หน้าแรก > คำถาม
คำถาม
วิธีหาเหตูระงับ นิวรณ์๕ ในขณะทำสมาธิ
แชท 8/7/54 โพสต์โดย pasamuu
คำตอบ
1 จาก 2
อย่างแรกต้องทำสมาธิให้ได้ อัปปนาสมาธิ(ฌาน) แล้ว ลดระดับมาที่  อุปจารสมาธิ

โดยใช้อุบายจาก "สมถกรรมฐาน" (มี40กอง)  หลังจากที่ลด ระดับมาที่อุปจารสมาธิ แล้ว

ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งในการกำหนดจิต เพื่อการเจริญภาวนาตามหลักไตรลักษณ์ (คือ พิจารณาสิ่งต่างๆ ว่ามีการเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป มีสุข ก็ต้องมีทุกข์ มีทุกข์ ก็มี

หนทางดับทุก์  มีมืด ก็มีสว่าง ฯลฯ ) เหล่านี้เรียกว่า "วิปัสสนากรรมฐาน"
17/7/54 โพสต์โดย โบยากุจัง
2 จาก 2
ใช้อานาปานสติดับอกุศลได้ทุกชนิด จิตอยู่กับกาย กายในที่นี้คือลมหาย รู้ลมเข้าออก ละความเพลิน หรือละนันทิ อย่าเพลินไปกับอายาตนะภายใน6 และภายนอก5 ทำให้จิตกุศล พอแล้วครับ ไม่ซับซ้อนถ้าศึกษาพุทธวจน
27/7/54 โพสต์โดย tanased
นอกจากนี้คุณอาจสนใจ
ตัวทำลายสมาธิคือ
"นิวรณ์๕"
สิ่งที่ปิดกั้นสมาธิปัญญา เรียกว่าอะไร?
ประสพการณ์สมาธิ
เรียนเก่ง เพราะ สมาธิ!!
เข้าสู่ระบบ
ดู กูรู ใน: โทรศัพท์มือถือ | คลาสสิก
©2014 Google - นโยบายส่วนบุคคล - ผู้ช่วยกูรู