หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรสมัยรัตนโกสินทร์ที่สำคัญได้แก่อะไรบ้าง
2.หลักฐานชั้นรองสมัยรัตนโกสินทร์ที่สำคัญได้แก่อะไรบ้าง
3.หลักฐาทางประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์ที่เป็นโบราณสถานได้แก่อะไรบ้าง
การศึกษา | สังคมศาสตร์ | ประวัติศาสตร์ 15/6/54 โพสต์โดย ไฮบาระ
คำตอบ
1 จาก 1
หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรสมัยรัตนโกสินทร์ที่สำคัญได้แก่อะไรบ้าง
25/9/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หลักฐาน สมัยรัตนโกสินทร์มีอะไรบ้าง
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้ได้รับตำแหน่งแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยาทั้งหมดกี่ท่านคะ
วรรณคดีในสมัยรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่ 1 - รัชกาลที่ 9 เนี่ยมีวรรณคดีเรื่องใดบ้าง ช่วยแยกเป็นรัชกาลๆ
เงินตราที่ใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเรียกว่า...
ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นคนในประเทศใดที่เป็นคนในบังคับของอังกฤษ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู