หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
ระบบอุปถัมภ์มีอิทธิพลต่อแนวความคิดทางการเมืองอย่างไร
การสื่อสาร 4/2/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
ระบบอุปถัมภ์  (Patronage System) คือระบบเน่าหนอนชอนไช ชื่ออื่นที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น ระบบเล่นพรรคพวก (Spoils System) ระบบเลือกที่รักมักที่ชัง (Favoritismระบบวงศาคณาญาติ (Nepotism)

* ระบบนี้เป็นระบบที่ไม่ยึดถือหลักเกณฑ์ของระบบคุณธรรม (Marit Systems) แต่จะยึดถือความพึงพอใจของบุคคล
ที่ใช้ระบบเป็นสำคัญ ไม่คำนึงถึงความเสมอภาคและความรู้ความสามารถ อ่านดูแล้วเป็นไงครับ มีครบหมดไหม สำหรับการเมืองไทย
4/2/56 โพสต์โดย ตายคาคุก™
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
จะแก้ปัญหาการปกครองแบบระบบอุปถัมภ์ของข้าราชการอย่างไร
ระบอบการปกครอง การเมืองในปัจจุบัน มีกี่ระบบ
อยากรับเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ต้องทำอย่างไรค่ะ?
ปฏิรูประบบการเมือง กับวัฒนธรรมใหม่การปกครองนักการเมือง
ระบบพรรคการเมืองพรรคเดียว คือะไร เป็นยังไง โครงสร้างมีอะไรบ้างครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู