)
21/2/52 โพสต์โดย กินลม
6 จาก 6
การสังเกตคำภาษาเขมรมีวิธีการดังนี้

     -  คำไทยที่มาจากภาษาเขมรมักใช้พยัญชนะ  จ ญ  ร ล สะกด  เช่น  เผด็จ  สมเด็จ  เดิร ( เดิน ) ถวิล  ชาญ

    -   คำไทยที่มาจากภาษาเขมรมักเป็นคำควบกล้ำและเป็นคำมากพยางค์ เช่น  ขลาด  โขมด  โขนง  เสวย  ไถง  กระบือ

    -  คำไทยที่มาจากภาษาเขมรมักใช้ บัง  บัน  บำ  แทน  บ เช่น  

           บัง     บังคับ  บังคม  บังเหียน  บังเกิด  บังคล  บังอาจ

           บัน    บันได  บันโดย  บันเดิน  บันดาล  บันลือ

          บำ     บำเพ็ญ  บำบัด  บำเหน็จ  บำบวง

    - คำไทยที่มาจากภาษาเขมรโดยวิแผลงคำมีหลายพวก  

            -  ข  แผลงเป็น  กระ  เช่น  ขดาน  เป็น กระดาน   ขจอก เป็น  กระจอก

           -   ผ แผลงเป็น  ประ ผสม  -  ประสม    ผจญ - ประจญ  

           -  ประ  แผลงเป็น  บรร  ประทม เป็น บรรทม  ประจุ -  บรรจุ   ประจง  -  บรรจง

    -  คำไทยที่มาจากภาษาเขมรที่เป็นคำโดด เช่น  แข  โลด  เดิน  นัก  อวย  ศก  เลิก  ที่มา  หนังสือเรียนภาษาไทย  ม.๓ ปราณี  บุญชุ่ม
12/7/52 โพสต์โดย goman
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ถ้าคุณอยากรู้ชื่อภาษาเขมรของคุณก็เข้ามาค่ะ
กัมพูชาหวังจะยึดเอาวัฒนธรรมไทยไว้แก่ตนเอง
ลาวเขมรเคยเป็นของไทยจิงไหม
ขนบธรรมเนียบและวัฒนธรรมของกัมพูชา
๓๗ ครอบครัวไทยเศร้า! เขมรห้ามทำนาแถวหลักเขต ๔๓ อ้างอยู่ในแดนเขมร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู