หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ .. ต่างกันยังไง ? มีอะไรที่ นิพนธ์ อีกมั้ยคะ * เหอๆๆๆ

ขอบคุณค่ะ
20/1/52 โพสต์โดย ปุยฝ้าย
คำตอบ
1 จาก 5
1. วิทยานิพนธ์เป็นผลงานการวิจัยที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามแผน ก. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบของโครงสร้างหลักสูตร ในการจัดทำวิทยานิพนธ์อาจพบปัญหาและอุปสรรคหลายประการที่ผู้จัดทำต้องเผชิญและรู้จักเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม  ในขณะเดียวกันก็ต้องดำเนินการภายใต้กรอบจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติของจรรยาบรรณนักวิจัย

ภาคนิพนธ์ หมายถึง รายงานวิชาการทางด้านการออกแบบแขนงต่างๆที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาในหลักสูตร โดยผ่านกระบวนการศึกษาปัญหา วางแนวทางแก้ไขปัญหา ค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ วิเคราะห์ สร้างสรรค์ ปฏิบัติ และนำเสนอแนวคิดและผลงาน
ภาคนิพนธ์ ถือเป็นบทสรุปทางความคิดของนักศึกษา และแสดงความสามารถเฉพาะเรื่องราวที่นักศึกษามีความถนัดหรือสนใจ อย่างละเอียดและลึกซึ้ง


7.2   สารนิพนธ์ หมายถึง การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับโครงงานที่ได้จัดทำที่มีความละเอียดมากกว่ารายงานเนื่องจากสารนิพนธ์จะมีเนื้อหาข้อย่อยต่างๆมากกว่ารายงาน
20/1/52 โพสต์โดย ชายเด่น
2 จาก 5
มี นัจจการนิพนธ์  ตอนเรียนต้องทำนัจจการนิพนธ์  ทำละครหนึ่งเรื่อง  ตั้งแต่เขียนบท  ออกแบบฉาก ไฟ แสง เสียง  เสื้อผ้า  แต่งหน้า คัดเลือกตัวละคร กำกับ  และเปิดแสดงให้คนชม  ไม่งั้นเรียนไม่จบ
20/1/52 โพสต์โดย ป๊าป้า
3 จาก 5
เสริมจาก คห.1

- สารนิพนธ์มักใช้กับวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้าเป็นคณะวิศวะหรือสถาปัตย์จะใช้ชื่อว่า โครงงานวิชาชีพ หรือ PROJECT

- ป.ตรี  ปริญญานิพนธ์ / ป.โท วิทยานิพนธ์ / ป.เอก ดุษฎีนิพนธ์

- ภาคนิพนธ์เรียนมาหลายมหาลัยแล้วยังไม่เคยเจอสักที
20/1/52 โพสต์โดย coconut
4 จาก 5
ได้ควารู้ดีค่ะ ขอบคุณค่ะ
23/3/53 โพสต์โดย Annie M
5 จาก 5
แต่ภาคนิพนธ์ จะไม่ยากเท่าวิทยานิพนธ์
15/7/53 โพสต์โดย DOSTU
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
หัวข้อสารนิพนธ์
สารนิพนธ์ เรื่องการส่งออกสินค้า ภาษาอังกฤษ หาได้ที่ไหน
ประวัติหลวงศรีปรีชา
กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ โดย พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒
เพลง พระราชนิพนธ์ ใกล้รุ่ง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู