หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
รัตนะที่หายากยิ่ง ๕ ประการ
พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสกะเจ้าลิจฉวีเหล่านั้นว่า

ดูก่อนเจ้าลิจฉวี

ความปรากฏขึ้นแห่งรัตนะ ๕ หาได้ยากในโลก รัตนะ ๕ เป็นไฉน คือ

พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๑

บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว ๑

บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ๑

บุคคลผู้รู้แจ้งธรรมวินัยที่พระตถาคตประกาศแล้ว อันผู้อื่นแสดงแล้ว ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑

กตัญญูกตเวทีบุคคล ๑

ดูก่อนเจ้าลิจฉวีทั้งหลาย ความปรากฏแห่งรัตนะ ๕ ประการนี้แล หาได้ยากในโลก


ปิงคิยานีสูตร ว่าด้วยรัตนะที่หายากยิ่ง ๕ ประการ
ความรัก | ครอบครัว | อารมณ์ | ธรรมะ | ปัญหาคาใจ 15/5/53 โพสต์โดย หยุบหนอ_พองหนอ
คำตอบ
1 จาก 1
ขออนุโมทนาบุญด้วยเจ้าค่ะ
15/5/53 โพสต์โดย ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
อายุศาสนาพุทธ
วันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไร?
ความอัศจรรย์ ๘ ประการ ในธรรมวินัยนี้
............................................คนดีคืออย่างไร?....................................................
กำลัง ๕ ของสตรี
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู