หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
องค์กร คือ อะไร และ ทฤษฎี องค์กร
การจัดการ | การตลาด 1/3/53 โพสต์โดย ยังไม่มีชื่อเล่น
คำตอบ
1 จาก 1
องค์กร หรือ องค์การ (อังกฤษ: organization) หมายถึง บุคคลกลุ่มหนึ่งที่มารวมตัวกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน และดำเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกันอย่างมีขั้นตอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้น โดยมีทั้ง องค์กรที่แสวงหาผลกำไร คือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อการแข่งขันทางเศรษฐกิจ เช่น บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าต่างๆ และ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร คือองค์กรที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นหลัก เช่น สมาคม สถาบัน มูลนิธิ เป็นต้น

            โดยเริ่มแรกนั้น คำว่า "องค์การ" เดิมเป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำภาษาอังกฤษ organization ในขณะที่ คำว่า "องค์กร" เป็นศัพท์บัญญัติมาจากคำว่า organ โดยที่องค์กรหมายถึงหน่วยย่อยขององค์การ[1] แต่ในปัจจุบันใช้ในความหมายเดียวกัน ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น
1/3/53 โพสต์โดย ครูแก่
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
บทความเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กรที่เป็นอังกฤษ หาจากเว็บไหนบ้างอ่ะ
ผู้บริหารคาดหวังอะไรจาก ERP (What Executive expect from ERP)
คุณชอบใครในโคนัน(ในองค์กรชุดดำ)
ถ้าอุกาบาตขนาดใหญ่จะชนโลก และคุณทำงานในองค์กรนาซ่า
8...สิ่ง
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู