หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
สวัสดิการคืออะไร
การงาน | ชีวิต 1/2/51 โพสต์โดย กูเกิลกูรู
คำตอบ
1 จาก 4
การให้สิ่งที่เอื้ออํานวยให้ผู้ทํางานมีชีวิตและสภาพ ความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัยจัดรถรับส่ง
28/3/51 โพสต์โดย kullachartyo
2 จาก 4
สวัสดิการ หมายถึง บริการหรือกิจกรรมใดๆ ที่หน่วยงานราชการหรือองค์การธุรกิจเอกชนจัดให้มีขึ้นเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน หรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้นๆ ได้รับความสะดวกสบายในการทำงาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการดำเนินชีวิต หรือได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจำ ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและกำลังในที่ดี เพื่อจะได้ใช้กำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญาความสามารถของตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องวิตกกังวลปัญหายุ่งยากทั้งในส่วนตัวและครอบครัวทำให้มีความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้นานที่สุด สำหรับสวัสดิการที่สมบูรณ์แบบนั้นย่อมหมายถึง สวัสดิการที่ให้แก่ลูกจ้าง
23/8/53 โพสต์โดย kriti
3 จาก 4
ใจเป้นสิ่งสำคัญ  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจะช่วยเรา น่ะครับ
29/10/54 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
4 จาก 4
สวัสดิการ : การดูแลให้การช่วยเหลือในเรื่องทุกข์สุข และความสะดวก สบาย, เมื่อเทียบคำ กับ welfare
27/8/56 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
สวัสดิการจากรัฐ คุณต้องการอะไรก่อน
ข้าราชการบำนาญเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ครอบครัวได้ไหม
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดระบบลงทะเบียนแรงงานประสบอุทกภัย
real gdp คืออะไร
ภาษีสินค้าขาเข้า คืออะไร
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู