หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
คำว่า บริบท หมายถึงอะไร เช่น ภายไต้ บริบท สังคมไทย ขอท่านผู้รู้ช่วยตอบที ขอบคุณครับ
การศึกษา | ปัญหาคาใจ 11/9/55 โพสต์โดย สุทธิ
คำตอบ
1 จาก 2
บริบท หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบๆ ครับ
เช่น
บริบทของตำรวจ  ก็คือ  ผู้บังคับบัญชา  เพื่อนตำรวจ  ยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติหน้าที่  อาวุธ  และอื่นๆ
วัตถุสิ่งของแต่ละอย่างจะมีบริบทที่แวดล้อมอยู่ไม่เหมือนกัน
11/9/55 โพสต์โดย ฐานา
2 จาก 2
ณ.สถานที่
หรือ
ณ.ห่วงเวลาหนึ่ง
/
ปรากฏการณ์นั้นๆ
/
//
ภายใต้สภาพ . สภาวะ ที่เป็นอยู่ขณะนั้นมีอะไร-อย่างไร .? ที่นำมาซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น
(สภาพแวดล้อมรวมๆ ที่ทำให้ปรากฏการณ์หรือเรื่องราวนั้นๆ)
11/9/55 โพสต์โดย Koornor
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ภายใต้บริบทของการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน
ข้อคำจำกัดความของคำว่าบริบททางสังคมค่ะ
การศึกษามีความสำคัญต่อบริบททางสังคมอย่างไร
ในบริบทของสังคมไทยอะไรคือสิ่งที่เราต้องปรับเปลี่ยนการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
บริบทสำคัญต่อการศึกษาอย่างไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู