หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
โบราณสถานคืออะไร
ประวัติศาสตร์ | วัฒนธรรม 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2535 ได้ให้ความหมายของโบราณสถานไว้ว่า โบราณสถาน หมายความว่า
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลป ประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี  ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย
20/3/51 โพสต์โดย wow
2 จาก 4
โบราณสถาน คือ สิ่งก่อสร้างอายุมากกว่า 100 ปี เคลื่อนย้ายไม่ได้ เช่น วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
25/2/54 โพสต์โดย I'm mod
3 จาก 4
จักแลว555
8/8/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
สิ่งของที่เก่าแก่  หรือ  ของโบราณ
16/9/55 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ทะเลคืออะไร
ประเทศที่ขนาดเกือบเท่าเกาะภูเก็ตของไทยคือประเทศใดประเทศที่ขนาดเกือบเท่าเกาะภูเก็ตของไทยคือประเทศใด
ภูมิประเทศ
ถ้าคุณไปติดเกาะ แล้วคุณขอได้ 1 อย่างคุณจะขออะไร
องค์การพิทักษ์สยาม คืออะไรครับ
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู